Koleżanki i Koledzy,

W dniach 15 – 16 września 2017 r. odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Zgodnie z obowiązującym Statutem PTTK i Ordynacją Wyborczą Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK postanowiła zwołać Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej na dzień 24 lutego 2018 roku.

Narada odbędzie się w siedzibie ZG PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11 (sala konferencyjna I p). Początek obrad godz.11.30

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK zwraca się, więc z prośbą o dokonanie wyboru delegata z Waszego Oddziału Żeglarskiego lub Klubu Żeglarskiego na Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej PTTK zgodnie z załączonym Regulaminem Konferencji i określonym w nim rozdzielnikiem mandatów.

Zgłoszenie delegata na KKTŻ (druk w załączeniu), poświadczone przez Oddział Żeglarski lub klub żeglarski i macierzysty Oddziale PTTK, należy przesłać do dnia 20 stycznia 2018 r. na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Zarząd Główny

Komisja Turystyki Żeglarskiej

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

Przypominamy o konieczności zabrania na KKTŻ legitymacji członkowskiej PTTK  z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK za 2018 r.

Delegaci powinni zgłosić się w dniu 24 lutego 2018 r. najpóźniej do godz. 11:00.

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

Przewodniczący KTŻ ZG PTTK
Wojciech Skóra

REGULAMIN KONFERENCJI (do pobrania)