6 lutego bieżącego roku w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się pod przewodnictwem pomysłodawcy konkursu, Andrzeja Gordona, posiedzenie Jury Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W konkursie premiowane są takie inwestycje służące turystyce wodnej, jak:

-        budowa i modernizacja przystani żeglarskich i stanic wodnych,

-        programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne,

-        działania osób fizycznych, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu od pierwszej edycji odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również swoją nagrodę do Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas corocznych Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” organizowanych w Warszawie.

W tym roku już po raz czternasty Jury konkursu decydowało o przyznaniu nagród i po raz kolejny miało duży problem, jak z wielu zgłoszeń wybrać te najlepsze. Od lat jesteśmy bowiem świadkami ciągłego rozwoju infrastruktury wodniackiej i procesu przywracania miastom i gminom świadomości znaczenia rzek w ich rozwoju. Mariny, przystanie i obiekty turystyczne powstające w ostatnich latach zmieniają też obraz turystyki, nie musimy się już naszej bazy wstydzić. Ich standard, funkcjonalność i wkomponowanie w otoczenie mogą śmiało konkurować z podobnymi obiektami za granicą, często już je przewyższając. To staraniem władz lokalnych buduje się dziś i dzięki temu powiększa ofertę dla turystyki. To włodarze miast i gmin odmieniają oblicze swych regionów, ku pożytkowi społeczności lokalnej i turystów.

Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu wyrasta z wnikliwego spojrzenia na infrastrukturę. Jest to nagradzanie działań o charakterze kulturalnym, historycznym     i ekologicznym naszych wód. To także badania historyczno-archeologiczne, publikacje książkowe oraz akcje mające na celu podtrzymywanie pamięci                   o mijających czasach. Zachowanie tej pamięci jest ważne, a ludzie działający na tym polu nie robią tego dla nagród, ale z pasji i woli działania. Chcą, aby ich jeziora i rzeki były czystsze i przyrodniczo w piękniejszej oprawie. Jury dostrzega te starania            i nagradza ich autorów nagrodą, której znaczenie i prestiż dla laureatów z roku na rok rośnie.

Lista laureatów

w XIV edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu

Grand Prix

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

za ukazanie na nowo piękna Jeziora Drawskiego, jego historyczną eksplorację, wspaniałe wydawnictwa i organizację wielu ciekawych imprez wodniackich

 

Porty i przystanie

 • Marina Wapnica w Międzyzdrojach – za przekształcenie zapomnianego portu w tętniącą życiem marinę.
 • Gmina Stężyca za imponującą marinę i promenadę nad Jeziorem Raduńskim.
 • Port „Stranda” w Giżycku – za wykreowanie ważnego miejsca na wodniackiej mapie Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Przystań Stary Port w Poznaniu – za znakomite wpisanie w Szlak Warty nowego atrakcyjnego miejsca dla wodniaków.

Przedsięwzięcia

 • Miasto Szczecin – za doskonałe przygotowanie i organizację III finału The Tall Ships Races 2017
 • Andrzejowi Minkiewiczowi – za stworzenie i wieloletnią współorganizację festiwalu filmu żeglarskiego Festiwal JachtFilm.

Instytucje i stowarzyszenia

 • Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – za kultywowanie dziejów szkutnictwa i tradycyjnych rzemiosł Zalewu Wiślanego.
 • Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie – za stworzenie na szlaku Bugu ważnej placówki muzealniczej promującej wodne skarby Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego.
 • Ośrodek Sportów Wodnych „Fala” w Elblągu – za godną kontynuację XIX-wiecznej tradycji elbląskich wodniaków.
 • Stowarzyszenie Kajakarzy z Sochaczewa – za walkę o czystość Bzury, edukację młodzieży i wodniackie ożywienie rzeki.
 • Marina Bełbot Yacht Charter – za 40 lat konsekwentnej pracy na rzecz polskich żeglarzy.

Osoby fizyczne


 • Marek Tchórzka - prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za osobisty udział w stałym poszerzaniu oferty turystycznej Doliny Noteci i Drawska
 • Robert Jankowski – za organizację i koordynację wielkiej kulturotwórczo akcji promującej Wisłę – Królową Polskich Rzek.
 • Kpt. ż. w. Włodzimierz Grycner – niezmordowany komodor Flisów Odrzańskich za promocję Odry w Polsce i na świecie.