Mamy przyjemność powiadomić, że w dniu 13 lutego 2013r., we foyer siedziby ZG PTTK w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11 odbył się wernisaż wystawy poświęconej działalności społecznikowskiej i osiągnięć żeglarskich naszego Kolegi Wiesława Łagiewskiego.

W uroczystości, pomimo trudności w poruszaniu się wziął udział Kol. Wiesław Łagiewski, który wraz z żoną i córką, z ogromnym zainteresowaniem oglądał fotogramy przedstawiające w ogromnym skrócie jego wieloletnią działalność i pracę społeczną. Ze wzruszeniem, a czasemz rozczuleniem i z łezką w oku, Kolega Wiesiu przystawał przy każdej z dziewięciu dużych plansz na którychpokazano jego dorobek i osiągnięcia w pracy. Szczególne rozrzewnienie wywoływały zdjęcia z rejsów i zlotów w których zawsze brał czynny udział, a eksponaty wystawione w gablotach w postaci wykonanych osobiście banderek,  proporczyków, emblematów i  rafantynek  doskonale obrazowały twórczą pracę Kol. Wiesława Łagiewskiego.

Na tak ważnym wernisażu nie mogło zabraknąć najważniejszych przedstawicieli władz Naszego Towarzystwa w osobach: Prezesa ZG PTTK Kol. Lecha Drożdżyńskiego, Wiceprezesa ZG PTTK Kol. Andrzeja Gordona, Sekretarza Generalnego Kol. Romana Bargieła, Skarbnika ZG PTTK Kol. Jerzego Kapłona oraz licznego grona przyjaciół i znajomych turystów wodniaków.

Po przywitaniu przybyłych i przedstawieniu osoby Wiesława Łagiewskiego przez Dyrektora CTW PTTK Kol. Wojtka Skórę, głos zabrał Prezes ZG PTTK Kol. Lech Drożdżyński, który szczegółowo omówił osiągnięcia zawodowe i pracę społeczną bohatera wystawy.

Tak ciepłe i przyjazne słowa Prezesa zostały nagodzone brawami, a w wyrazach podziękowania które wygłosił Wiesiu łatwo można było dostrzec niewypowiedziane  wzruszenie i zaszczyt bycia wśród obecnych. Potem było chóralne „Sto lat”, na które Nasz Bohater obruszywszy się, żartobliwie dopytywał się, czy tylko 16 lat życia mu życzymy ?.

Kwiaty i tradycyjna lampka wina zakończyła oficjalną część wernisażu, po której każdy z obecnych, choć krótkim uściskiem dłoni, chciał pogratulować osiągnięć i życzyć sukcesów, bo słowa Wiesia, że on jeszcze wróci „na wodę” stają się zobowiązujące by mu w tym pomóc, dla wszystkich turystów wodniaków spod znaku PTTK.

W tym miejscu szczególne podziękowania za współprzygotowanie ekspozycji należą się Kol. Pawłowi Czudowskiemu, który z własnych środków wykonał fotogramy i plansze wykorzystane podczas wystawy.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką biografią kol. Wiesława Łagiewskiego.

 

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Wojtek Skóra