REGULAMIN

ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

„ Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego 303,0 km ”

1. Celem odznaki jest:

a) popularyzowanie walorów turystyczno - krajoznawczych „Szlaku Pętli Żuław Zalewu Wiślanego – 303,0 km”, na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego i jego wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad ich brzegami. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku.

b) promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami.

c) popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego.

2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem szczególnym jest odznaka honorowa:

ZŁOTA – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego w czasie jednej imprezy w danym roku,

SREBRNA – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały szlak Pętla Żuław i Zalewu Wiślanego w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,

HONOROWA – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie jezior oraz rzek i przyczyniają się do ich turystycznego zagospodarowania.

3. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu będącego załącznikiem do ww. regulaminu.

4. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej kroniki, dzienniczka oraz prowadzi ewidencję Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

5. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.

6. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.

7. Postanowienia końcowe:

a) odznaka została ustanowiona przez Uchwałą nr 31/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 11 czerwca 2013, zmiany Regulaminu zatwierdzono uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 92/XVIII/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

b) dystrybucję odznak i dzienniczków prowadzi Centrum Turystyki Wodnej PTTK

d) za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do odznaki

„Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego 303,0 km”

Podróż możemy rozpocząć w dowolnie wybranym, najdogodniejszym dla siebie, miejscu na szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego. Oto tylko przykładowe zestawienie miejsc, przez które będziemy przepływać.

 1. Gdańsk – Marina Gdańsk,
 2. Błotnik
 3. Przegalina – śluza,
 4. Gdańska Głowa – śluza
 5. Rybina,
 6. Osłonka,
 7. Kąty Rybackie,
 8. Krynica Morska,
 9. Piaski,
 10. Stara Pasłęka
 11. Braniewo,
 12. Frombork,
 13. Tolkmicko
 14. Elbląg; Jacht Klub Elbląg lub HOW Bryza
 15. Malbork,
 16. Biała Góra – śluza,
 17. Tczew,

W dzienniczkach należy gromadzić potwierdzenia z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikacje rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.

W przypadku rejsu zorganizowanego, Komandor Rejsu potwierdza przebytą trasę.

 

Wzór graficzny odznak

„Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego 303,0 km”

 

Odznaka złota

Odznaka srebrna

Odznaka honorowa