W dniu 3 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie jury XII edycji konkursu „Nagroda Przyjaznego Brzegu”, które postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix – z Nagrodą Ministra Turystyki i Sportu

dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

za Wielką Pętlę Wielkopolską- znakomity europejskiej klasy produkt turystyki wodnej

 

Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2015 r.

 

Miasta i gminy

1.

Miasto Olsztyn

Za inwestycje w infrastrukturę olsztyńskich jezior i rzek

2.

Gmina Sieraków

Za zrównoważony rozwój turystyki, z ochroną miejscowego dziedzictwa

 

Porty i przystanie

1.

Ośrodek Harcerski „Nadwarciański Gród” - Załęcze Wielkie

Za integrowanie edukacji wodniackiej i ekologicznej

2.

Stanica Wodna PTTK – Sorkwity

Za stworzenie przyjaznej bramy do Szlaku Krutyni

3.

Port Sailor, Wojciech Gil – Giżycko

Za przyjazny port w Pięknej Górze

4.

Przystań PZŻ -,,Port Pod Jabłoniami - Stare Sady"

Za stworzenie nowego oblicza ekologicznej, kameralnej przystani

 

Instytucje i Stowarzyszenia

1.

Miesięcznik „Środowisko” – Warszawa

Za atrakcyjną popularyzację ochrony środowiska  wodnego

2.

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – Giżycko

Za przecieranie żeglarskich szlaków dla osób niepełnosprawnych

3.

Radio Leliwa – Mielec

Za inspirujący patronat nad podkarpackim żeglarstwem

4.

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych SAJ – Gdańsk

Za propagowanie swobodnego, przyjemnościowego żeglarstwa

5.

Stowarzyszenie „Odra dla Turystów” - Nowa Sól

Za samorządowe rozwijanie turystycznej żeglugi na Odrze

Nagrody Specjalne

1.

Zbigniew Jagniątkowski – Szczecin

Za znaczący udział w realizacji projektu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

2.

Edward Kozanowski – Bydgoszcz

Za serce i myśl, we współczesnej edukacji wodnej

3.

Stanisław Latek - Warszawa

za inspirowanie ekologicznego żeglarstwa i przyjaznych brzegów

4.

Bogdan Majczuk - Brodnica

Za wieloletnią straż nad skarbami przyrodniczymi rzeki Drwęcy i Pojezierza Brodnickiego

5.

Marek Piwowarski – Warszawa

za stworzenie wzoru kształtowania krajobrazu dolin rzecznych w Polsce

6.

Zygmunt Solarski „Pigmej” – Rzeszów

Za przyciągniecie do kajakarstwa i survivalu wielu pokoleń turystów wodnych

7.

Franciszek Strugała

Za integrację wielu samorządów lokalnych dla stworzenia Szlaku Noteci

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Wykaz laureatów  X edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2013 r.

 

GRAND PRIX - Camping Marina PTTK w Szczecinie

Za stworzenie uniwersalnej oferty turystycznej w żeglarskim Szczecinie

Nagrody Przyjaznego Brzegu

Kategoria  - za budowę i rozbudowę infrastruktury wodniackiej

1. Miasto Brzeg

Za stworzenie nowoczesnej przystani służącej wodniakom i żegludze pasażerskiej

2. Krystyna i Grzegorz Borowscy z  Chorzępowa nad Wartą

Za uruchomienie na Warcie przystani wodnej

3. Dom Warmiński

Za stworzenie sieci stanic kajakowych na Łynie

4. Miasto Kamień Pomorski

Za rozwój infrastruktury żeglarskiej i budowę największego portu jachtowego w regionie

5. Miasto Łomża

Za nową przystań na Narwi, na szlaku z Wisły na Mazury

6. Nakło – Powiat Nakielski

Za rozwój szlaku Noteci i budowę nowoczesnej przystani miejskiej

7. Miasto Puławy

Za nowoczesną przystań jachtową na Wiśle

8. Stowarzyszenie Związku Portów I Przystani Jachtowych Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Za stworzenie sieci portów Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskie

9. Miasto Ślesin

Za wzorowe wykorzystanie środków unijnych na budowę Przystani Wodnej przyjaznej wodniakom

10.  Miasto Zalewo

Za zaangażowanie miasta w rozbudowę szlaku wodnego Jezioraka i budowę nowoczesnej mariny

 

Kategoria - za popularyzację i promowanie turystyki wodnej:

11.  Wydawnictwo ALMA PRESS

Za ćwierć wieku konsekwentnej budowy polskiego rynku książki dla wodniaków

12.  Miesięcznik Biznes i Ekologia

Za docenianie wagi polskich wód i popularyzację turystyki wodnej

13.  Projekt Pomorski Krajobraz Rzeczny

Za stworzenie projektu turystycznego ożywienia obszarów przygranicznych

14.  Subiektywny Serwis Internetowy – Jerzy Kuliński

Za konsekwentne budowanie opiniotwórczego i niezależnego serwisu informacyjnego dla żeglarzy

 

Kategoria - Nagrody Specjalne Przyjaznego Brzegu:

Mirosław Czerny

Za wieloletnią pracę jako sekretarz jury NPB

Wojciech Górski

Za wyszkolenie kilku pokoleń żeglarzy uczonych w sposób kompetentny i życzliwy

Marek Halter

Za niespożytą energię w promocji szlaków i przystani żeglarskich

Jarosław Kałuża

Za organizację i prowadzenie Wiślanych Flisów Królewskich oraz inne inicjatywy dla Wisły

Elżbieta Marszałek

Za wiele lat pracy poświęconych rozwojowi turystyki wodnej na Odrze

Roman Zamyślewski

Za serię unikatowych przewodników – albumów map dróg wodnych

 

Laury X- lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu:

Miasto Dąbrowa Górnicza

Za konsekwentny rozwój oferty turystycznej nad unikatowym kompleksem  jezior Pogoria

Miasto Nowa Sól

Za rolę lidera w turystycznym zagospodarowaniu Odry i rozbudowę infrastruktury

Województwo Zachodniopomorskie

Za integrowanie i wspieranie licznych projektów wodniackich o randze europejskiej

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

Za konsekwentne rozwijanie szlaku wodnego Noteci oraz nowoczesne i spójne inwestycje

 

Poza jury, dyplomy Ministra Sportu i Turystyki:

Andrzej Gordon

Wojciech Skóra

Stanisław Latek

Mirosław Czerny

Leszek Mulka

Zygmunt Babiński

Elżbieta Marszałek

Edward Kozanowski

Zbigniew Ptak

Koleżanki i Koledzy,

 

W dniach 14 – 15 września 2013 r. odbył się XVIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Nowo wybrany Zarząd Główny zobowiązał wszystkie Komisje ZG do przeprowadzenia wyborów nowych składów komisji na XVIII kadencję władz PTTK.

W związku z tym Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK postanowiła zwołać Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej  na dzień 22 lutego 2014 roku.

Narada  odbędzie się w siedzibie ZG PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11 (sala konferencyjna I p.)  Początek godz.11.30

 

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK zwraca się więc z prośbą o dokonanie wyboru delegata z Waszego Koła/ Klubu/Oddziału  na Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej  PTTK zgodnie z załączonym Regulaminem Konferencji oraz według przyjętego rozdzielnika mandatów i zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu 14 grudnia 2013 r.

Waszemu Klubowi/Oddziałowi przysługuje 1 mandat.

 

Zgłoszenie delegata na KKTŻ (druk w załączeniu) powinno być poświadczone w klubie i macierzystym Oddziale PTTK, a przysłane do dnia 20 stycznia 2014 r. na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Zarząd Główny

Komisja Turystyki Żeglarskiej

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

 

Przypominamy o konieczności zabrania na KKTŻ legitymacji członkowskiej PTTK z aktualnie opłaconą składką. Delegaci powinni zgłosić się w dniu 22 lutego 2014 r. najpóźniej do godz. 11:00.

Jednocześnie przesyłamy w załączeniu ANKIETĘ KLUBU ŻEGLARSKIEGO w celu aktualizacji danych.

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

 

 

Przewodniczący  KTŻ ZG PTTK
Wojciech Skóra

W załączeniu:

  1. Regulamin KKTŻ
  2. Zgłoszenie delegata – druk
  3. Ankieta Klubu

Po wielu miesiącach dyskusji 9 kwietnia zostało podpisane przez Panią Minister Sportu i Turystyki nowe Rozporządzenie w  sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Podpisane rozporządzenie wprowadza wiele istotnych zmian w systemie patentów żeglarskich. Oto najistotniejsze z nich:

- likwidacja patentów sternika jachtowego i starszego sternika motorowodnego z możliwością wymiany przez dotychczasowych posiadaczy odpowiednio na jachtowego sternika morskiego lub motorowodnego sternika morskiego. Obecnie system wygląda następująco:

Stopnie żeglarskie Stopnie motorowodne
żeglarz jachtowy sternik motorowodny
jachtowy sternik morski motorowodny sternik morski
kapitan jachtowy kapitan motorowodny
mechanik motorowodny
licencje na

holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

holowanie statków powietrznych

- zmiana wieku wymaganego do wydania patentów żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego na 14 lat zamiast dotychczasowych 12

- rozszerzenie uprawnień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego - uprawnienie do prowadzenia jachtów do 12 m długości po morskich wodach wewnętrznych oraz 2 mile od brzegu na pozostałych wodach morskich w porze dziennej.

- ujednolicono sposób przeprowadzania egzaminów na patenty na terenie całego kraju (zwłaszcza część teoretyczną) i wydano zakres wymagań egzaminacyjnych.

To tylko niektóre ze zmian. Zapraszamy do lektury pełnego tekstu rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Nagrody Przyjaznego Brzegu za rok 2012


Gdy konkurs trwa dziewięć lat, można już mówić o tradycji. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w IX edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2012 odbyło się uroczyście 2 marca 2013 roku w czasie jubileuszowych XXV Targów WIATR i WODA w Warszawie.

Organizatorem konkursu  jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polski Związek Żeglarski. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

-  Ministra Sportu i Turystyki, który ufundował także nagrodę rzeczową dla zdobywcy Grand Prix,

-  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

-  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

-  Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do konkursu zgłoszono 24 kandydatów z całej Polski. Jak co roku Nagrody Przyjaznego Brzegu przyznano za inwestycje na brzegach polskich rzek i jezior, polepszające turystyczną infrastrukturę i ułatwiające życie wodniakom oraz za działania promocyjne i inne formy wspierania turystyki wodnej. Jury, pod przewodnictwem Andrzeja Gordona, wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK, przyznało Grand Prix i 12 innych nagród.

Uroczystość wręczenia nagród prowadził przewodniczący jury Nagrody Przyjaznego Brzegu Andrzej Gordon. Przy tłumnie zgromadzonej publiczności dyplomy i nagrody wręczali: Elżbieta Wyrwicz – wicedyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Monika Niemiec-Butryn – wicedyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Lech Drożdżyński – prezes  Zarządu Głównego PTTK, Wiesław Kaczmarek – prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, Wojciech Borzyszkowski – wiceprezes PZŻ, Wojciech Skóra – dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz Mirosław Czerny – sekretarz jury.

Nagrodę Grand Prix otrzymała marina w Kołobrzegu – za nową, dużą i piękną przystań po polskiej stronie Bałtyku. Nagrodzie towarzyszyło 200 kamizelek asekuracyjnych do bezpiecznego uprawiania turystyki wodnej, ufundowanych przez Ministerstwo Sporu i Turystyki, każda z logo Nagrody Przyjaznego Brzegu oraz  nazwą fundatora.

Nagrodę Przyjaznego Brzegu otrzymały nowe oraz gruntownie zmodernizowane przystanie:

•   Barcin nad Notecią –  za wzbogacenie szlaku żeglarskiego na Noteci,

•   Elbląg –  za żeglarską „bramę” na Zalew Wiślany, Kanał Elbląski, Pojezierze Iławsko-Ostródzkie,

•   Malbork –  za wzbogacenie miasta będącego ważną atrakcją turystyczną o ofertę dla żeglarzy,

•   Oława –  za marinę wprowadzającą miasto na Szlaku Odry do polskiej turystyki wodnej,

•   Świnoujście –  za wzbogacanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglugowego,

•   Włocławek –  za profesjonalną marinę w miejscu kluczowym dla Szlaku Wisły.

Nagrodzono także cenne inicjatywy społeczne wspierające idee Przyjaznych Brzegów:

•   Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej w Warszawie –  za budowę z bezdomnymi i dla nich morskiego szkunera,

•   Ośrodek Kultury Morskiej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku –  za dowód, iż Polska jest od dawna krajem morskim,

•   Internetowy portal kajakarski www.wyprawsie.pl –  za zachętę, by nad wodami lepiej i zdrowiej czas spędzać,

•   Fundację Szerokie Wody –  za wskrzeszenie dawnych jachtów na Wiśle oraz organizację ich regat,

•   Żeglarską Pogodynkę –  Portal Pogodowy Sportów Wodnych www.zagle.pogodynka.pl–  za stosowanie nowych technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa wodniakom.

Nagrodę  indywidualną za integrowanie turystyki wodnej z ekologią i kulturą na Żuławach otrzymał Marek Opitz.

Tradycyjnie po uroczystości wręczenia Nagród odbyła się debata „Co czynić, by polskie brzegi były bardziej przyjazne” – przyjazne dla żeglarzy, kajakarzy i innych turystów oraz mieszkańców miejscowości położonych nad wodą. Debacie towarzyszyła prezentacja osiągnięć laureatów. Wzięli w niej udział przedstawiciele nagrodzonych i rekomendowanych, członkowie jury oraz przedstawiciele organizacji, instytucji i mediów związanych z turystyką wodną. Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie laureata dolnośląskiego Tomka Strażyńskiego, właściciela nagrodzonej Mariny Oława, który opowiedział jak w ciągu dwóch lat z opuszczonego i zaniedbanego terenu nad Odrą powstała piękna, nowoczesna marina oraz jak w tym czasie integrowano wodniaków i miejscową społeczność na festynie wodniackim „Piana Bosmana”.

Kilka słów o wybranych laureatach.

Marina w Kołobrzegu jest jedną z najpiękniejszych i najnowocześniejszych przystani jachtowych na polskim wybrzeżu Bałtyku. Została zbudowana w ramach projektu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – Sieć Portów Turystycznych Pomorza Zachodniego. Otwarto ją uroczyście 26 maja 2012 r. Posiada nabrzeża z wygodnymi do cumowania pomostami pływającymi, punkty poboru prądu i wody pitnej, nowoczesny pawilon klubowy z eleganckimi sanitariatami oraz elegancko zagospodarowany teren –   chodniki, parkingi, plac zabaw i tereny zielone. Dysponuje także halą remontową o pow. 534.  Przy pomostach pływających i nabrzeżach może cumować 67 łodzi. Marina Kołobrzeg reprezentuje dziś naprawdę europejski poziom.

Marina Oława znajduje się na 213 km Odry w Ścinawie Polskiej, przedmieściu Oławy, nad brzegiem kanału żeglugowego ze śluzy Oława do Odry i naprzeciwko odrzańskiej wyspy Zwierzyniec Duży. Marina posiada pomosty pływające do cumowania łodzi o długości 150 m, punkty poboru prądu i wody pitnej, sanitariaty, prysznic, a także slip. Port jest oświetlony i monitorowany, a bosmani pełnią służbę całą dobę i w razie potrzeby udzielają pomocy technicznej. Marina posiada również wypożyczalnię sprzętu pływającego: kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne i galar. Charakterystycznym elementem mariny jest bosmanka w kształcie kasztelu średniowiecznego żaglowca, znajdująca się na pomoście cumowniczym. Ale największe wrażenie na gościach robi stylowa Tawerna Kapitańska znajdująca się tuż nad brzegiem kanału żeglugowego ze śluzy Oława do Odry. Tawerna posiada prawdziwie morskie
i żeglarskie wyposażenie, wprawiające w zachwyt nawet wytrawnych żeglarzy. Z jej tarasu roztacza się piękny widok na przystań i Odrę oraz wyspę Zwierzyniec. Właścicielem mariny i tawerny jest Tomek Strażyński.  Marinę i tawernę pięknie opisał Waldek Koczewski w grudniowym numerze Szkwału
w artykule „W górę Odry ... ”.

Marina Oława to nie tylko przystań i tawerna, to także organizowanie różnych imprez wodniackich
i turystycznych, takich jak spływy kajakowe po Odrze i Smortawie dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych. Oryginalną ofertą turystyczną są kulinarne rejsy galarami po Odrze.

Do najbardziej znanych i atrakcyjnych imprez należy festyn wodniacki „Piana Bosmana”, organizowany w ostatni weekend maja. W ramach tego festynu odbywa się wiele ciekawych imprez wodniackich, w tym: wyścigi na łodziach smoczych o Puchar Wojewody Dolnośląskiego, wyścigi motorówek na ćwierć mili, pokaz ratownictwa wodnego i lotu poduszkowców oraz konkurs „Pływania na byle czym”. Na wodzie wręcz roi się od przeróżnych jednostek pływających. Pokazom i zawodom sportowym towarzyszą rejsy po Odrze na drewnianych łodziach oraz tramwajem wodnym „Kaczuszka” na trasie Oława – Brzeg, które  cieszą wielka popularnością. Przez dwa majowe dni Odra tętni życiem, a Marina Oława i Tawerna Kapitańska z trudem mogą pomieścić gości.

Festyn „Piana Bosmana" to znakomita promocja Odry i turystyki wodnej na Odrze. To także promocja miasta Oławy. Doceniają to władze samorządowe Oławy, angażując się organizacyjnie i finansowo
w przygotowanie tej imprezy. Osobiście patronuje jej burmistrz Oławy Franciszek Październik. Ale duszą tego przedsięwzięcia jest Tomek Strażyński.

Niedawno marina wzbogaciła się o statek pasażerski z Jeziora Bodeńskiego, który już w sezonie 2013 będzie pływał między Oławą a Brzegiem, a także do Opola i do Wrocławia, m.in. w okolice wrocławskiego ZOO i Panoramy Racławickiej,. Podróż drogą wodną z Oławy do Wrocławia, wliczając czas potrzebny na pokonanie śluz, wyniesie nieco ponad 3 godziny.

Portal „Żagle Pogodynka.pl” to przedsięwzięcie stworzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB i firmę Polconn – Complete Sailing Service, skierowane do wszystkich miłośników turystyki wodnej i sportów wodnych. Podstawową ideą działania portalu jest zwiększenie bezpieczeństwa na wodzie, poprzez dostarczanie szeregu praktycznych informacji z zakresu meteorologii, które pomogą zrozumieć zjawiska meteorologiczne i ich wpływ na bezpieczeństwo, ale także zaplanować urlop na wodzie w odpowiednim miejscu i czasie. Dodatkowym atutem serwisu jest dostęp do profesjonalnych, synoptycznych prognoz pogody drogą wiadomości tekstowych SMS, uzupełnionych o dane modelowe dostępne przez Internet. Prognozy pogody oferowane przez portal „Żagle Pogodynka.pl” obejmują swym zasięgiem wszystkie najważniejsze akweny w Polsce. Ich opracowaniem zajmują się 24 godziny na dobę najwyższej klasy specjaliści-synoptycy IMGW PIB.

Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy !

Na zakończenie uroczystości ogłoszono rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu, za rok 2013. Tegoroczna edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu ma charakter wyjątkowy, bo organizowana jest po raz dziesiąty, jubileuszowy.

Wprawdzie zgłoszenia zbierane są do 31 grudnia, lecz już w marcu byli zaproponowani pierwsi kandydaci. Zachęcamy, by nie zwlekać – czekamy na zgłaszanie następnych – od wiosny do zimy, w czasie letnich odwiedzin w marinach i stanicach różnych stron Polski, poznawania różnych inicjatyw służących turystyce wodnej.

Czekamy na korespondencję od przyjaciół przyjaznych brzegów...

Więcej: www.polskieszlakiwodne.pl

 

Leszek Mulka

Mirosław Czerny

II Ogólnopolskie Forum Wodniaków – Warszawa 2012

Turystyka wodna i rekreacja na wodzie stały się jedną z ulubionych form spędzania czasu wolnego współczesnych społeczeństw. Zapotrzebowanie na turystykę wodną stale rośnie, a jej rozwój uważany jest za istotny czynnik wzrostu gospodarczego i społecznego. Także w Polsce turystyka wodna cieszy się coraz większą popularnością – zapewnia wspaniały relaks, poczucie swobody, wiele emocji oraz niezapomniane wrażenia estetyczne. Turystykę wodną uprawia kilka milionów Polaków, a nasze wody przyciągają zagranicznych turystów.

Walory turystyki wodnej i jej masowy charakter, powodują, że PTTK przykłada dużą wagę do jej rozwoju. PTTK jest autorem wielu inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki wodnej i promocję polskich szlaków wodnych. Jednym z nich była ogólnopolska operacja wodniacka „Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach 2004”. Realizowana z dużym rozmachem i nagłaśniana przez media była dużym sukcesem. Spowodowała wzrost zainteresowania polskimi szlakami wodnymi i turystyką wodną i była zaczynem kolejnych inicjatyw w tym zakresie. Szczególnie cenną jest Nagroda Przyjaznego Brzegu – konkurs premiujący inwestycje służące ulepszaniu turystycznej infrastruktury na brzegach polskich wód i ułatwiające życie wodniakom oraz działania promocyjne i inne formy wspierania turystyki wodnej. Nagroda stała się już uznaną w środowisku wodniackim i turystycznym formą wyróżnienia za działania czyniące polskie brzegi przyjaznymi dla turystów.

Kolejną ważna inicjatywą PTTK był Rok Turystyki Wodnej 2010, którego celem była promocja turystyki wodnej oraz zwrócenie uwagi władz różnych szczebli, instytucji i organizacji na konieczność wsparcia rozwoju turystyki wodnej w Polsce.

Rok Turystyki Wodnej zakończyło Forum Wodniaków pn. „Perspektywy rozwoju turystyki wodnej w Polsce”, które było próbą wypracowania programu rozwoju turystyki wodnej w Polsce.  Poruszane na Forum problemy znalazły wyraz w „Apelu w sprawie roli turystyki wodnej i potrzeby wsparcia jej rozwoju”, adresowanym do gospodarzy polskich wód, władz samorządowych
i administracyjnych oraz do turystów korzystających z polskich wód.

Zainteresowanie tą formą debaty spowodowało, że Centrum Turystyki Wodnej PTTK zorganizowało II Ogólnopolskie Forum Wodniaków pn. „Turystyka nad przyjaznymi brzegami”, które odbyło się 18 listopada 2012 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Celem II Forum była ocena aktualnego stanu rozwoju turystyki wodnej w Polsce, a także nakreślenie jej perspektyw na najbliższe lata. Uczestniczyło w nim ponad sto osób – przedstawiciele administracji państwowej i wodnej, samorządów terytorialnych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz entuzjaści różnorodnych form turystyki wodnej: żeglarze, kajakarze, motorowodniacy i turyści podwodni.

Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentował Maciej Rosiński z Departamentu Turystyki; Polski Związek Żeglarski – wiceprezes Wojciech Borzyszkowski oraz członek Zarządu Głównego Stanisław Latek; Polski Związek Kajakowy – przewodnicząca Komisji Turystyki i Rekreacji Uta Kühn i członek Zarządu Wojciech Bigiel; Polską Organizację Turystyczną – Filip Płodzień; Instytut na rzecz Ekorozwoju  – Jolanta Kamieniecka, Magazyn ŻAGLE – Marek Halter.

Władze PTTK reprezentowali: Andrzej Gordon – wiceprezes Zarządu Głównego, Edward Kozanowski i Wojciech Koprowski – członkowie Zarządu Głównego, Józef Rusiecki – członek Głównej Komisji Rewizyjnej, Marek Głowacki – przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK, Wojciech Skóra – dyrektor Centrum Turystyki Wodnej, przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

Obrady rozpoczął dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK Wojciech Skóra, który przywitał oficjalnych gości oraz pozostałych uczestników Forum.

Następnie głos zabrał wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon, który otworzył Forum i odczytał list Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego skierowany do uczestników:

Do Przyjaciół Wodniaków...

Już drugi raz spotykamy się na ogólnopolskim Forum Wodniaków. Cieszymy się, że z naszego zaproszenia skorzystali zarówno kajakarze, jak i żeglarze. Tym razem do dyskusji dołączyli motorowodniacy i zainteresowani turystyką podwodną.

Forum organizuje Centrum Turystyki Wodnej PTTK przy wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także merytorycznym Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Kajakowego oraz innych organizacji zainteresowanych turystyką wodną i wodniaków niezrzeszonych.

Cieszymy się, że z naszego zaproszenia i przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji wodnej, i co ważne, nie zabrakło przedstawicieli wyższych uczelni.

Celem forum jest sprecyzowanie aktualnego stanu turystyki wodnej, a także nakreślenie jej perspektyw na najbliższe lata. Wiele w tej sferze uwag zgłosiły komisje ZG PTTK.

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na forum praktyków jak i teoretyków jest odpowiedź na pytanie „Co praktycznie należy czynić, by brzegi naszych wód były bardziej przyjazne dla wodniaków”. Mam nadzieję, iż dyskusja na Forum będzie podpowiedzią w jakim kierunku powinniśmy zmierzać i jakie maja być prowadzone w przyszłości prace.

Turystyka na przyjaznych brzegach to nie tylko piękne hasło, ale i bogaty program, który Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w szczególności komisja kajakowa, żeglarska
i podwodna, starają się realizować korzystając ze wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na kolejnym, trzecim Forum, które chcielibyśmy zorganizować za dwa lata, pragniemy ocenić jak turystyka wodna, staje się częścią wspólnej – zjednoczonej Europy – od irlandzkiego Limeric po ukraińską Odessę.

To jest wyzwanie – ale i atrakcyjna szansa dla polskich i zagranicznych wodniaków! Przygotujmy jak najlepiej przyszłe spotkania na przyjaznych szlakach wodnych – Polski i Europy!

Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Maciej Rosiński odczytał list od Minister Jolanty Muchy skierowany do uczestników Forum.

Słowa poparcia i uznania dla organizatorów II Forum Wodniaków były tylko wstępem do najważniejszej i najciekawszej części obrad – siedmiu prezentacji w na temat turystki wodnej:

1. Polska nad Wodą – od przyjaznych brzegów do rozwoju produktów turystyki wodnej – Wojciech Skóra, Centrum Turystyki Wodnej PTTK;

2. Korzyści z synergii działań w zakresie rozwoju turystyki wodne – Hanna Forbrich, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią;

3. Wybrane problemy turystyki wodnej w Europie widziane z perspektywy European Boating Association (EBA) – Stanisław Latek, Polski Związek Żeglarski;

4. O turystyce kajakowej, trochę inaczej – Jerzy Kufel, Stowarzyszenie "Sport Turystyka Obronność";

5. Administracja jako pomoc i utrudnienie dla turystyki wodnej – Jan Pyś, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

6. Rola turystyki kajakowej w Polsce – Wojciech Bigiel, Polski Związek Kajakowy;

7. Szlak wodny Berlin - Szczecin - Bałtyk szansą dla regionu transgranicznego Zbigniew Zbroja, Transgraniczny Klaster Berlin-Szczecin-Berlin.

Prezentacje te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników II Forum, ponieważ  poruszono w nich wiele istotnych dla turystyki wodnej problemów. W wystąpieniach wskazywano na wyraźną poprawę infrastruktury turystycznej na polskich szlakach wodnych i postępujący rozwój turystyki wodnej. Zwracano także uwagę na wiele zaniedbań i niedociągnięć. Za jedną z ważniejszych przeszkód w rozwoju turystyki wodnej w Polsce uważa się nieprecyzyjne i niespójne przepisy oraz brak jednolitego prawa wodnego. Istotnym mankamentem jest także brak kompleksowego, ogólnopolskiego programu rozwoju turystyki wodnej, a brak zrozumienia przez władze państwowe i lokalne społecznej, kulturowej i gospodarczej roli turystyki wodnej hamuje jej rozwój. We wszystkich wystąpieniach przebijała troska o polskie wody i stan ich turystycznego zagospodarowania.

Podkreślano, ze wspólnym celem żeglarzy, kajakarzy i wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki wodnej są drożne, zadbane i dobrze oznakowane szlaki wodne z marinami i przystaniami o europejskim standardzie oraz dostępna informacja turystyczna.

Na zakończenie obrad uczestnicy II Forum przyjęli list do władz samorządowych powiatów i gmin w sprawie turystyki na polskich wodach. Tekst listu można pobrać tutaj.

Leszek Mulka