II Ogólnopolskie Forum Wodniaków – Warszawa 2012

Turystyka wodna i rekreacja na wodzie stały się jedną z ulubionych form spędzania czasu wolnego współczesnych społeczeństw. Zapotrzebowanie na turystykę wodną stale rośnie, a jej rozwój uważany jest za istotny czynnik wzrostu gospodarczego i społecznego. Także w Polsce turystyka wodna cieszy się coraz większą popularnością – zapewnia wspaniały relaks, poczucie swobody, wiele emocji oraz niezapomniane wrażenia estetyczne. Turystykę wodną uprawia kilka milionów Polaków, a nasze wody przyciągają zagranicznych turystów.

Walory turystyki wodnej i jej masowy charakter, powodują, że PTTK przykłada dużą wagę do jej rozwoju. PTTK jest autorem wielu inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki wodnej i promocję polskich szlaków wodnych. Jednym z nich była ogólnopolska operacja wodniacka „Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach 2004”. Realizowana z dużym rozmachem i nagłaśniana przez media była dużym sukcesem. Spowodowała wzrost zainteresowania polskimi szlakami wodnymi i turystyką wodną i była zaczynem kolejnych inicjatyw w tym zakresie. Szczególnie cenną jest Nagroda Przyjaznego Brzegu – konkurs premiujący inwestycje służące ulepszaniu turystycznej infrastruktury na brzegach polskich wód i ułatwiające życie wodniakom oraz działania promocyjne i inne formy wspierania turystyki wodnej. Nagroda stała się już uznaną w środowisku wodniackim i turystycznym formą wyróżnienia za działania czyniące polskie brzegi przyjaznymi dla turystów.

Kolejną ważna inicjatywą PTTK był Rok Turystyki Wodnej 2010, którego celem była promocja turystyki wodnej oraz zwrócenie uwagi władz różnych szczebli, instytucji i organizacji na konieczność wsparcia rozwoju turystyki wodnej w Polsce.

Rok Turystyki Wodnej zakończyło Forum Wodniaków pn. „Perspektywy rozwoju turystyki wodnej w Polsce”, które było próbą wypracowania programu rozwoju turystyki wodnej w Polsce.  Poruszane na Forum problemy znalazły wyraz w „Apelu w sprawie roli turystyki wodnej i potrzeby wsparcia jej rozwoju”, adresowanym do gospodarzy polskich wód, władz samorządowych
i administracyjnych oraz do turystów korzystających z polskich wód.

Zainteresowanie tą formą debaty spowodowało, że Centrum Turystyki Wodnej PTTK zorganizowało II Ogólnopolskie Forum Wodniaków pn. „Turystyka nad przyjaznymi brzegami”, które odbyło się 18 listopada 2012 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Celem II Forum była ocena aktualnego stanu rozwoju turystyki wodnej w Polsce, a także nakreślenie jej perspektyw na najbliższe lata. Uczestniczyło w nim ponad sto osób – przedstawiciele administracji państwowej i wodnej, samorządów terytorialnych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz entuzjaści różnorodnych form turystyki wodnej: żeglarze, kajakarze, motorowodniacy i turyści podwodni.

Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentował Maciej Rosiński z Departamentu Turystyki; Polski Związek Żeglarski – wiceprezes Wojciech Borzyszkowski oraz członek Zarządu Głównego Stanisław Latek; Polski Związek Kajakowy – przewodnicząca Komisji Turystyki i Rekreacji Uta Kühn i członek Zarządu Wojciech Bigiel; Polską Organizację Turystyczną – Filip Płodzień; Instytut na rzecz Ekorozwoju  – Jolanta Kamieniecka, Magazyn ŻAGLE – Marek Halter.

Władze PTTK reprezentowali: Andrzej Gordon – wiceprezes Zarządu Głównego, Edward Kozanowski i Wojciech Koprowski – członkowie Zarządu Głównego, Józef Rusiecki – członek Głównej Komisji Rewizyjnej, Marek Głowacki – przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK, Wojciech Skóra – dyrektor Centrum Turystyki Wodnej, przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

Obrady rozpoczął dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK Wojciech Skóra, który przywitał oficjalnych gości oraz pozostałych uczestników Forum.

Następnie głos zabrał wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon, który otworzył Forum i odczytał list Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego skierowany do uczestników:

Do Przyjaciół Wodniaków...

Już drugi raz spotykamy się na ogólnopolskim Forum Wodniaków. Cieszymy się, że z naszego zaproszenia skorzystali zarówno kajakarze, jak i żeglarze. Tym razem do dyskusji dołączyli motorowodniacy i zainteresowani turystyką podwodną.

Forum organizuje Centrum Turystyki Wodnej PTTK przy wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także merytorycznym Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Kajakowego oraz innych organizacji zainteresowanych turystyką wodną i wodniaków niezrzeszonych.

Cieszymy się, że z naszego zaproszenia i przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji wodnej, i co ważne, nie zabrakło przedstawicieli wyższych uczelni.

Celem forum jest sprecyzowanie aktualnego stanu turystyki wodnej, a także nakreślenie jej perspektyw na najbliższe lata. Wiele w tej sferze uwag zgłosiły komisje ZG PTTK.

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na forum praktyków jak i teoretyków jest odpowiedź na pytanie „Co praktycznie należy czynić, by brzegi naszych wód były bardziej przyjazne dla wodniaków”. Mam nadzieję, iż dyskusja na Forum będzie podpowiedzią w jakim kierunku powinniśmy zmierzać i jakie maja być prowadzone w przyszłości prace.

Turystyka na przyjaznych brzegach to nie tylko piękne hasło, ale i bogaty program, który Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w szczególności komisja kajakowa, żeglarska
i podwodna, starają się realizować korzystając ze wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na kolejnym, trzecim Forum, które chcielibyśmy zorganizować za dwa lata, pragniemy ocenić jak turystyka wodna, staje się częścią wspólnej – zjednoczonej Europy – od irlandzkiego Limeric po ukraińską Odessę.

To jest wyzwanie – ale i atrakcyjna szansa dla polskich i zagranicznych wodniaków! Przygotujmy jak najlepiej przyszłe spotkania na przyjaznych szlakach wodnych – Polski i Europy!

Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Maciej Rosiński odczytał list od Minister Jolanty Muchy skierowany do uczestników Forum.

Słowa poparcia i uznania dla organizatorów II Forum Wodniaków były tylko wstępem do najważniejszej i najciekawszej części obrad – siedmiu prezentacji w na temat turystki wodnej:

1. Polska nad Wodą – od przyjaznych brzegów do rozwoju produktów turystyki wodnej – Wojciech Skóra, Centrum Turystyki Wodnej PTTK;

2. Korzyści z synergii działań w zakresie rozwoju turystyki wodne – Hanna Forbrich, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią;

3. Wybrane problemy turystyki wodnej w Europie widziane z perspektywy European Boating Association (EBA) – Stanisław Latek, Polski Związek Żeglarski;

4. O turystyce kajakowej, trochę inaczej – Jerzy Kufel, Stowarzyszenie "Sport Turystyka Obronność";

5. Administracja jako pomoc i utrudnienie dla turystyki wodnej – Jan Pyś, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

6. Rola turystyki kajakowej w Polsce – Wojciech Bigiel, Polski Związek Kajakowy;

7. Szlak wodny Berlin - Szczecin - Bałtyk szansą dla regionu transgranicznego Zbigniew Zbroja, Transgraniczny Klaster Berlin-Szczecin-Berlin.

Prezentacje te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników II Forum, ponieważ  poruszono w nich wiele istotnych dla turystyki wodnej problemów. W wystąpieniach wskazywano na wyraźną poprawę infrastruktury turystycznej na polskich szlakach wodnych i postępujący rozwój turystyki wodnej. Zwracano także uwagę na wiele zaniedbań i niedociągnięć. Za jedną z ważniejszych przeszkód w rozwoju turystyki wodnej w Polsce uważa się nieprecyzyjne i niespójne przepisy oraz brak jednolitego prawa wodnego. Istotnym mankamentem jest także brak kompleksowego, ogólnopolskiego programu rozwoju turystyki wodnej, a brak zrozumienia przez władze państwowe i lokalne społecznej, kulturowej i gospodarczej roli turystyki wodnej hamuje jej rozwój. We wszystkich wystąpieniach przebijała troska o polskie wody i stan ich turystycznego zagospodarowania.

Podkreślano, ze wspólnym celem żeglarzy, kajakarzy i wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki wodnej są drożne, zadbane i dobrze oznakowane szlaki wodne z marinami i przystaniami o europejskim standardzie oraz dostępna informacja turystyczna.

Na zakończenie obrad uczestnicy II Forum przyjęli list do władz samorządowych powiatów i gmin w sprawie turystyki na polskich wodach. Tekst listu można pobrać tutaj.

Leszek Mulka

Mamy przyjemność powiadomić, że w dniu 13 lutego 2013r., we foyer siedziby ZG PTTK w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11 odbył się wernisaż wystawy poświęconej działalności społecznikowskiej i osiągnięć żeglarskich naszego Kolegi Wiesława Łagiewskiego.

W uroczystości, pomimo trudności w poruszaniu się wziął udział Kol. Wiesław Łagiewski, który wraz z żoną i córką, z ogromnym zainteresowaniem oglądał fotogramy przedstawiające w ogromnym skrócie jego wieloletnią działalność i pracę społeczną. Ze wzruszeniem, a czasemz rozczuleniem i z łezką w oku, Kolega Wiesiu przystawał przy każdej z dziewięciu dużych plansz na którychpokazano jego dorobek i osiągnięcia w pracy. Szczególne rozrzewnienie wywoływały zdjęcia z rejsów i zlotów w których zawsze brał czynny udział, a eksponaty wystawione w gablotach w postaci wykonanych osobiście banderek,  proporczyków, emblematów i  rafantynek  doskonale obrazowały twórczą pracę Kol. Wiesława Łagiewskiego.

Na tak ważnym wernisażu nie mogło zabraknąć najważniejszych przedstawicieli władz Naszego Towarzystwa w osobach: Prezesa ZG PTTK Kol. Lecha Drożdżyńskiego, Wiceprezesa ZG PTTK Kol. Andrzeja Gordona, Sekretarza Generalnego Kol. Romana Bargieła, Skarbnika ZG PTTK Kol. Jerzego Kapłona oraz licznego grona przyjaciół i znajomych turystów wodniaków.

Po przywitaniu przybyłych i przedstawieniu osoby Wiesława Łagiewskiego przez Dyrektora CTW PTTK Kol. Wojtka Skórę, głos zabrał Prezes ZG PTTK Kol. Lech Drożdżyński, który szczegółowo omówił osiągnięcia zawodowe i pracę społeczną bohatera wystawy.

Tak ciepłe i przyjazne słowa Prezesa zostały nagodzone brawami, a w wyrazach podziękowania które wygłosił Wiesiu łatwo można było dostrzec niewypowiedziane  wzruszenie i zaszczyt bycia wśród obecnych. Potem było chóralne „Sto lat”, na które Nasz Bohater obruszywszy się, żartobliwie dopytywał się, czy tylko 16 lat życia mu życzymy ?.

Kwiaty i tradycyjna lampka wina zakończyła oficjalną część wernisażu, po której każdy z obecnych, choć krótkim uściskiem dłoni, chciał pogratulować osiągnięć i życzyć sukcesów, bo słowa Wiesia, że on jeszcze wróci „na wodę” stają się zobowiązujące by mu w tym pomóc, dla wszystkich turystów wodniaków spod znaku PTTK.

W tym miejscu szczególne podziękowania za współprzygotowanie ekspozycji należą się Kol. Pawłowi Czudowskiemu, który z własnych środków wykonał fotogramy i plansze wykorzystane podczas wystawy.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką biografią kol. Wiesława Łagiewskiego.

 

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Wojtek Skóra

XXIX Kurs i Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej

„OTMUCHÓW 2012”

 

Zapraszam wszystkich Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK, kandydatów  na kurs instruktorski, uczestników rejsu „Jezioro Müritz 2012”, żeglarzy, wodniaków, pasjonatów i sympatyków turystyki wodnej na coroczny zlot organizowany przez Komisje Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. W tym roku gościć będziemy w dniach 27-30.09.2012 r. w Otmuchowie, woj. opolskie.


Gospodarzem zlotu jest dzierżawca Campingu PTTK nr 42 w Sarnowicach dzielnicy Otmuchowa, który zapewnia nam przyzwoite warunki noclegowe – ogrzewane pokoje dwuosobowe (domki kampingowe, holenderskie przyczepy), stołówkę na miejscu        i dodatkowe  atrakcje.

 

Zlot rozpocznie się kolacją w czwartek 27.09, a zakończy się niedzielnym obiadem w dniu 30.09.2012 r.

Ramowy program zlotu:

-27.09 czwartek – przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja.

-28.09 piątek;

8.00-8.30 - śniadanie,

08.45 - wyjazd do Otmuchowa,

09.00  - 10.00 - zwiedzanie Otmuchowa i spotkanie z Burmistrzem,

10.00  - wyjazd do Paczkowa

10.30  - 11.45 - zwiedzanie Muzeum Gazownictwa,

12.00  - wjazd do Złotego Stoku,

12.30  - 14.00 - zwiedzanie Kopalni Złota,

14.15  - 15.00 - obiad w karczmie przy kopalni,

15.00  - wyjazd do Javornika (Czechy),

15.30  - 17.30 - zwiedzanie Jawornika, degustacja czeskiego piwa, zakupy,

18.00  - powrót do Ośrodka PTTK w Otmuchowie,

18.00  - 19.00 - czas wolny (uczestnicy kursu rozmowy kwalifikacyjne, wypełnienie

ankiet personalnych, przekazanie 1 zdjęcia legitymacyjnego),

19.00  -......... kolacja, ognisko, hulanki, swawole, występ zespołu szantowego.

-29.09 sobota;

8.00 - 08.30 - śniadanie,

08.45 - wyjazd do Nysy,

09.30 - 11.30  - zwiedzanie Nysy z przewodnikiem (2 godz.),

11.30 - wyjazd do Jarnołtówka,

12.15 - 13.30   - dojście do schroniska PTTK na Biskupiej Kopie (około 5 km, 1 godz.

Dla nie czujących się na siłach dojazd jeepem),

13.30 - 14.30   - obiad w schronisku „Pod Biskupią Kopą”,

14.30 - 15.30   - zejście do Jarnołtówka,

15.30 - 16.30   - powrót do Ośrodka PTTK,

16.30 - 17.00   - czas wolny,

17.00 - 19.00   - zajęcia z bezpieczeństwa na wodzie i meteorologii,

19.00  -  ........ - kolacja, ognisko, czas wolny, zabawa przy muzyce mechanicznej.

-30.09 niedziela;

9.00 – śniadanie,

10.00 – 11.00 - zakończenie i podsumowanie kursu,

12.00 - podpisanie listy obecności na następne rejsy, imprezy, zloty. Bo nie ważne gdzie, ważne z kim !!

13.00 – obiad, wyjazd do miejsc zamieszkania.

Wszyscy uczestnicy zlotu są podczas pobytu ubezpieczeni przez firmę AXA.

Odpłatność dla członków PTTK – 230 zł od osoby, pozostali 250 zł. Niestety taniej się już nie da.

Wypełnioną Kartę Uczestnika proszę wysłać do dnia 20.09.2012 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Turystyki Wodnej PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 602451456.

Wpłaty za udział w zlocie, również do dnia 20.09.2012 r. proszę przekazać na konto:

Górnośląskiego Oddziału PTTK, 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 4, ING BANK ŚLĄSKI: 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913, koniecznie z dopiskiem „Zlot Otmuchów 2012”

Życząc pobytu pełnego wrażeń

Komandor zlotu

Wojtek Skóra

Zapraszamy do lektury aktualnego Biuletynu KTŻ nr 29

Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Fundacja Instytut Studiów Regionalnych, Związek Portów i Przystani Jachtowych oraz Interservis i MTP – organizatorzy Targów BOATSHOW

mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

organizowaną w dniu 18 listopada 2011 roku w ramach Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW POLAND w Poznaniu przy współpracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
.

Boatshow Forum ma na celu zainicjowanie współpracy samorządów oraz partnerów komercyjnych i społecznych z administracją państwa na rzecz rozwoju infrastruktury turystyki wodnej, w szczególności budowy stanic, przystani i portów. Zaprezentujemy doświadczenia w realizacji tego celu oraz praktyczne rozwiązania stosowane m.in. w województwie zachodniopomorskim. Pragniemy też zaprosić Państwa do współpracy w określeniu dostrzeganych na lokalnym i regionalnym poziomie potrzeb i wyzwań, które mogą przybrać postać planów działania. Program konferencji tworzą prelekcje, dyskusje panelowe i warsztaty. Powinny one stanowić wkład do tworzenia regionalnych programów operacyjnych oraz aktualizowanych strategii rozwoju województw. Do udziału w Boatshow Forum oraz wdrażania praktycznych form współpracy zapraszamy przedstawicieli samorządów, środowisk turystycznych oraz przedsiębiorców, a także wszystkie osoby i instytucje zainteresowane rozwojem
turystyki wodnej w Polsce.

Boatshow Forum odbędzie się w dniu 18 listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w budynku WTC (wejście od ul. Bukowskiej 12) w godzinach 11.30 – 15.40. Udział w konferencji jest bezpłatny. W załączeniu przekazujemy Państwu program Boatshow Forum. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 14 listopada br. pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Boatshow Forum.

PROGRAM KONFERENCJI

Z wyrazami szacunku
Biuro Organizacyjne
tel. (091) 461-41-72
tel./fax (091) 462-46-57
tel. kom. 609 536 832

Denne podatki za urządzenia wodne

Męczę się z tym tekstem, bo chciałbym być i szczery, i uprzejmy. Ostatecznie czasem spotykam się z różnymi VIP, w tym decydującymi o poniższej sprawie. Więc szczerze, czy uprzejmie?

Jeden z przyjaciół napisał do mnie:

„byłem ostatnio w Senacie RP na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Rozwoju Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Zespół w mocno okrojonym składzie spotkał się z przedstawicielami mazurskich wiosek żeglarskich w języku "westmenów" zwanych marinami czyli portów, przystani i pomostów.

Dostali oni z warszawskiego RZGW faktury (za 3 lata wstecz) "za bezumowne korzystanie z gruntów zalanych wodą" na których są zlokalizowane ich pomosty. Kwoty są wcale, wcale. Porcik "Pod Czarnym Łabędziem" w Rydzewie tylko 80 000 zł. Inni podobnie. "Wioska Żeglarska" w Mikołajkach ponieważ nie zapłaciła, w ciągu miesiąca ma zdemontować pomosty, podobnie były "Almatur" w Giżycku (tam trzeba będzie pirsy wysadzić w powietrze bo żelbetonowych konstrukcji posadowionych na dnie nie da się "zdemontować").

W piątek 27 maja 2011 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie zostały wręczone nagrody im. Leonida Teligi za rok 2010.


  • W kategorii publikacja o tematyce żeglarskiej nagrodę otrzymał Jacek Czajewski za książkę „Morze i żagle w poezji polskiej".

 

  • W kategorii wyczyn sportowy nagrodę otrzymał Piotr Myszka za tytuł mistrza świata w olimpijskiej klasie RS:X.


  • W kategorii popularyzacja żeglarstwa nagrodę otrzymał magazyn „Szkwał" Wrocławskiego OZŻ  za wkład w popularyzację i rozwój polskiego żeglarstwa.

 

Gratuluję wszystkim laureatom. Tym bardziej, iż redakcja „Szkwału” jest także laureatem ostatniej edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

 

Mirosław Czerny