2019.04.04.Button Odra

 

CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK

Zapraszają na:

XXXX Międzynarodowy Rejs Przyjaźni PTTK

„ODRA 2019 - rzeka, która łączy”

 

GLIWICE – UJAZD - KĘDZIERZYN KOŹLE – OPOLE – BRZEG

- WROCŁAW – URAZ – ŚCINAWA – GŁOGÓW – NOWA SÓL

- CIGACICE – KROSNO ODRZAŃSKIE – SŁUBICE

- KOSTRZYŃ nad ODRĄ – GOZDOWICE - SZCZECIN

21.06. – 14.07.2019 r.

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

  Już po raz czterdziesty żeglarze śródlądowi, motorowodniacy, nie tylko spod znaku PTTK, wyznaczają sobie spotkanie, wspólne pływanie – tym razem po drugiej, co do wielkości rzece Polski – ODRZE.

  W tym roku chcemy wspólnie z tratwą Flisu Odrzańskiego i naszymi żaglowymi oraz motorowodnymi jachtami – uczcić ideą odchodów 200. lecia podpisania Protokołu Bohumińskiego – regulującego żeglugę na rzece Odrze

  Rejs traktujemy przede wszystkim, jako wodniacką przygodę, lecz także edukacyjnie – gdyż poznamy turystyczne i historyczne miejsca, doświadczymy uroków mijanych miejscowości i zwiedzimy niektóre zabytki.

  Uczestnikom rejsu, realizując tegoroczne hasło programowe „Z PTTK wspólnym szlakiem”, chcemy pokazać piękno nadodrzańskich krajobrazów, nauczyć jak należy korzystać z rzeki jak chronić przyrodę i jak poznawać jej historię i krajobrazy. Szczególny nacisk położymy na edukację ekologiczną oraz promocję zagadnień ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pomiędzy profesjonalną żeglugą       a turystyką wodną, we wszystkich jej formach.

  Natomiast lokalne władze samorządowe miejscowości leżących nad Odrą, będziemy starali się utwierdzić w przekonaniu, że w oparciu o rzekę, warto tworzyć atrakcyjne produkty turystyczne dla jej użytkowników - turystów wodniaków,  z korzyścią nie tylko dla lokalnej społeczności.

  Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną – non profit.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

  Na trasie rejsu oczekuje nas około 32 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to jednocześnie sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, dyscypliny i wzajemnej pomocy oraz życzliwości w trudnych niekiedy warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

III. UDZIAŁ BIORĄ:

Żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni.

III. ORGANIZATORZY REJSU

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

IV. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO

Górnośląski Oddział PTTK

ul. Staromiejska 4

00-013 Katowice

NIP- 634 019 58 27

Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 Zarząd Główny PTTK w Warszawie

samorządy lokalne i stowarzyszenia wodniackie na trasie rejsu.

KIEROWNICTWO REJSU

KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra, na jachcie „AMPER”, tel. 602 451 456

BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”, tel. 604 116 185

VI. ZGŁOSZENIA

  Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia sternicy/armatorzy jednostek przesyłają do Komandora Rejsu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszty wpisowego za rejs lub wybrany odcinek należy przelać na konto Organizatora Wykonawczego, podane w pkt. IV, z dopiskiem – „Rejs Odra 2019”

KARTA DO POBRANIA

Kartę Zgłoszenia należy przesłać, a wpłaty dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2019 r.,

  Ilość miejsc (około 15 jachtów i łodzi motorowych) ograniczona ze względu na wielkość miejsc postojowych w odwiedzanych przystaniach, liczy się kolejność zgłoszeń.

VII. WPISOWE

Na całej trasie Gliwice - Szczecin:

- od jachtu – dla członka PTTK – ?

- od jachtu – dla niezrzeszonych - ?

Od Wrocławia do Szczecina

– od jachtu – dla członka PTTK - ?

– od jachtu – dla niezrzeszonych - ?

Od Kostrzyna do Szczecina

– od jachtu dla członka PTTK - ?

– od jachtu dla niezrzeszonych -?

? - dokładna wysokość wpisowego zależeć będzie od uzyskanych rabatów w opłatach. Wysokość wpisowego zostanie podana w terminie późniejszym oraz przekazana indywidualnie osobom, które prześlą kartę zgłoszeniową.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU

- czapeczka rejsowa x1,

- koszulka rejsowa x1,

- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,

- mapy pomocne w nawigacji, informatory krajoznawcze,

- dźwig umożliwiający slipowanie łodzi w pierwszym dniu rejsu w Gliwicach,

- opłaty śluzowe,

- opłaty postojowe,

- dodatkowo wiele gadżetów i atrakcji rejsowych.

IX. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW

 - paliwo do jachtu,

- wyżywienie,

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

- humor i uśmiech obowiązkowe,

- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.

 X. SPRZET PŁYWAJĄCY

-jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie, muszą być sprawne technicznie, wyposażone w przepisowy sprzęt ratunkowy:

-kamizelki asekuracyjne/ ratunkowe w ilości odpowiadającej liczbie załogi, koło ratunkowe/ podkowa,

-zabezpieczenie p.poż – gaśnica proszkowa min 1.0 kg,

-w miarę możliwości w toaletę chemiczną,

-ubezpieczenie jachtu wg uznania armatora.

  Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika).

Posiadanie w/w wyposażenia jachtu, będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REJSU

  Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Rejsu lub podjęcie decyzji  w sprawach związanych zapewnieniem bezpieczeństwa załóg i sprzętu pływającego przysługuje wyłącznie Komandorowi Rejsu.