Centrum Turystyki Wodnej PTTK w czerwcu obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. To ważna data dla wodniaków skupionych w naszej organizacji, pokazuje bowiem, że decyzja Zarządu Głównego sprzed lat o powołaniu tego podmiotu była dalekowzroczna i słuszna.

Przez dekadę CTW pokazało, że nie jest bytem malowanym, ale wychodzi naprzeciw realnym potrzebom środowiska. To właśnie Centrum jest koordynatorem projektu Nagrody Przyjaznego Brzegu, która istnieje od 2004 roku i cieszy się niezwykle wysokim prestiżem. Corocznie nagradzane są inwestycje służące poprawie infrastruktury wodnej, projekty służące wodniakom, a także ludzie stojący za inicjatywami wzbogacającymi Polskę Wodną. Przez trzynaście lat istnienia nagrody uhonorowano nią kilkadziesiąt osób oraz podmiotów gospodarczych w postaci włodarzy miast, gmin, fundacji i stowarzyszeń przyczyniających się do rozwoju turystyki wodnej. Centrum corocznie zbiera zgłoszenia konkursowe, koordynuje pracę jurorów, zabiega o patronaty, a także przygotowuje całą logistykę skomplikowanego przedsięwzięcia jakim jest gala wręczenia nagród.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez CTW jest doroczna akcja „Bezpieczna Woda”, czyli szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizowana przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki niej co roku przed wakacjami przeszkolonych zostaje ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych z całej Polski. To oznacza, że kilka tysięcy młodych ludzi jest nie tylko bezpieczniejszych podczas wypoczynku nad wodą, ale w razie niebezpieczeństwa może także pospieszyć z pomocą innym. Ważnym aspektem tego programu jest skupienie się na szkołach w małych ośrodkach, często wsiach regionów uboższych, co powoduje, że akcja CTW dociera do szkół i uczniów często pomijanych w różnorodnych kampaniach społecznych. Przez kilka lat realizacji tego projektu widocznym, stało się zaangażowanie dyrekcji szkół, w których odbywają się szkolenia, ale także ogromne zapotrzebowanie społeczne lokalnych środowisk. Działania związane z akcją „Bezpieczna Woda” wspomagane są przez przedstawicieli Centrum także poprzez tworzenie materiałów informacyjnych adresowanych do uczestników projektu. Foliowana broszura poświęcona bezpiecznym zachowaniom wydawana corocznie staje sią atrakcyjnym upominkiem dla każdego ucznia, który przechodzi szkolenie i stwarza okazję do utrwalenia wiadomości i umiejętności nabytych podczas kursu.

Podsumowując 10-lecie działalności CTW nie sposób pominąć dorocznych rejsów po różnorodnych akwenach. To ważna inicjatywa z uwagi na promocję żeglarstwa oraz integrację żeglarzy spod bandery PTTK. W ostatnich latach były to ogólnopolskie wyprawy Wisłą, Odrą, rzekami i kanałami Niemiec, Francji i Szwajcarii, a także rejsy po wodach Obwodu Kaliningradzkiego oraz Brandenburgii i Meklemburgii.

Na szczególne podkreślenie zasługuje rejs z 2011 roku, kiedy to kilka jachtów pożeglowało Dnieprem od Sławatycz koło Czarnobyla do Chersonia w hołdzie generałowi Mariuszowi Zaruskiemu, wyprawie przygotowanej z okazji 70-lecia śmierci Wielkiego Polaka. Rejsy te to nie tylko żeglowanie, ale także promocja polskich szlaków wodnych, spotkania z władzami miast i gmin na szlaku, wymiana doświadczeń z lokalnymi żeglarzami i środowiskami wodniackimi. Świetnie przygotowane i zorganizowane wyprawy w ostatnich latach były aż 7-krotnie nagrodzone Nagrodą Śródlądowy Rejs Roku „Błękitny Spinaker” wręczaną dorocznie przez Polski Związek Żeglarski. Warte podkreślenia jest, że Centrum zbierało nagrody nie tylko w kategorii Rejs, także Impreza Roku.

Kolejnym aspektem działalności CTW jest akcja promocji szlaków wodnych w Polsce w niebanalny sposób. Z inicjatywy Centrum powołano do życia odznaki Polskich Szlaków Wodnych, dzięki którym każdy, kto przepłynie dany szlak, otrzymuje odznakę dokumentującą jego wodniacki dorobek. Odznaki zdobywa się na szlakach Wisły, Odry, Warty, Pętli Toruńskiej, Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego oraz po przepłynięciu Pętli Wielkopolskiej. Przez kilka lat funkcjonowania tej idei wydano już około 250. odznak w różnych klasach, a ich popularność stale rośnie. Akcję wspomaga promocja szlaków na plakatach opracowanych i zaprojektowanych w CTW. Trafiają one do klubów i stowarzyszeń, informując o idei pokonywania szlaków i dokumentowania tego w książeczkach. Promocja szlaków wodnych odbywa się także dzięki organizowaniu stałych wystaw organizowanych przez CTW. To także istotny element działalności Centrum, pokazujący jego aktywność i wszechstronność. Dotychczas udało się zorganizować duże wystawy poświęcone Pętli Toruńskiej i Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego, a także wyprawie Dnieprem do Chersonia nad Morzem Czarnym, na symboliczny grób gen. M. Zaruskiego, które eksponowane były zarówno w siedzibie Centrum na warszawskich Bielanach jak też podczas targów żeglarskich.

Opisując dokonania CTW warto także przypomnieć działalność wydawniczą Centrum. To właśnie tutaj powstała seria publikacji Polskie Szlaki Wodne w skład której weszły następujące publikacje: „Projektowanie marin i przystani kajakowych”, „Inwestycje turystyczne nad wodą”, „Pętla Toruńska – przewodnik kajakowy” czy ostatnio wydane „Zasady etykiety i ceremoniału żeglarskiego”, publikacja poświęcona etykiecie żeglarskiej, która zapełniła dotkliwą lukę na rynku publikacji poświęconych tym aspektom.

Nie do przecenienia są także działania, być może mało widoczne, ale niezwykle ważnych z punktu widzenia interesów rozproszonego środowiska wodniackiego. To działania na rzecz legislacji w sprawach wodnych. Przedstawiciele CTW biorą udział w konsultacjach ustaw i rozporządzeń dotyczących nie tylko turystyki, ale także szeroko rozumianych kwestii prawnych związanych z wodą. Oprócz udziału w spotkaniach na forach komisji sejmowych są także aktywni w społecznych konsultacjach międzyresortowych poprzedzających ostateczne tworzenie zapisów ustaw. Niejednokrotnie głos CTW był słyszalny podczas obrad tych gremiów i brany pod uwagę przy tworzeniu nowych aktów prawnych. Na rzecz tych gremiów przedstawiciele Centrum opracowują również analizy sektorowe wspomagające proces decyzyjny i pokazujący omawiane zagadnienia z punktu widzenia praktyków. Podsumowując należy stwierdzić, że aktywność Centrum pokazuje, że jest to jednostka ważna dla środowiska wodniackiego, na stałe wpisała się w pejzaż podmiotów działających na rzecz tego środowiska, a jej codzienna systematyczna działalność, często niewidoczna, udowadnia, że jest potrzebna w dziele poprawy warunków do turystyki wodnej i promocji wypoczynku na wodzie. Skromne środki finansowe ograniczają możliwości poszerzenia działalności, jednak pomimo tych mankamentów udało się stworzyć Centrum będące ważnym elementem układanki wodniackiej PTTK.

Centrum Turystyki Wodnej PTTK