wkuczkowski

Wojciech Jastrzębiec Kuczkowski 16 stycznia  obchodzi jubileusz 90-lecia urodzin.  Na świat przyszedł  w 1930 roku w Bielsku Podlaskim. Jest pisarzem, poetą, ekologiem, nauczycielem i wychowawcą młodzieży, instruktorem harcerskim, harcmistrzem, działaczem turystycznym i krajoznawcą, żeglarzem i miłośnikiem turystyki wodnej, podróżnikiem, autorem książek i artykułów krajoznawczych, organizatorem „Powitania Unii Europejskiej na polskich wodach w 2004 roku”. O aktywnościach Pana Wojciecha można mówić długo, ale chyba wszyscy polscy wodniacy to nazwisko znają, a postać bardzo sobie cenią.

Dzieciństwo spędził w Augustowie, natomiast podczas wojny przebywał w Pińczowie, gdzie uczęszczał na komplety tajnego nauczania gimnazjalnego. Pod koniec II wojny światowej został zaprzysiężony jako członek Szarych Szeregów.

W latach 1947–1957 mieszkał we Wrocławiu, gdzie studiował polonistykę. Udzielał się w Kole Młodych Pisarzy przy ZLP. Od 1952 pracował jako nauczyciel języka polskiego. W 1957 wyjechał do pracy w Kowarach, w 1962 został przeniesiony służbowo do Warszawy i oddelegowany do pracy w Głównej Kwaterze ZHP i prasie harcerskiej. W 1965 wrócił do pracy nauczycielskiej.

Od wojny do chwili obecnej czynny w ruchu harcerskim. Aktualnie członek Harcerskiego Kręgu Morskiego im. gen. Mariusza Zaruskiego i Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

W Polskim Związku Żeglarskim pełnił funkcję członka komisji Żeglarstwa Śródlądowego Zarządu Głównego, w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym był wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

Autor mapy hydronawigacyjnej Polskie śródlądowe szlaki żeglowe. Najnowsza wersja mapy została wydana w 2007 dzięki wsparciu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Na mapie tej umiejscowiono wszystkie śluzy, nadzory wodne, placówki administracji wodnej oraz wodowskazy. Również rewers mapy zawiera wiele cennych informacji, przede wszystkim namiary placówek i oznaczenia. To pan Wojciech napisał legendarny przewodnik żeglarski po Wielkich Jeziorach Mazurskich, który przez kolejnych prawie 30 lat wyznaczał standardy w tej dziedzinie, także spod jego ręki wyszła książka poświęcona Wiśle.

Wojciech „Jastrzębiec” Kuczkowski otrzymał liczne odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia harcerskie i turystyczne, m.in.

  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Złoty Krzyż Zasługi,
  • Krzyż Armii Krajowej,
  • Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”,
  • Nagroda im. Leonida Teligi przyznana przez miesięcznik „Żagle” w 1994 roku,
  • Nagroda Przyjaznego Brzegu IV edycji za rok 2007 (nagroda specjalna – za pół wieku propagowania turystyki wodnej)
  • Krzyż „Pro mari nostro”
  • Medal Pamiątkowy XXV-lecia „Czuwaj” (2015).