24 lutego 2018 roku w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Turystyki Żeglarskiej PTTK, która dokonała wyboru członków Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu głównego PTTK na kolejną kadencję. Skład Kadencji został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w dniu 10 marca 2018.

Uchwała nr 55/XIX/2018
Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Statutu PTTK oraz § 7 Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK:
§1

Zatwierdza następujący skład Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK wybranej przez Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej w dniu 24 lutego 2018 r. w Warszawie:

1. Wojciech Skóra – przewodniczący
2. Paweł Czudowski – wiceprzewodniczący
3. Barbara Kalinowska – sekretarz
4. Maciej Grzemski
5. Józef Kwaśniewicz
6. Józef Ostrowicz
7. Mariusz Sulewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 lutego bieżącego roku w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się pod przewodnictwem pomysłodawcy konkursu, Andrzeja Gordona, posiedzenie Jury Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W konkursie premiowane są takie inwestycje służące turystyce wodnej, jak:

-        budowa i modernizacja przystani żeglarskich i stanic wodnych,

-        programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne,

-        działania osób fizycznych, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu od pierwszej edycji odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również swoją nagrodę do Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas corocznych Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” organizowanych w Warszawie.

W tym roku już po raz czternasty Jury konkursu decydowało o przyznaniu nagród i po raz kolejny miało duży problem, jak z wielu zgłoszeń wybrać te najlepsze. Od lat jesteśmy bowiem świadkami ciągłego rozwoju infrastruktury wodniackiej i procesu przywracania miastom i gminom świadomości znaczenia rzek w ich rozwoju. Mariny, przystanie i obiekty turystyczne powstające w ostatnich latach zmieniają też obraz turystyki, nie musimy się już naszej bazy wstydzić. Ich standard, funkcjonalność i wkomponowanie w otoczenie mogą śmiało konkurować z podobnymi obiektami za granicą, często już je przewyższając. To staraniem władz lokalnych buduje się dziś i dzięki temu powiększa ofertę dla turystyki. To włodarze miast i gmin odmieniają oblicze swych regionów, ku pożytkowi społeczności lokalnej i turystów.

Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu wyrasta z wnikliwego spojrzenia na infrastrukturę. Jest to nagradzanie działań o charakterze kulturalnym, historycznym     i ekologicznym naszych wód. To także badania historyczno-archeologiczne, publikacje książkowe oraz akcje mające na celu podtrzymywanie pamięci                   o mijających czasach. Zachowanie tej pamięci jest ważne, a ludzie działający na tym polu nie robią tego dla nagród, ale z pasji i woli działania. Chcą, aby ich jeziora i rzeki były czystsze i przyrodniczo w piękniejszej oprawie. Jury dostrzega te starania            i nagradza ich autorów nagrodą, której znaczenie i prestiż dla laureatów z roku na rok rośnie.

Lista laureatów

w XIV edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu

Grand Prix

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

za ukazanie na nowo piękna Jeziora Drawskiego, jego historyczną eksplorację, wspaniałe wydawnictwa i organizację wielu ciekawych imprez wodniackich

 

Porty i przystanie

 • Marina Wapnica w Międzyzdrojach – za przekształcenie zapomnianego portu w tętniącą życiem marinę.
 • Gmina Stężyca za imponującą marinę i promenadę nad Jeziorem Raduńskim.
 • Port „Stranda” w Giżycku – za wykreowanie ważnego miejsca na wodniackiej mapie Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Przystań Stary Port w Poznaniu – za znakomite wpisanie w Szlak Warty nowego atrakcyjnego miejsca dla wodniaków.

Przedsięwzięcia

 • Miasto Szczecin – za doskonałe przygotowanie i organizację III finału The Tall Ships Races 2017
 • Andrzejowi Minkiewiczowi – za stworzenie i wieloletnią współorganizację festiwalu filmu żeglarskiego Festiwal JachtFilm.

Instytucje i stowarzyszenia

 • Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – za kultywowanie dziejów szkutnictwa i tradycyjnych rzemiosł Zalewu Wiślanego.
 • Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie – za stworzenie na szlaku Bugu ważnej placówki muzealniczej promującej wodne skarby Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego.
 • Ośrodek Sportów Wodnych „Fala” w Elblągu – za godną kontynuację XIX-wiecznej tradycji elbląskich wodniaków.
 • Stowarzyszenie Kajakarzy z Sochaczewa – za walkę o czystość Bzury, edukację młodzieży i wodniackie ożywienie rzeki.
 • Marina Bełbot Yacht Charter – za 40 lat konsekwentnej pracy na rzecz polskich żeglarzy.

Osoby fizyczne


 • Marek Tchórzka - prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za osobisty udział w stałym poszerzaniu oferty turystycznej Doliny Noteci i Drawska
 • Robert Jankowski – za organizację i koordynację wielkiej kulturotwórczo akcji promującej Wisłę – Królową Polskich Rzek.
 • Kpt. ż. w. Włodzimierz Grycner – niezmordowany komodor Flisów Odrzańskich za promocję Odry w Polsce i na świecie.

Koleżanki i Koledzy,

W dniach 15 – 16 września 2017 r. odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Zgodnie z obowiązującym Statutem PTTK i Ordynacją Wyborczą Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK postanowiła zwołać Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej na dzień 24 lutego 2018 roku.

Narada odbędzie się w siedzibie ZG PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11 (sala konferencyjna I p). Początek obrad godz.11.30

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK zwraca się, więc z prośbą o dokonanie wyboru delegata z Waszego Oddziału Żeglarskiego lub Klubu Żeglarskiego na Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej PTTK zgodnie z załączonym Regulaminem Konferencji i określonym w nim rozdzielnikiem mandatów.

Zgłoszenie delegata na KKTŻ (druk w załączeniu), poświadczone przez Oddział Żeglarski lub klub żeglarski i macierzysty Oddziale PTTK, należy przesłać do dnia 20 stycznia 2018 r. na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Zarząd Główny

Komisja Turystyki Żeglarskiej

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

Przypominamy o konieczności zabrania na KKTŻ legitymacji członkowskiej PTTK  z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK za 2018 r.

Delegaci powinni zgłosić się w dniu 24 lutego 2018 r. najpóźniej do godz. 11:00.

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

Przewodniczący KTŻ ZG PTTK
Wojciech Skóra

REGULAMIN KONFERENCJI (do pobrania)

W Warszawie w wieku 87 lat zmarł Wojciech Górski, żeglarz i działacz żeglarski, wychowawca kilku pokoleń żeglarzy.

Kapitan Górski przez lata stał się człowiekiem-instytucją, niezastąpionym na swym stanowisku i doskonale wypełniając swoją rolę dbając przy tym o wysokie standardy prawne  i etyczne.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 13 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w kościele pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie przy Powązkowskiej 14.

Urodził się 9 maja 1930 r. w Warszawie. Żeglarstwo rozpoczął uprawiać w 1950 roku w Szczecińskim Klubie AZS na Zalewie Kamieńskim, a następnie w Warszawskim Kole PTTK przy „Metroprojekcie” na Zalewie Wiślanym. Do roku 1960 uprawiał żeglarstwo regatowe, był czynnym zawodnikiem startując    w regatach w klasie „Słonka”. Społeczną działalność organizacyjną w żeglarstwie rozpoczął w 1957 roku w Klubie Morskim PTTK „BRYZA”, którego był komandorem przez kilkadziesiąt lat. Szybko zdobywał stopnie żeglarskie, co wiązało się z poświęcaniem czasu na obozy szkoleniowe i wymagane rejsy stażowe. A ponieważ zawsze był konsekwentny i uparty, nie skończył szkolenia dopóki nie zdobył najwyższego stopnia. W 1956 roku uzyskał stopień sternika jachtowego, w 1958 roku stopień jachtowego sternika morskiego, a w 1961 roku kapitana jachtowego. Stopień jachtowego kapitana motorowodnego uzyskał w 1962 roku. Jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej został 13 czerwca 1960 roku.  W 1967 roku uzyskał stopień instruktora żeglarstwa. Poczynając od 1957 roku do dnia dzisiejszego uprawia czynnie żeglarstwo morskie, prowadząc corocznie szereg turystyczno-szkoleniowych i stażowych rejsów pełnomorskich głównie z młodzieżą. Od 1962 r. przez wiele lat był  członkiem Komisji Rewizyjnej Warszawskiego OZŻ, a także Polskiego Związku Żeglarskiego, przez wiele lat będąc jej przewodniczącym, a następnie sekretarzem. W latach 1961 – 1975 był członkiem Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK. Poczynając od 1964 roku był członkiem, a następnie wieloletnim przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej PZŻ. Od 1964 roku był również członkiem, i przez kilka kadencji przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a także delegatem na wszystkie kolejne Sejmiki Związku. Przez kilka kadencji działał jako członek i sekretarz Komisji Statutowej PZŻ. W latach 1969 do 1992 był przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ na Stopnie Kapitańskie. Słynął z niezwykłej rzetelności i drobiazgowości przy dopuszczaniu kandydatów na stopnie kapitańskie. To w tamtych latach narodziła się anegdota, ze podczas końcowego egzaminu kapitańskiego, tzw. rozbójnika, kandydaci powiadali, że siedzą tam sami morscy i jeden Górski. Kapitan Górski był także członkiem Koła Seniorów PZŻ. Uznawany jest za wybitną osobowość żeglarską i niekwestionowany autorytet. Znakomity instruktor, niezwykle aktywny działacz żeglarski. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i żeglarskimi. Posiada liczne odznaczenia w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2004) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Decyzją Zarządu PZŻ z dnia 26 czerwca 1998 r. otrzymał medal “Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. Podczas sejmiku PZŻ w roku 2001 kapitan Górski uzyskał najwyższą godność w żeglarstwie, tytuł Członka Honorowego Związku. W 2014 roku odebrał Nagrodę Przyjaznego Brzegu ZG PTTK.

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18.10.2017

na wieczną wachtę odszedł


kol. WIESŁAW ŁAGIEWSKI

 

pogrzeb odbędzie się 25.10.2017 o godz. 13.15,

w Łodzi, w kaplicy Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Zakładowej 4

Urodzony 30 sierpnia 1929 r. w Łodzi i tam zamieszkały. Działacz społeczny na rzecz swojego środowiska od harcerstwa poprzez Związek Walki Młodych, dalej Związek Młodzieży Polskiej, następnie Związki Zawodowe i PTTK.

Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1969 r. Działacz zakładowego koła PTTK przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego. Związany
z żeglarstwem w Jachtklubie „Budowlani” w Łodzi. Należący do Oddziału Żeglarsko-Motorowodnego PTTK „Morka” w Płocku. Wyspecjalizował się w organizacji i kierowaniu turystycznymi rejsami krajoznawczymi, zdobywając uprawnienia Przodownika Turystyki Żeglarskiej oraz szereg odznak potwierdzających kolejne uprawnienia. Z jego inicjatywy powstał cykl rejsów integracyjnych skupiających wielopokoleniowe środowisko płockich żeglarzy pod nazwą „Rejs Rodzinny” promujący turystykę, środowisko, pogłębianie wiedzy żeglarskiej i umiejętności ekologiczne. Piastował godność Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i Skarbnika Klubu. Od 1998 roku do 2013 r działał w Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, gdzie odpowiadał za łączność między klubami żeglarskimi. Utworzył
i prowadził Referat Weryfikacyjny ds. Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Przez lata gromadził archiwum na temat żeglarstwa w PTTK. Jego pasją był haft - wykonał 10 sztandarów (w tym dla własnego oddziału na 40-lecie jego istnienia), 35 proporców klubowych, ponad 200 emblematów, projektował też butony na rejsy i regaty, zajmował się modelarstwem. (budował miniatury żaglowce w butelkach). Swoim kilowym jachtem DIXI opłynął wielokrotnie Mazury, a ponadto odbył rejs z Płocka przez Bydgoszcz, Odrę do Świnoujścia i z powrotem. Pływał po Bałtyku, odwiedził Wigry, Kanał Augustowski, Biebrzę, Jeziorak, Zalew Wiślany, Wrocław, Pętlę Wielkopolską, Kostrzyn, a w 2007 pokonał Pętlę Berlińską opływając stolicę Niemiec - pod żaglami lub na silniku.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Odznaką Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego. Członek Honorowy PTTK.

Cześć jego pamięci

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Z wielkim żalem i smutkiem

żegnamy naszego Kolegę

śp. Marka Jaczewskiego

Członka Honorowego PTTK

Urodzony w 1926 roku w Warszawie i tam zamieszkały. Absolwent Politechniki Warszawskiej, prof. dr inż. Elektryk, specjalista od energetyki i wysokich napięć. Wybitny działacz krajoznawczo-turystyczny i społeczny.

W okresie II wojny światowej żołnierz i uczestnik ruchu oporu, członek Szarych Szeregów. Więzień Pawiaka, KL Auschwitz, KL Gross-Rosen, KL Buchenwald.

Po wojnie, do przejścia na emeryturę, pracownik Zakładu Techniki Wysokich Napięć, Instytutu Elektroniki i Energetyki Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 100 publikacji naukowych z dzieciny energetyki, w tym kilku książkowych.

W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym od 1952 roku, członek Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie. W latach 1964-1989 członek Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK ds. Inwestycji, od roku 1989 do 1997 przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. W roku 1997 otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego tej Komisji.

Popularyzator i aktywny uczestnik turystyki żeglarskiej, organizator wielu rejsów żeglarskich na wodach śródlądowych i morskich a także zagranicznych wypraw żeglarskich. Współorganizator tworzenia baz i przystani wodnych, organizator kursów i szkoleń dla adeptów żeglarstwa, współtwórca programów szkoleniowych dla kadr żeglarskich Towarzystwa, autor i współautor wielu opracowań z dziedziny żeglarstwa śródlądowego i morskiego. Przodownik turystyki żeglarskiej, jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej i wielkiej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim OOP, Krzyżem Oświęcimskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK, medalem 50. lecia PTTK
i innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Cześć Jego Pamięci !

Władze Naczelne PTTK

Centrum Turystyki Wodnej PTTK w czerwcu obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. To ważna data dla wodniaków skupionych w naszej organizacji, pokazuje bowiem, że decyzja Zarządu Głównego sprzed lat o powołaniu tego podmiotu była dalekowzroczna i słuszna.

Przez dekadę CTW pokazało, że nie jest bytem malowanym, ale wychodzi naprzeciw realnym potrzebom środowiska. To właśnie Centrum jest koordynatorem projektu Nagrody Przyjaznego Brzegu, która istnieje od 2004 roku i cieszy się niezwykle wysokim prestiżem. Corocznie nagradzane są inwestycje służące poprawie infrastruktury wodnej, projekty służące wodniakom, a także ludzie stojący za inicjatywami wzbogacającymi Polskę Wodną. Przez trzynaście lat istnienia nagrody uhonorowano nią kilkadziesiąt osób oraz podmiotów gospodarczych w postaci włodarzy miast, gmin, fundacji i stowarzyszeń przyczyniających się do rozwoju turystyki wodnej. Centrum corocznie zbiera zgłoszenia konkursowe, koordynuje pracę jurorów, zabiega o patronaty, a także przygotowuje całą logistykę skomplikowanego przedsięwzięcia jakim jest gala wręczenia nagród.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez CTW jest doroczna akcja „Bezpieczna Woda”, czyli szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizowana przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki niej co roku przed wakacjami przeszkolonych zostaje ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych z całej Polski. To oznacza, że kilka tysięcy młodych ludzi jest nie tylko bezpieczniejszych podczas wypoczynku nad wodą, ale w razie niebezpieczeństwa może także pospieszyć z pomocą innym. Ważnym aspektem tego programu jest skupienie się na szkołach w małych ośrodkach, często wsiach regionów uboższych, co powoduje, że akcja CTW dociera do szkół i uczniów często pomijanych w różnorodnych kampaniach społecznych. Przez kilka lat realizacji tego projektu widocznym, stało się zaangażowanie dyrekcji szkół, w których odbywają się szkolenia, ale także ogromne zapotrzebowanie społeczne lokalnych środowisk. Działania związane z akcją „Bezpieczna Woda” wspomagane są przez przedstawicieli Centrum także poprzez tworzenie materiałów informacyjnych adresowanych do uczestników projektu. Foliowana broszura poświęcona bezpiecznym zachowaniom wydawana corocznie staje sią atrakcyjnym upominkiem dla każdego ucznia, który przechodzi szkolenie i stwarza okazję do utrwalenia wiadomości i umiejętności nabytych podczas kursu.

Podsumowując 10-lecie działalności CTW nie sposób pominąć dorocznych rejsów po różnorodnych akwenach. To ważna inicjatywa z uwagi na promocję żeglarstwa oraz integrację żeglarzy spod bandery PTTK. W ostatnich latach były to ogólnopolskie wyprawy Wisłą, Odrą, rzekami i kanałami Niemiec, Francji i Szwajcarii, a także rejsy po wodach Obwodu Kaliningradzkiego oraz Brandenburgii i Meklemburgii.

Na szczególne podkreślenie zasługuje rejs z 2011 roku, kiedy to kilka jachtów pożeglowało Dnieprem od Sławatycz koło Czarnobyla do Chersonia w hołdzie generałowi Mariuszowi Zaruskiemu, wyprawie przygotowanej z okazji 70-lecia śmierci Wielkiego Polaka. Rejsy te to nie tylko żeglowanie, ale także promocja polskich szlaków wodnych, spotkania z władzami miast i gmin na szlaku, wymiana doświadczeń z lokalnymi żeglarzami i środowiskami wodniackimi. Świetnie przygotowane i zorganizowane wyprawy w ostatnich latach były aż 7-krotnie nagrodzone Nagrodą Śródlądowy Rejs Roku „Błękitny Spinaker” wręczaną dorocznie przez Polski Związek Żeglarski. Warte podkreślenia jest, że Centrum zbierało nagrody nie tylko w kategorii Rejs, także Impreza Roku.

Kolejnym aspektem działalności CTW jest akcja promocji szlaków wodnych w Polsce w niebanalny sposób. Z inicjatywy Centrum powołano do życia odznaki Polskich Szlaków Wodnych, dzięki którym każdy, kto przepłynie dany szlak, otrzymuje odznakę dokumentującą jego wodniacki dorobek. Odznaki zdobywa się na szlakach Wisły, Odry, Warty, Pętli Toruńskiej, Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego oraz po przepłynięciu Pętli Wielkopolskiej. Przez kilka lat funkcjonowania tej idei wydano już około 250. odznak w różnych klasach, a ich popularność stale rośnie. Akcję wspomaga promocja szlaków na plakatach opracowanych i zaprojektowanych w CTW. Trafiają one do klubów i stowarzyszeń, informując o idei pokonywania szlaków i dokumentowania tego w książeczkach. Promocja szlaków wodnych odbywa się także dzięki organizowaniu stałych wystaw organizowanych przez CTW. To także istotny element działalności Centrum, pokazujący jego aktywność i wszechstronność. Dotychczas udało się zorganizować duże wystawy poświęcone Pętli Toruńskiej i Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego, a także wyprawie Dnieprem do Chersonia nad Morzem Czarnym, na symboliczny grób gen. M. Zaruskiego, które eksponowane były zarówno w siedzibie Centrum na warszawskich Bielanach jak też podczas targów żeglarskich.

Opisując dokonania CTW warto także przypomnieć działalność wydawniczą Centrum. To właśnie tutaj powstała seria publikacji Polskie Szlaki Wodne w skład której weszły następujące publikacje: „Projektowanie marin i przystani kajakowych”, „Inwestycje turystyczne nad wodą”, „Pętla Toruńska – przewodnik kajakowy” czy ostatnio wydane „Zasady etykiety i ceremoniału żeglarskiego”, publikacja poświęcona etykiecie żeglarskiej, która zapełniła dotkliwą lukę na rynku publikacji poświęconych tym aspektom.

Nie do przecenienia są także działania, być może mało widoczne, ale niezwykle ważnych z punktu widzenia interesów rozproszonego środowiska wodniackiego. To działania na rzecz legislacji w sprawach wodnych. Przedstawiciele CTW biorą udział w konsultacjach ustaw i rozporządzeń dotyczących nie tylko turystyki, ale także szeroko rozumianych kwestii prawnych związanych z wodą. Oprócz udziału w spotkaniach na forach komisji sejmowych są także aktywni w społecznych konsultacjach międzyresortowych poprzedzających ostateczne tworzenie zapisów ustaw. Niejednokrotnie głos CTW był słyszalny podczas obrad tych gremiów i brany pod uwagę przy tworzeniu nowych aktów prawnych. Na rzecz tych gremiów przedstawiciele Centrum opracowują również analizy sektorowe wspomagające proces decyzyjny i pokazujący omawiane zagadnienia z punktu widzenia praktyków. Podsumowując należy stwierdzić, że aktywność Centrum pokazuje, że jest to jednostka ważna dla środowiska wodniackiego, na stałe wpisała się w pejzaż podmiotów działających na rzecz tego środowiska, a jej codzienna systematyczna działalność, często niewidoczna, udowadnia, że jest potrzebna w dziele poprawy warunków do turystyki wodnej i promocji wypoczynku na wodzie. Skromne środki finansowe ograniczają możliwości poszerzenia działalności, jednak pomimo tych mankamentów udało się stworzyć Centrum będące ważnym elementem układanki wodniackiej PTTK.

Centrum Turystyki Wodnej PTTK