nagrobekZgodnie z przedstawioną propozycją podczas zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK w Serpelicach i podjętą w grudniu uchwałą Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, ufundowany z dobrowolnych wpłat żeglarzy turystów, nagrobek naszego Kolegi śp. Wiesława Łagiewskiego. Pomnik został zamontowany w dniu 7 stycznia 2022 r. na cmentarzu parafialnym w Łodzi. Na płycie nagrobnej umieszczono dodatkowo tabliczkę z napisem – Członek Honorowy PTTK.

Wszystkim, którzy zechcieli przyczynić się do sfinansowania nagrobku i jego montażu serdecznie dziękujemy. Wiesiowi to się należało od nas.

                                                             Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK