AJZ ogromnym żalem i smutkiem informujemy,

że  w dniu 10.01.2024r. zmarł nagle nasz Kolega

Andrzej Jodełka

  Andrzej był bardzo doświadczonym żeglarzem  i motorowodniakiem, pełnym pasji nauczycielem żeglarstwa, organizatorem niezliczonych imprez i regat żeglarskich na Zalewie Włocławskim. Uczestnikiem wielu rejsów, nie tylko po polskich wodach śródlądowych. Społecznikiem wielce zasłużonym w działalność oddziału i klubu żeglarskiego Morka w Płocku, których przez wiele lat był aktywnym prezesem lub komandorem.

Był przede wszystkim bardzo dobrym i oddanym przyjacielem. Człowiekiem, dzięki któremu „Morka” może działać i dalej się rozwijać.

Najszczersze kondolencje Rodzinie i bliskim

składają żeglarze spod bandery PTTK

Pogrzeb śp. Andrzeja Jodełki, odbędzie się w dniu 15.01.2024 r. o godzinie 12.00, na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej, w Brwilnie k/Płocka.

zstosioZbigniew Stosio nie żyje!

Ta informacja obiegła środowisko żeglarskie błyskawicznie. W Polsce chyba nie ma żeglarza, który o Zbyszku nie słyszał, wielu znało go doskonale, ponieważ z wodą związany był „od zawsze”, początkowo działał w strukturach harcerskich, a następnie przepracował w Polskim Związku Żeglarskim prawie 40 lat. Uczestniczył chyba we wszystkich projektach żeglarskich w tym okresie, był dobrym duchem wodniaków, wspierał, pomagał, inspirował. Świetny organizator, człowiek o niepoliczalnej liczbie kontaktów, kiedy trzeba było znaleźć kogoś   z tego środowiska, Zbyszek zawsze służył pomocą, bo w swoim telefonie miał chyba tysiąc nazwisk ludzi rozsianych po całym świecie. W młodości przeszedł typową drogę żeglarza, działał w drużynach harcerskich, ale dla Niego było to zbyt mało. Włączył się aktywnie w życie kręgów instruktorskich Warszawy i Gdyni, organizował obozy, spływy, wydarzenia. A ponieważ był świetnym organizatorem, pracy mu nie brakowało. Kiedy zatrudnił się w PZŻ, środowisko zyskało w centrali swojego człowieka. Bo dla wielu był po prostu kolegą, zawsze pomocnym w pokonywaniu urzędowych meandrów, a dla ludzi z zewnątrz potrafił znaleźć czas i pomóc w każdej sprawie. Miał niezwykły dystans do siebie i świata, zawsze wyluzowany, zawsze żartujący, ale kiedy trzeba było walczyć o sprawy żeglarzy zmieniał się nie do poznania. Przez wiele lat reprezentował Związek w kontaktach z ministerstwami, urzędami, władzami, do spotkań był przygotowany, wiedział wszystko, był niezwykle kompetentny i tak też postrzegano Go przez drugą stronę. Kiedy Zbyszka zabrakło na jakimś posiedzeniu czy obradach komisji, niemal na pewno wiadomo było, że sprawy nie posuną się dalej. Był niezwykle poważanym partnerem w trudnych nierzadko rozmowach, wiele dla żeglarzy potrafił załatwić na ogół się z tym nie obnosząc. Żeglarstwo traktował jak misję, było dla Niego ważne, ważniejsza była tylko Rodzina. Jego żona, Bożena, z którą przeżył wiele lat, była także częścią naszego środowiska, często towarzyszyła Mu podczas letnich wyjazdów na Mazury. Zawsze nieco wycofana, z tyłu, zawsze elegancka i dyskretna. Stanowili parę idealną, prawdziwy małżeński wzorzec z Sevres.

Przez ponad pół wieku aktywnej działalności w żeglarstwie Zbigniew Stosio inspirował i brał udział w tak wielu wydarzeniach, projektach, że trudno byłoby choćby tylko część z nich przywołać. Łatwiej z pewnością byłoby wskazać te, w których On nie uczestniczył. Był tak wrośnięty w środowisko, że stał się naturalnym jego elementem, ba filarem można rzec.

Jego brak odczuwamy już dziś, ale będziemy także odczuwać w przyszłości. Wraz z Jego odejściem odchodzi także pewna epoka w polskim żeglarstwie. Mówi się, że  nie ma ludzi niezastąpionych, ale w przypadku Zbyszka to po prostu nieprawda. Żegnaj Zbyszku!

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

NPB2019Szanowni Wodniacy,

  W imieniu Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego pragniemy poinformować, że trwa kolejna, już XVI edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

  O nagrodę mogą ubiegać się działające chociażby przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe, ponadto przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych, a także inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa.

  Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe itd.). Wieloletnia tradycja Konkursu dowodzi, iż w Polsce jest wiele nadbrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywa swój renesans, stanowiąc obowiązkowe pozycje na mapach turystycznych, polskich szlaków wodnych.

  Mamy nadzieję, że XVI edycja, prestiżowego już konkursu wyróżni się napływem wielu zasłużonych rekomendacji z, pośród których Jury będzie mogło wybrać te najlepsze, modelowe kandydatury, jako laureatów obecnej edycji. Zainteresowanych szczególnym wyróżnieniem takich miejsc, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu (do pobrania) oraz nadsyłanie swoich zgłoszeń w formie elektronicznej jak i drukowanej na wskazane w Regulaminie adresy.

  Do końca roku jest jeszcze kilka miesięcy, to sporo czasu, aby podczas swych wakacyjnych wojaży poznać nowych gestorów przystani, spotkać ludzi, którzy wiele robią dla polskiej turystyki wodnej, odnaleźć samorządy lokalne, które postanowiły budować na swym terenie obiekty pomocne wodniakom.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” na Gali w marcu 2020 r.

Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 grudnia 2019 r.

Z wodniackim pozdrowieniem

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Wojciech Skóra

Program

          XXXVI  Kursu i Zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK

„Soczewka 2019”

Miejsce:

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze

09-506 Soczewka 

tel/fax: (024) 261-01-19, (024) 261-01-20

http://www.mazowsze.plocman.pl

               soczewka

 

soczewka1

Zlot rozpoczyna się kolacją w czwartek 26.09.2019, a zakończy niedzielnym obiadem w dniu 29.09.2015.

Świadczenia:

- zakwaterowanie pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym,

- pełne wyżywienie.

- Ubezpieczenie NNW, dodatkowo wiele atrakcji.

- obowiązkowa obecność podczas wszystkich spotkań !!!!

Ramowy program zlotu

-26.09 czwartek;

przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja do godz. 19.00 - 21.00.

-27.09 piątek;

08.30 - 09.00 - śniadanie,

09.30 – wyjazd na autokarową wycieczkę do Włocławka, Zapora we Włocławku, objazd Zalewu, zwiedzanie Płocka ( na trasie wiele ciekawych miejsc)

13.30 - 14.00 - obiad, na trasie wycieczki

19.00 – powrót do Soczewki (uczestnicy kursu-rozmowy kwalifikacyjne, wypełnienie ankiet personalnych, przekazanie 1 zdjęcia legitymacyjnego),

19.30  - kolacja

20.00 – ognisko - zabawa i śpiewy przy muzyce mechanicznej,.…..powrót do pokoi na nocleg.

-28.09 sobota;

8.30 -9.30 - śniadanie,

10.00 -12.30 - zajęcia z kursu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK, dla chętnych praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: zasady postępowania, wykonywanie sztucznego oddychania (na fantomach), pozycje boczne ustalone, meteorologia.  W zależności od pogody, dla chętnych wycieczka piesza po Soczewce.

12.30 – niespodzianka Komandora, wyjazd autokarem

14.30 - 15.30 - obiad,

15.30 – 18.30 – zawody sprawnościowe dla wszystkich, z nagrodami,

19.00 – 00.00 ?! - uroczysta kolacja grillowa z muzyką na „żywo”,

-29.09 niedziela;

9.00 -09.30 - śniadanie,

10.00 – 12.00 – posiedzenie KTŻ, dla pozostałych czas wolny, pytania oraz dyskusja, zakończenie i podsumowanie kursu i zlotu,

12.30 - podpisywanie listy obecności na następne rejsy, imprezy i zloty

Bo nie ważne gdzie, ważne z kim !!

13.00 - 13.30 - obiad, wyjazd do miejsc zamieszkania.

Koszt:

- członków PTTK- 360 zł od osoby,

- pozostali 380 zł.

Dodatkowe informacje i zapisy:

przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK – Wojtek Skóra

KARTA UCZESTNIKA (do pobrania)

Zapraszam stałych bywalców i wszystkich chętnych chcących wziąć udział  w nietuzinkowej imprezie.

2019.04.04.Button Odra

 

CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK

Zapraszają na:

XXXX Międzynarodowy Rejs Przyjaźni PTTK

„ODRA 2019 - rzeka, która łączy”

 

GLIWICE – UJAZD - KĘDZIERZYN KOŹLE – OPOLE – BRZEG

- WROCŁAW – URAZ – ŚCINAWA – GŁOGÓW – NOWA SÓL

- CIGACICE – KROSNO ODRZAŃSKIE – SŁUBICE

- KOSTRZYŃ nad ODRĄ – GOZDOWICE - SZCZECIN

21.06. – 14.07.2019 r.

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

  Już po raz czterdziesty żeglarze śródlądowi, motorowodniacy, nie tylko spod znaku PTTK, wyznaczają sobie spotkanie, wspólne pływanie – tym razem po drugiej, co do wielkości rzece Polski – ODRZE.

  W tym roku chcemy wspólnie z tratwą Flisu Odrzańskiego i naszymi żaglowymi oraz motorowodnymi jachtami – uczcić ideą odchodów 200. lecia podpisania Protokołu Bohumińskiego – regulującego żeglugę na rzece Odrze

  Rejs traktujemy przede wszystkim, jako wodniacką przygodę, lecz także edukacyjnie – gdyż poznamy turystyczne i historyczne miejsca, doświadczymy uroków mijanych miejscowości i zwiedzimy niektóre zabytki.

  Uczestnikom rejsu, realizując tegoroczne hasło programowe „Z PTTK wspólnym szlakiem”, chcemy pokazać piękno nadodrzańskich krajobrazów, nauczyć jak należy korzystać z rzeki jak chronić przyrodę i jak poznawać jej historię i krajobrazy. Szczególny nacisk położymy na edukację ekologiczną oraz promocję zagadnień ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pomiędzy profesjonalną żeglugą       a turystyką wodną, we wszystkich jej formach.

  Natomiast lokalne władze samorządowe miejscowości leżących nad Odrą, będziemy starali się utwierdzić w przekonaniu, że w oparciu o rzekę, warto tworzyć atrakcyjne produkty turystyczne dla jej użytkowników - turystów wodniaków,  z korzyścią nie tylko dla lokalnej społeczności.

  Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną – non profit.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

  Na trasie rejsu oczekuje nas około 32 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to jednocześnie sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, dyscypliny i wzajemnej pomocy oraz życzliwości w trudnych niekiedy warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

III. UDZIAŁ BIORĄ:

Żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni.

III. ORGANIZATORZY REJSU

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

IV. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO

Górnośląski Oddział PTTK

ul. Staromiejska 4

00-013 Katowice

NIP- 634 019 58 27

Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 Zarząd Główny PTTK w Warszawie

samorządy lokalne i stowarzyszenia wodniackie na trasie rejsu.

KIEROWNICTWO REJSU

KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra, na jachcie „AMPER”, tel. 602 451 456

BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”, tel. 604 116 185

VI. ZGŁOSZENIA

  Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia sternicy/armatorzy jednostek przesyłają do Komandora Rejsu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszty wpisowego za rejs lub wybrany odcinek należy przelać na konto Organizatora Wykonawczego, podane w pkt. IV, z dopiskiem – „Rejs Odra 2019”

KARTA DO POBRANIA

Kartę Zgłoszenia należy przesłać, a wpłaty dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2019 r.,

  Ilość miejsc (około 15 jachtów i łodzi motorowych) ograniczona ze względu na wielkość miejsc postojowych w odwiedzanych przystaniach, liczy się kolejność zgłoszeń.

VII. WPISOWE

Na całej trasie Gliwice - Szczecin:

- od jachtu – dla członka PTTK – ?

- od jachtu – dla niezrzeszonych - ?

Od Wrocławia do Szczecina

– od jachtu – dla członka PTTK - ?

– od jachtu – dla niezrzeszonych - ?

Od Kostrzyna do Szczecina

– od jachtu dla członka PTTK - ?

– od jachtu dla niezrzeszonych -?

? - dokładna wysokość wpisowego zależeć będzie od uzyskanych rabatów w opłatach. Wysokość wpisowego zostanie podana w terminie późniejszym oraz przekazana indywidualnie osobom, które prześlą kartę zgłoszeniową.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU

- czapeczka rejsowa x1,

- koszulka rejsowa x1,

- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,

- mapy pomocne w nawigacji, informatory krajoznawcze,

- dźwig umożliwiający slipowanie łodzi w pierwszym dniu rejsu w Gliwicach,

- opłaty śluzowe,

- opłaty postojowe,

- dodatkowo wiele gadżetów i atrakcji rejsowych.

IX. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW

 - paliwo do jachtu,

- wyżywienie,

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

- humor i uśmiech obowiązkowe,

- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.

 X. SPRZET PŁYWAJĄCY

-jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie, muszą być sprawne technicznie, wyposażone w przepisowy sprzęt ratunkowy:

-kamizelki asekuracyjne/ ratunkowe w ilości odpowiadającej liczbie załogi, koło ratunkowe/ podkowa,

-zabezpieczenie p.poż – gaśnica proszkowa min 1.0 kg,

-w miarę możliwości w toaletę chemiczną,

-ubezpieczenie jachtu wg uznania armatora.

  Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika).

Posiadanie w/w wyposażenia jachtu, będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REJSU

  Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Rejsu lub podjęcie decyzji  w sprawach związanych zapewnieniem bezpieczeństwa załóg i sprzętu pływającego przysługuje wyłącznie Komandorowi Rejsu.

Program

 XXXV Kursu i Zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK

„Góry Świętokrzyskie - Gołoborze 2018”

Miejsce: Komfortowe: Centrum Wypoczynku „Gołoborze”
  ul. Górnicza 3, Rudki
  26-006 Nowa Słupia

Tel.48 41 31 77 483 (recepcja), http://goloborze.pl/galeria-zdjec/

Współrzędne geograficzne:
50° 53′ 52″ N, 21° 5′ 30″ E

Data: 27-30.09.2018 r.(czwartek-niedziela)

Świadczenia:

- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym,

w dniu przyjazdu 27.09.

- kolacja (zimna płyta)

- nocleg

28.09. śniadanie,

autokarowa wycieczka krajoznawcza:

- Św. Katarzyna –szlifiernia krzemieni pasiastych http://www.swkatarzyna-muzeum.pl

- zwiedzanie zamku w Krzyżtoporze www.krzyztopor.org.pl

- po trasie obiad,

- Ćmielów - Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie –pakiet srebrny http://turystyka.cmielow.com.pl/pl/11/strona/1/76/

- kolacja grillowa

- Nocleg

29.09.

- śniadanie,

- korzystanie z sali na szkolenie z pierwszej pomocy,

- obiad,

- bezpłatne wejście na basen (w godz. 16-17),

- kolacja

- Nocleg

30.09.

- śniadanie,

- wspomnień czar,

- wczesny obiad ok. 13.00,

- zwolnienie pokoi, wyjazd

 

 

- Ubezpieczenie NNW, dodatkowo wiele atrakcji.

Koszt:

- członków PTTK- 370 zł od osoby,

- pozostali 380 zł.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK – Wojtek Skóra,

Tel. 602451456, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszam stałych bywalców i wszystkich chętnych chcących wziąć udział  w nietuzinkowej imprezie.

                                                                      Przewodniczący KTŻ ZG PTTK

                                                                                     Wojtek Skóra

 

CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK oraz KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK

zapraszają na

XXXIX RODZINNY REJS ŻEGLARSKO-MOTOROWODNY PTTK

„SZLAKAMI PAMIĘCI 1918-2018–PĘTLA WIELKOPOLSKA”

pod Patronatem Honorowym

Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

i Zwiazku Miast i Gmin Nadnoteckich

 

ŚLESIN – LĄD - POZNAŃ – WRONKI – OBORNIKI MIĘDZYCHÓD - GORZÓW WIELKOPOLSKI DRAWSKO – CZARNKÓW - NAKŁO – KRUSZWICA – ŚLESIN

23.06. – 18.07.2018 r.

 

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

W Roku Odchodów 100lecia Niepodległości Polski – rejsem tym chcemy udowodnić, że żeglarstwo czy motorowodniactwo to doskonały sposób na rodzinny (pokoleniowy), czynny odpoczynek na wodzie. Połączenie zwiedzania naszego pięknego kraju z poznawaniem jego historii, atrakcji turystycznych, przyrody i urzekających krajobrazów.

Jednocześnie, podczas spotkań chcemy zachęcić władze administracyjne i samorządowe miast i miasteczek na trasie rejsu do inwestowania  w mariny, przystanie i pomosty, które ożywiłoby te piękne szlaki  i umożliwiłoby uprawianie turystyki wodnej na europejskim poziomie.

 

UDZIAŁ BIORĄ:

żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni

Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną –non profit

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

XXXIX Rodzinny Rejs Żeglarsko – Motorowodny PTTK „Szlakami Pamięci 1918-2018 -Wielka Pętla Wielkopolska” – jest najważniejszą imprezą żeglarsko – motorowodniacką organizowaną przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Rejs ten jest również hołdem w 100 lecie odzyskania Niepodległości Polski i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W swoim założeniu impreza jest realizacją programu CTW PTTK – „Poznajemy śródlądowe szlaki wodne Polski”. Po raz drugi chcemy odkryć dla turystów wodniaków ten piękny szlak wodny, umownie nazwany „Wielką Pętlą Wielkopolską”, przebiegający przez tereny trzech województw: kujawsko – pomorskiego; wielkopolskiego i lubuskiego. Rejs będzie okazją do odwiedzenia przystani i marin np. w Lądzie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Drawsku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią, m.in. laureatów Nagrody Przyjaznego Brzegu , oraz zdobycia bardzo cenionej w środowisku wodniaków odznaki krajoznawczej „Szlak Pętli Wielkopolskiej” w stopniu złotym.

Przed nami do pokonania ponad 700 km rz. Notecią i Wartą, kanałami: górnonoteckim i ślesińskim, jeziorem Gopło.  Odwiedzimy blisko 20 miast, będziemy podziwiać przyrodę doliny środkowej Warty i dolnej Noteci. Na trasie rejsu oczekuje nas 28 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to jednocześnie sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, dyscypliny i wzajemnej pomocy oraz życzliwości  w trudnych niekiedy warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

 

II. ORGANIZATORZY REJSU

- Centrum Turystyki Wodnej PTTK

- Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

 

III. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO

Górnośląski Oddział PTTK

ul. Staromiejska 4

00-013 Katowice

NIP- 634 019 58 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta 21105012141000000700556913, koniecznie w tytule proszę

wpisać.- „samofinansujący się rejs „Pętla Wielkopolska 2018”

IV. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

- Zarząd Główny PTTK w Warszawie

- Partnerzy – Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Związek Miast Gmin Nadnoteckich,

- samorządy lokalne i stowarzyszenia wodniackie na trasie rejsu.

 

V. KIEROWNICTWO REJSU

KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra na jachcie „Amper”

tel. 602451456

BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski tel. 604 116 185, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”

-

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia załóg na własnym lub czarterowym sprzęcie dokonują sternicy/armatorzy – do bezpośredniego organizatora rejsu (pkt. III) wyłącznie na załączonej Karcie Zgłoszenia, w terminie do 25.05.18r,

wpłacając na konto organizatora kwotę zaliczki w wysokości 200 zł i przesyłając na jego adres listownie lub zeskanowaną, wypełnioną Kartę Zgłoszenia, podpisaną we wszystkich punktach.

Pozostałą kwotę wpisowego na samofinansujący się rejs „Pętla Wielkopolska” należy przelać do dnia 15.06.2018.

Ilość miejsc (około 20-25 jachtów i łodzi motorowych) ograniczona ze względu na wielkość miejsc postojowych i odwiedzanych przystani, liczy się kolejność zgłoszeń.

Rejs z założenia jest imprezą niekomercyjną – non profit.

 

VII. WPŁATA NA SAMOORGANIZACJĘ IMPREZY

CAŁY REJS - 420,00 zł od jachtu dla członków PTTK,

460,00 zł od jachtu dla niezrzeszonych w PTTK.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU

- czapeczka rejsowa,

- koszulka rejsowa

- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,

- naklejka rejsowa – samoprzylepna,

- pieczątka okolicznościowa (do wykorzystania),

- mapę i locję Pętli Wielkopolskiej, informatory krajoznawcze,

- dźwig umożliwiający slipowanie łodzi w pierwszym i ostatnim dniu rejsu w Marinie Ślesin,

- opłaty śluzowe (28 X 7,2zł = 202 zł),

- opłaty postojowe (8 X 20 zł = 160 zł),

- dodatkowo wiele gadżetów i atrakcji rejsowych.

 

IX. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

- ubezpieczenie jachtu i OC sternika,

- paliwo do jachtu,

- wyżywienie,

- humor i uśmiech obowiązkowe,

- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.

X. SPRZET PŁYWAJĄCY

- jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie muszą być sprawne technicznie, wyposażone w przepisowy sprzęt ratunkowy: kamizelki asekuracyjne/ ratunkowe w ilości odpowiadającej licznie załogi, koło ratunkowe/ podkowa,

- zabezpieczenie p.poż – gaśnica proszkowa min 1.0 kg,

- w miarę możliwości w toaletę chemiczną,

- ubezpieczone wg uznania armatora,

Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika).

Posiadanie w/w wyposażenia jachtu będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

 

Pełna wersja regulaminu i szczegółowy harmonogram rejsu (do pobrania)

Karta zgłoszeniowa (do pobrania)