Jak w ubiegłym roku i tegoroczna gala XVII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu odbyła się poza Warszawą. W tym roku spotkaliśmy się na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim, podczas 5. Finału Festiwalu Wisły.

Atrakcyjność miejsca, życzliwość władz miejskich i bardzo ładna pogoda dopełniły magii pobytu w królewskim Toruniu. Urząd Miejski z Prezydentem Miasta Michałem Zaleskim, bardzo się starali, aby laureaci konkursu czuli się jak najlepiej i dzięki umówionemu przewodnikowi mogli dodatkowo zobaczyć najważniejsze historyczne zabytki i miejsca ważne dla miasta.

01  02 

  Scena gdzie odbywała się ceremonia wręczania nagród ulokowana została w centralnej części Bulwaru Filadelfijskiego, tuż przy zacumowanych na brzegu replik tradycyjnych drewnianych jednostek rzecznych: batów, galar, byków, czy największej jednostki pływającej kiedyś po Wiśle – nasuty, na których odbywał się transport towarów po Wiśle.

  Decyzją jury XVII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2019 r zostało 18 laureatów z różnych stron Polski, reprezentujący władze samorządowe, gestorów prywatnych przystani, stowarzyszenia wodniackie czy wreszcie osoby fizyczne, których działalność przyczynia się do rozwoju, promocji i dostępności do turystyki wodnej.

03  04 

  Nagrodę Grand Prix XVII edycji konkursu otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za realizację i oddanie do użytku Śluzy Guzianka II, obiektu tak długo wyczekiwanego przez mazurskich wodniaków. Dyplom i nagrodę odebrał wiceprezes PGW Wody Polskie pan Krzysztof Woś, dziękując za nagrodę poinformował jednocześnie o planach dalszej rozbudowy i modernizacji sieci turystycznych szlaków wodnych oraz niezbędnej infrastruktury hydrotechnicznej.

  Następnie zaproszeni goście z ZG PTTK, PZŻ, PGW Wody Polskie, Prezydent Miasta Toruń wręczyli, przy dźwiękach fanfar, dyplomy i nagrody następującym podmiotom:

 • Jacht Klub Neptun – Górki Zachodnie - za niestrudzone propagowanie żeglarstwa „na swoim i za swoje”.
 • Przystań na Wyspie – Miłomłyn - za stworzenie urokliwego miejsca na szlaku Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego.
 • Stanica Wodna Mazury – Stare Jabłonki - za ofertę wyjątkowego ośrodka turystyki wodnej na Mazurach.
 • Eko Marina Polańczyk - za budowę nowoczesnej przystani wodnej nad Zalewem Solińskim.
 • Uczniowski Klub Żeglarski Błękitni – Grzybowo - za organizację zajęć żeglarskich z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.
 • 3 Oceans i Niebieska Szkoła - za skuteczne łączenie edukacji szkolnej z żeglugą oceaniczną.
 • Nadpiliczne Parki Krajobrazowe – za troskliwą ochronę rzeki Pilicy i jej dorzecza.
 • WOPR Brzeg – Brzeg - za koordynowanie i bezpośrednie organizowanie działań ratowniczych na Odrze.
 • Pływająca Baza Nurkowa i Rehabilitacyjna Krok po Kroku HSA – Piła - za prowadzenie rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami.
 • Miasto Toruń - za rozwijanie i promocję turystyki wodnej na Wiśle.
 • Gmina Santok - za budowę mariny Santok wspólnie z gminą partnerską Rüdersdorf w Brandenburgii.
 • Powiat Słupecki i Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” - za sfinansowanie  i wykonanie oznakowania nawigacyjnego na Jeziorze Powidzkim.
 • Gmina Drohiczyn - za realizację projektu „Bug – rajem dla turysty”.
 • Stanisław Janowicz - za opracowanie wielu przewodników kajakowych i promowanie wydawnictw poświęconych turystyce wodnej.
 • Marek Słodownik - za popularyzację historii żeglarstwa i turystyki wodnej w Polsce.
 • Sławomir Napierała - za niewyczerpaną energię w rozbudowie i promocji Szlaku Noteci.
 • Marek Padjas - za nieszablonowe przedsięwzięcia realizowane na rzekach i oceanach.

 

05 06

  Prawie godzinna Gala, przy bardzo licznej grupie zainteresowanych widzów przybyłych na Bulwar, jeszcze raz udowodniła, że idea konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu w pełni się sprawdza, że coraz więcej samorządów lokalnych zauważa, że brzegi zlokalizowanych na ich terenie jezior czy płynących rzek mogą stać się doskonałym miejscem wypoczynku dla mieszkańców, miejscem prowadzenia turystycznej i kulturalnej działalności, czy prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej do samorządowych budżetów konkretne korzyści.

  Gala pokazała również, że wysiłek wkładany przez CTW PTTK w przygotowania i przeprowadzenie kolejnych edycji konkursu NPB przynoszą wymierne korzyści, gdyż laureaci mogą mieć dodatkową satysfakcję, że ich działania i wysiłek zostają zauważone, a turyści wodniacy mają okazję poznać nowe, wspaniałe miejsca na trasach Polskich Szlaków Wodnych, dotąd szerzej nie znane, a których odwiedzenie przynosi nie tylko walory poznawcze.

07

  Zapraszamy do udziału w XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, zgłoszenia kandydatów należy przesyłać do końca grudnia bieżącego roku na adres Organizatora. Szczegóły na stronie www.polskieszlakiwodne.pl.

Mamy nadzieję, że kolejna Gala wręczania laurów w konkursie Nagroda Przyjaznego Brzegu odbędzie się również w tak atrakcyjnym i przyjaznym miejscu jak tegoroczny Toruń.

  Szczególne podziękowania dla patronów honorowych konkursu: Ministerstwu Rozwoju i Technologii – Departamentowi Turystyki, Ministerstwu Infrastruktury – Departamentowi Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu, Prezesom Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu.

                                                               Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

                                                                                         Wojtek Skóra     

IMG 20211227 15262927 grudnia w warszawskiej siedzibie CTW PTTK odbyła się uroczystość wręczenia Żeglarskiej Odznaki Turystycznej kapitanowi Henrykowi Wolskiemu. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że pan Kapitan zdobył największą –jak dotąd- liczbę szmaragdów do odznaki. Jest ich aż 16, co dotąd żadnemu polskiemu żeglarzowi jeszcze się nie udało. Henryk Wolski żegluje od końca lat 60. Początkowo na śródlądziu, szybko jednak poznał smak morza i to tam skoncentrował swą żeglarską aktywność. Wraz z pokonywanymi milami przybywało stażu, ale także punktów na ŻOT. Pierwszy szmaragd Henryk zdobył już w 1976 roku. Na drugi czekał do 1983 roku, a po czterech kolejnych sezonach miał już liczbę punktów zdobytą na 4 szmaragd. Później mil przybywało jeszcze szybciej; w sezonach 2001 i 2002 zdobył tyle punktów, że miał prawo noszenia 11 szmaragdów. Ostatni szmaragd uzyskał w sezonie 2017.

Henryk Wolski odbył wiele ciekawych rejsów. Żeglował po Morzu Północnym, Bałtyku, ale później odwiedzał ciepłe wody, zapuścił się wielokrotnie do Arktyki, został pierwszym polskim żeglarzem, który opłynął Biegun Północny. Żeglował po Pacyfiku, odwiedził wyspy Wielkanocną, Robinsona Crusoe i Pitcairn. Dużo czasu spędził w lodach Antarktydy, oczywiście zaliczył również Przylądek Horn.

 

 

 

16 szmaragdów                                      rok weryfikacji

Henryk Wolski, Zaleszyce                                  2021

 

15 szmaragdów

Michał Palczyński, Warszawa                            2021

Ryszard Wabik, Warszawa                                 2021

5 szmaragdów

Stefan Pufal, Gdańsk                                           1989

4 szmaragdy

Marek Słodownik, Zielonka Bankowa                2018

Maciej Grzemski, Olsztyn                                  2018

Krzysztof Dacewicz, Warszawa                          2020

nagrobekZgodnie z przedstawioną propozycją podczas zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK w Serpelicach i podjętą w grudniu uchwałą Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, ufundowany z dobrowolnych wpłat żeglarzy turystów, nagrobek naszego Kolegi śp. Wiesława Łagiewskiego. Pomnik został zamontowany w dniu 7 stycznia 2022 r. na cmentarzu parafialnym w Łodzi. Na płycie nagrobnej umieszczono dodatkowo tabliczkę z napisem – Członek Honorowy PTTK.

Wszystkim, którzy zechcieli przyczynić się do sfinansowania nagrobku i jego montażu serdecznie dziękujemy. Wiesiowi to się należało od nas.

                                                             Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

nekrologMK

Podkategorie