W Warszawie w wieku 87 lat zmarł Wojciech Górski, żeglarz i działacz żeglarski, wychowawca kilku pokoleń żeglarzy.

Kapitan Górski przez lata stał się człowiekiem-instytucją, niezastąpionym na swym stanowisku i doskonale wypełniając swoją rolę dbając przy tym o wysokie standardy prawne  i etyczne.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 13 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w kościele pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie przy Powązkowskiej 14.

Urodził się 9 maja 1930 r. w Warszawie. Żeglarstwo rozpoczął uprawiać w 1950 roku w Szczecińskim Klubie AZS na Zalewie Kamieńskim, a następnie w Warszawskim Kole PTTK przy „Metroprojekcie” na Zalewie Wiślanym. Do roku 1960 uprawiał żeglarstwo regatowe, był czynnym zawodnikiem startując    w regatach w klasie „Słonka”. Społeczną działalność organizacyjną w żeglarstwie rozpoczął w 1957 roku w Klubie Morskim PTTK „BRYZA”, którego był komandorem przez kilkadziesiąt lat. Szybko zdobywał stopnie żeglarskie, co wiązało się z poświęcaniem czasu na obozy szkoleniowe i wymagane rejsy stażowe. A ponieważ zawsze był konsekwentny i uparty, nie skończył szkolenia dopóki nie zdobył najwyższego stopnia. W 1956 roku uzyskał stopień sternika jachtowego, w 1958 roku stopień jachtowego sternika morskiego, a w 1961 roku kapitana jachtowego. Stopień jachtowego kapitana motorowodnego uzyskał w 1962 roku. Jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej został 13 czerwca 1960 roku.  W 1967 roku uzyskał stopień instruktora żeglarstwa. Poczynając od 1957 roku do dnia dzisiejszego uprawia czynnie żeglarstwo morskie, prowadząc corocznie szereg turystyczno-szkoleniowych i stażowych rejsów pełnomorskich głównie z młodzieżą. Od 1962 r. przez wiele lat był  członkiem Komisji Rewizyjnej Warszawskiego OZŻ, a także Polskiego Związku Żeglarskiego, przez wiele lat będąc jej przewodniczącym, a następnie sekretarzem. W latach 1961 – 1975 był członkiem Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK. Poczynając od 1964 roku był członkiem, a następnie wieloletnim przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej PZŻ. Od 1964 roku był również członkiem, i przez kilka kadencji przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a także delegatem na wszystkie kolejne Sejmiki Związku. Przez kilka kadencji działał jako członek i sekretarz Komisji Statutowej PZŻ. W latach 1969 do 1992 był przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ na Stopnie Kapitańskie. Słynął z niezwykłej rzetelności i drobiazgowości przy dopuszczaniu kandydatów na stopnie kapitańskie. To w tamtych latach narodziła się anegdota, ze podczas końcowego egzaminu kapitańskiego, tzw. rozbójnika, kandydaci powiadali, że siedzą tam sami morscy i jeden Górski. Kapitan Górski był także członkiem Koła Seniorów PZŻ. Uznawany jest za wybitną osobowość żeglarską i niekwestionowany autorytet. Znakomity instruktor, niezwykle aktywny działacz żeglarski. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i żeglarskimi. Posiada liczne odznaczenia w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2004) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Decyzją Zarządu PZŻ z dnia 26 czerwca 1998 r. otrzymał medal “Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. Podczas sejmiku PZŻ w roku 2001 kapitan Górski uzyskał najwyższą godność w żeglarstwie, tytuł Członka Honorowego Związku. W 2014 roku odebrał Nagrodę Przyjaznego Brzegu ZG PTTK.