Nagrody Przyjaznego Brzegu przyznane po raz 13.

30 stycznia w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się, pod przewodnictwem pomysłodawcy konkursu Andrzeja Gordona, posiedzenie Jury Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy wsparciu Polskiego Związku Żeglarskiego oraz współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W Konkursie premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania osób fizycznych, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu od pierwszej edycji odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również swoją nagrodę do Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas corocznych Targów Wiatr i Woda organizowanych w Warszawie.

W tym roku już po raz trzynasty Jury Konkursu decydowało o przyznaniu nagród i po raz kolejny miało duży problem jak z wielu zgłoszeń wybrać te najlepsze. Co roku jurorzy mają taki dylemat, bowiem od lat jesteśmy świadkami niezwykłego rozwoju infrastruktury wodniackiej i procesu przywracania miastom i gminom świadomości znaczenia rzek w ich rozwoju. Mariny, przystanie i obiekty turystyczne powstające w ostatnich latach zmieniają spektakularnie obraz turystyki, nie musimy się ich już wstydzić, ich standard, funkcjonalność i wkomponowanie w otoczenie można śmiało porównywać z podobnymi obiektami za granicą. To staraniem władz lokalnych buduje się dziś powiększając ofertę dla turystyki, to włodarze miast i gmin odmieniają oblicze swych regionów ku pożytkowi dla społeczności lokalnej i uciesze turystów. Ale Nagroda Przyjaznego Brzegu to nie tylko wnikliwe spojrzenie na infrastrukturę. To także nagradzanie działań o charakterze kulturalnym i historycznym. Flisy rzeczne, dociekania historyczno-archeologiczne, publikacje książkowe oraz akcje mające na celu podtrzymywanie pamięci o mijających czasach i działaniach znanych z przeszłości, ale budowanych na nowo, dla współczesnych pokoleń. Zachowanie tej pamięci jest ważne, a ludzie działający na tym polu nie robią tego dla nagród, ale z pasji i woli działania. Jury dostrzega te starania i nagradza ich autorów swoją nagrodą, której znaczenie i prestiż dla laureatów, z roku na rok rośnie.

 

Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2016 r.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix – z Nagrodą Ministra Turystyki i Sportu

dla Urzędu Miasta w Bydgoszczy

za „Ster na Bydgoszcz” – dziewięć wodniackich festiwali na najważniejszym skrzyżowaniu szlaków wodnych Polski.

 

Miasta i gminy:

 • Miasto Iława za doskonałą ofertę dla turystów wodniaków oraz działania inwestycyjne i promocyjne nad brzegami Jezioraka. Dzięki tym skoordynowanym działaniom odmienia się oblicze miasta odwracającego się frontem do wody i wspierającego powstawanie nowoczesnej infrastruktury dla wodniaków.
 • Miasto Mrągowo za nową Ekomarinę i Centrum Edukacji Ekologicznej w polskiej stolicy Country&Folk. Mrągowo konsekwentnie rozwija zaplecze sprzyjające wypoczynkowi na wodzie i nad wodą, a nowy port stał się wizytówką miasta dbającego o ekologię.
 • Urząd Gminy Nowe Warpno za zmianę „zapomnianego miejsca na końcu Polski”   w nowoczesną bazę dla każdego turysty. Staraniem władz Nowe Warpno nabiera oryginalnego charakteru, a wystrój nawiązujący do odkryć geograficznych i dokonań żeglarskich czyni zeń atrakcyjne miejsce wypoczynku dla wszystkich pokoleń.

Porty i przystanie:

 • Gmina Miejska Głogów za nową Marinę Głogów służącą miejscowym wodniakom i mieszkańcom oraz turystom płynącym Odrą. Dzięki nowej inwestycji miasto otworzyło się na rzekę przywracając jej należną rangę, a ofertę wzbogaciło o rejsy turystyczne dla mieszkańców regionu i turystów.
 • Eugeniusz Faryj za Port „U Faryja” przyjazny wodniakom od dziesiątków lat. Dzięki uporowi i konsekwencji Eugeniusza Faryja powstał w ciągu ponad 30 lat prawdziwy port jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą, także z atrakcyjną ofertą dla nie-wodniaków.
 • Przystań PTTK „Perła Krutyni” za stworzenie faktycznej perły na najbardziej popularnym w Polsce szlaku kajakowym. Zrewitalizowana stanica odmieniła szlak Krutyni oferując standard usług na bardzo wysokim poziomie.

Przedsięwzięcia:

 • Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary z Ulanowa - za ćwierćwiecze popularyzacji tradycji polskiego flisactwa i unikatowe spływy tratwami po polskich rzekach. Bractwo kultywuje tradycje historyczne dbając o oryginalny przekaz pielęgnując zarazem pieczołowicie pamięć o dawnych obyczajach wodniackich.

 

Instytucje i stowarzyszenia:

 • Murator Expo za organizację od blisko 30 lat najważniejszych imprez targowych turystyki wodnej w Polsce. Począwszy od targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie, najstarszej imprezy tego typu w Polsce, przez imprezy w Gdyni i Katowicach, firma współtworzy polski rynek jachtowy zarazem pokazując jego najważniejsze walory.
 • Andrzej Podgórski „Apis” za stworzenie opiniotwórczego portalu internetowego „Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś i jutro”. Portal od momentu powstania stał się miejscem spotkań ludzi kochających rzeki, żeglugę i to wszystko, co składa się na obraz Polski Wodnej. Miłośnicy historii, ale także wizjonerzy spraw wodnych znaleźli na portalu swoje miejsce ciekawych dyskusji, sporów i debat.

 

Narody Specjalne – imienne:

 • Hanna Forbrich za wiele lat wytrwałej pracy inspirującej lokalne samorządy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Dzięki jej staraniom odmieniono oblicze Noteci przywracając ją dla turystyki, na szlaku której wciąż tworzona jest nowoczesna infrastruktura dla wodniaków. Porozumienie wielu samorządów było możliwe także dzięki staraniom laureatki, która w pracę włożyła mnóstwo energii i zaangażowania.
 • Lech Królikowski za dorobek dokumentujący historię warszawskiej i mazowieckiej Wisły i nadwiślańskich fortyfikacji. Autor kilkunastu obszernych prac, samorządowiec, człowiek-instytucja, udowadnia twórczością, że warszawskie fortyfikacje wciąż kryją wiele tajemnic, a Wisła powinna zmienić swoje oblicze.
 • Monika i Jacek Paris za przywracanie wiedzy o historii Przemszy i wznowienie na niej kajakarstwa. Za sprawą dwojga pasjonatów na Przemszę wracają dawno tu niewidziani turyści, a swoim zapałem potrafią skutecznie zarażać innych. Dzięki ich uporowi i konsekwencji rzeka traktowana do niedawna całkowicie marginalnie staje się atrakcją turystyczną regionu.
 • Marek Słodownik za cenne inicjatywy i publikacje dotyczące historii żeglarstwa, w tym projekt „Ratujmy Dezety” i monografię „Żeglarstwo polskie okresu międzywojennego”. Redaktor Słodownik jest pomysłodawcą akcji ratowania najstarszej w Polsce klasy jachtów, która to akcja obchodziła w ubiegłym roku swoje 15-lecie. Ponadto jest autorem unikatowego opracowania poświęconego historii żeglarstwa w okresie XX-lecia międzywojennego wypełniającego dotkliwą lukę na rynku.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy kolejnych realizacji niekonwencjonalnych przedsięwzięć na Polskich Szlakach Wodnych.

 

Centrum Turystyki Wodnej PTTK