Jak w ubiegłym roku i tegoroczna gala XVII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu odbyła się poza Warszawą. W tym roku spotkaliśmy się na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim, podczas 5. Finału Festiwalu Wisły.

Atrakcyjność miejsca, życzliwość władz miejskich i bardzo ładna pogoda dopełniły magii pobytu w królewskim Toruniu. Urząd Miejski z Prezydentem Miasta Michałem Zaleskim, bardzo się starali, aby laureaci konkursu czuli się jak najlepiej i dzięki umówionemu przewodnikowi mogli dodatkowo zobaczyć najważniejsze historyczne zabytki i miejsca ważne dla miasta.

01  02 

  Scena gdzie odbywała się ceremonia wręczania nagród ulokowana została w centralnej części Bulwaru Filadelfijskiego, tuż przy zacumowanych na brzegu replik tradycyjnych drewnianych jednostek rzecznych: batów, galar, byków, czy największej jednostki pływającej kiedyś po Wiśle – nasuty, na których odbywał się transport towarów po Wiśle.

  Decyzją jury XVII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2019 r zostało 18 laureatów z różnych stron Polski, reprezentujący władze samorządowe, gestorów prywatnych przystani, stowarzyszenia wodniackie czy wreszcie osoby fizyczne, których działalność przyczynia się do rozwoju, promocji i dostępności do turystyki wodnej.

03  04 

  Nagrodę Grand Prix XVII edycji konkursu otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za realizację i oddanie do użytku Śluzy Guzianka II, obiektu tak długo wyczekiwanego przez mazurskich wodniaków. Dyplom i nagrodę odebrał wiceprezes PGW Wody Polskie pan Krzysztof Woś, dziękując za nagrodę poinformował jednocześnie o planach dalszej rozbudowy i modernizacji sieci turystycznych szlaków wodnych oraz niezbędnej infrastruktury hydrotechnicznej.

  Następnie zaproszeni goście z ZG PTTK, PZŻ, PGW Wody Polskie, Prezydent Miasta Toruń wręczyli, przy dźwiękach fanfar, dyplomy i nagrody następującym podmiotom:

 • Jacht Klub Neptun – Górki Zachodnie - za niestrudzone propagowanie żeglarstwa „na swoim i za swoje”.
 • Przystań na Wyspie – Miłomłyn - za stworzenie urokliwego miejsca na szlaku Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego.
 • Stanica Wodna Mazury – Stare Jabłonki - za ofertę wyjątkowego ośrodka turystyki wodnej na Mazurach.
 • Eko Marina Polańczyk - za budowę nowoczesnej przystani wodnej nad Zalewem Solińskim.
 • Uczniowski Klub Żeglarski Błękitni – Grzybowo - za organizację zajęć żeglarskich z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.
 • 3 Oceans i Niebieska Szkoła - za skuteczne łączenie edukacji szkolnej z żeglugą oceaniczną.
 • Nadpiliczne Parki Krajobrazowe – za troskliwą ochronę rzeki Pilicy i jej dorzecza.
 • WOPR Brzeg – Brzeg - za koordynowanie i bezpośrednie organizowanie działań ratowniczych na Odrze.
 • Pływająca Baza Nurkowa i Rehabilitacyjna Krok po Kroku HSA – Piła - za prowadzenie rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami.
 • Miasto Toruń - za rozwijanie i promocję turystyki wodnej na Wiśle.
 • Gmina Santok - za budowę mariny Santok wspólnie z gminą partnerską Rüdersdorf w Brandenburgii.
 • Powiat Słupecki i Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” - za sfinansowanie  i wykonanie oznakowania nawigacyjnego na Jeziorze Powidzkim.
 • Gmina Drohiczyn - za realizację projektu „Bug – rajem dla turysty”.
 • Stanisław Janowicz - za opracowanie wielu przewodników kajakowych i promowanie wydawnictw poświęconych turystyce wodnej.
 • Marek Słodownik - za popularyzację historii żeglarstwa i turystyki wodnej w Polsce.
 • Sławomir Napierała - za niewyczerpaną energię w rozbudowie i promocji Szlaku Noteci.
 • Marek Padjas - za nieszablonowe przedsięwzięcia realizowane na rzekach i oceanach.

 

05 06

  Prawie godzinna Gala, przy bardzo licznej grupie zainteresowanych widzów przybyłych na Bulwar, jeszcze raz udowodniła, że idea konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu w pełni się sprawdza, że coraz więcej samorządów lokalnych zauważa, że brzegi zlokalizowanych na ich terenie jezior czy płynących rzek mogą stać się doskonałym miejscem wypoczynku dla mieszkańców, miejscem prowadzenia turystycznej i kulturalnej działalności, czy prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej do samorządowych budżetów konkretne korzyści.

  Gala pokazała również, że wysiłek wkładany przez CTW PTTK w przygotowania i przeprowadzenie kolejnych edycji konkursu NPB przynoszą wymierne korzyści, gdyż laureaci mogą mieć dodatkową satysfakcję, że ich działania i wysiłek zostają zauważone, a turyści wodniacy mają okazję poznać nowe, wspaniałe miejsca na trasach Polskich Szlaków Wodnych, dotąd szerzej nie znane, a których odwiedzenie przynosi nie tylko walory poznawcze.

07

  Zapraszamy do udziału w XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, zgłoszenia kandydatów należy przesyłać do końca grudnia bieżącego roku na adres Organizatora. Szczegóły na stronie www.polskieszlakiwodne.pl.

Mamy nadzieję, że kolejna Gala wręczania laurów w konkursie Nagroda Przyjaznego Brzegu odbędzie się również w tak atrakcyjnym i przyjaznym miejscu jak tegoroczny Toruń.

  Szczególne podziękowania dla patronów honorowych konkursu: Ministerstwu Rozwoju i Technologii – Departamentowi Turystyki, Ministerstwu Infrastruktury – Departamentowi Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu, Prezesom Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu.

                                                               Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

                                                                                         Wojtek Skóra