Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18.10.2017

na wieczną wachtę odszedł


kol. WIESŁAW ŁAGIEWSKI

 

pogrzeb odbędzie się 25.10.2017 o godz. 13.15,

w Łodzi, w kaplicy Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Zakładowej 4

Urodzony 30 sierpnia 1929 r. w Łodzi i tam zamieszkały. Działacz społeczny na rzecz swojego środowiska od harcerstwa poprzez Związek Walki Młodych, dalej Związek Młodzieży Polskiej, następnie Związki Zawodowe i PTTK.

Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1969 r. Działacz zakładowego koła PTTK przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego. Związany
z żeglarstwem w Jachtklubie „Budowlani” w Łodzi. Należący do Oddziału Żeglarsko-Motorowodnego PTTK „Morka” w Płocku. Wyspecjalizował się w organizacji i kierowaniu turystycznymi rejsami krajoznawczymi, zdobywając uprawnienia Przodownika Turystyki Żeglarskiej oraz szereg odznak potwierdzających kolejne uprawnienia. Z jego inicjatywy powstał cykl rejsów integracyjnych skupiających wielopokoleniowe środowisko płockich żeglarzy pod nazwą „Rejs Rodzinny” promujący turystykę, środowisko, pogłębianie wiedzy żeglarskiej i umiejętności ekologiczne. Piastował godność Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i Skarbnika Klubu. Od 1998 roku do 2013 r działał w Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, gdzie odpowiadał za łączność między klubami żeglarskimi. Utworzył
i prowadził Referat Weryfikacyjny ds. Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Przez lata gromadził archiwum na temat żeglarstwa w PTTK. Jego pasją był haft - wykonał 10 sztandarów (w tym dla własnego oddziału na 40-lecie jego istnienia), 35 proporców klubowych, ponad 200 emblematów, projektował też butony na rejsy i regaty, zajmował się modelarstwem. (budował miniatury żaglowce w butelkach). Swoim kilowym jachtem DIXI opłynął wielokrotnie Mazury, a ponadto odbył rejs z Płocka przez Bydgoszcz, Odrę do Świnoujścia i z powrotem. Pływał po Bałtyku, odwiedził Wigry, Kanał Augustowski, Biebrzę, Jeziorak, Zalew Wiślany, Wrocław, Pętlę Wielkopolską, Kostrzyn, a w 2007 pokonał Pętlę Berlińską opływając stolicę Niemiec - pod żaglami lub na silniku.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Odznaką Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego. Członek Honorowy PTTK.

Cześć jego pamięci

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

Centrum Turystyki Wodnej PTTK