Wskazówki dotyczące wypełniania dzienniczka żeglarskiego:

 

1. Dzienniczek winien być wypełniany w sposób czytelny i staranny, przy równoczesnym oszczędnym wykorzystaniu miejsca.

2. Dzienniczki wypełnione niezgodnie z regulaminem ŻOT i niniejszymi wskazówkami nie będą weryfikowane.

3. Począwszy od strony 2 poszczególne rubryki należy wypełniać w sposób następujący:

w rubr. 1 – wpisać u góry rok, niżej cyframi dzień, miesiąc i godzinę ważniejszych wydarzeń na trasie, np.: wypłynięcie, holowanie, lądowanie, postoje itp.,

w rubr. 2 – przed rozpoczęciem rejsu – nazwę i klasę łodzi oraz powierzchnię żagli, nazwiska i imiona, rok urodzenia i stopnie żeglarskie załogi oraz nazwę organizatora rejsu, o ile nie jest to rejs indywidualny,

w rubr. 3 – w czasie rejsu – nazwy mijanych miejscowości lub w razie ich braku opisowo określać położenie, np.: nocleg na SE cyplu jeziora X, na 243 km rzeki Y itp.,

w rubr. 4 – uzyskiwać potwierdzenia zgodnie z § 20 regulaminu ŻOT, a jeżeli w rejsie bierze udział przodownik ŻOT, to można jej nie wypełniać,

w rubr. 5 – zaznaczać niesione żagle, np.: GF – grot i fok, G/2r – grot z 2 refami itp.,

w rubr. 6 – ważniejsze wydarzenia, np.: żeglowanie pod prąd, na wiosłach, holowanie, zwiedzanie, awarie itp.,

w rubr. 7 – ilość przebytych na trasie kilometrów lub mil morskich,

w rubr. 8 – ilość przypadających na dany odcinek trasy punktów, zgodnie z § 15 i § 16 regulaminu ŻOT,

w rubr. 9 – przodownik ŻOT własnoręcznym podpisem potwierdza zapisy, zgodnie z §§ 20, 21 i 22 regulaminu ŻOT.

4. W razie zwiedzania obiektów zabytkowych lub miast należy w rubryce 4 lub 6 uzyskać potwierdzenie pobytu. Bez poświadczenia zwiedzenia punkty nie będą zaliczone!

5. Po uzyskaniu ilości punktów potrzebnej dla odznaki ŻOT w stopniach: popularnym, brązowym, małym srebrnym i małym złotym oraz dużym srebrym dzienniczek należy przesłać do właściwej Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK,a na stopień duży złoty do Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK.

6. Odpisy dokonywane z książeczek żeglarskich lub dzienników jachtowych winny być podpisane przez kapitana jachtu lub klub żeglarski.