CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK

zapraszają na

XXXXI Rejs Żeglarsko Motorowodny PTTK

„Gościńce Kanału Elbląskiego i jez. Jeziorak”

Pojezierze Iławsko-Ostródzkie

 

z honorowym patronatem

Prezesa

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Zalewo-Matyty-Iława-Chmielówka Letnisko-Miłomłyn-Buczyniec-Ostróda-Stare Jałonki-Miłomłyn-Siemiany-Zalewo

04.07–21.07.2020 r.

 

 

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

  Już po raz czterdziestypierwszy żeglarze śródlądowi, motorowodniacy, nie tylko spod znaku PTTK, wyznaczają sobie spotkanie, wspólne pływanie – tym razem po Warmi. Obszarze już dobrze zagospodarowanych, z wieloma ciekawymi miejscami postojowymi, a jednocześnie jeszcze o wiele spokojniejszym i cichszym niż Mazury.   

  W tym roku chcemy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Gościńce Kanału Elbląskiego i jez. Jeziorak” pokazać nie wszystkim znane zakątki Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego, będziemy uczestniczć w historycznych inscenizacjach, weźmiemy udział w lokalnych jarmarkach i skosztujemy miejscowych smakołyków. Rejs traktujemy przede wszystkim, jako wodniacką przygodę. 

Uczestnikom rejsu, chcemy pokazać piękno jez. Jeziorak, jezior: Drwęckiego, Wielki Szeląg, Ruda Woda. Wielorakość krajobrazów da nam dodatkową możliwość przypomnienia sobie zasad ochrony przyrody. Szczególny nacisk położymy na edukację ekologiczną oraz promocję zagadnień ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pomiędzy profesjonalną żeglugą a turystyką wodną, we wszystkich jej formach.

  Natomiast lokalne władze samorządowe miejscowości leżących na trasie rejsu będziemy starali się utwierdzić w przekonaniu, że warto tworzyć atrakcyjne produkty turystyczne, nie tylko dla turystów wodniaków, ale głównie z korzyścią dla lokalnej społeczności.

  Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną – non profit.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

  Na trasie rejsu oczekuje nas około 8 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to jednocześnie sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, dyscypliny i niesienia pomocy oraz życzliwości w trudnych, niekiedy warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

III. UDZIAŁ BIORĄ: żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni.

IV. ORGANIZATORZY REJSU

- Centrum Turystyki Wodnej PTTK

- Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

V. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO

Górnośląski Oddział PTTK

ul. Staromiejska 4

00-013 Katowice

NIP- 634 019 58 27

Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

- Zarząd Główny PTTK w Warszawie,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,

- samorządy lokalne i stowarzyszenia wodniackie na trasie rejsu.

VII. KIEROWNICTWO REJSU

KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra, na jachcie „AMPER”, tel. 602 451 456

BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”, tel. 604 116 185

VIII. ZGŁOSZENIA

  Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia sternicy/armatorzy jednostek przesyłają  do Komandora Rejsu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszty wpisowego za rejs należy przelać na konto Organizatora Wykonawczego, podane w pkt. V, z dopiskiem – „Pojezierze Ilawsko-Ostródzkie”

Kartę Zgłoszenia należy przesłać, a wpłaty dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2020 r.

  Ilość miejsc (nie więcej jak 12 jachtów i łodzi motorowych) ograniczona ze względu na wielkość miejsc postojowych w odwiedzanych przystaniach, liczy się kolejność zgłoszeń.

IX. WPISOWE

Dla wszystkich uczestników - 650 zł,

X. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU

 - koszulka rejsowa x1,

- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,

- mapy pomocne w nawigacji, informatory krajoznawcze,

- dźwig umożliwiający slipowanie łodzi w pierwszym dniu rejsu w Zalewie,

- opłaty postojowe,

- dodatkowo wiele gadżetów i atrakcji rejsowych,

XI. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW

- paliwo do jachtu,

- wyżywienie,

- humor i uśmiech obowiązkowe,

- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.

 

XII. SPRZET PŁYWAJĄCY

-jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie, muszą być sprawne technicznie, wyposażone w przepisowy sprzęt ratunkowy:

-kamizelki asekuracyjne/ ratunkowe w ilości odpowiadającej liczbie załogi, koło ratunkowe/ podkowa,

-zabezpieczenie p.poż – gaśnica proszkowa min 1.0 kg,

-w miarę możliwości w toaletę chemiczną,

-ubezpieczenie jachtu wg uznania armatora,

-obowiązkowe maseczki dla każdego czonka załogi,

-jeden pojemnik z płynem dezynfekującym na jacht.

  Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika).

Posiadanie w/w wyposażenia jachtu, będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

Ze względu na stale zmieniające się przepisy sanitarne dotyczące przebiegu pandemii koronawirusa COVID 19, na które Organizator nie ma wpływu, obowiązywać będzie bezwzględne ich przestrzeganie, zwłaszcza w części dotyczącej zachowania odległości społecznych i noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów może spowodować natychmiastowe wykluczenie jednostki z dalszego rejsu, bez zwrotu kosztów  wpisowego.  

Sternik jednostki oraz załoga biorą udział w rejsie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Rejsu lub podjęcie decyzji w sprawach związanych ze zmieniającymi się przepisami sanitarnymi, zapewnieniem bezpieczeństwa załóg i sprzętu pływającego przysługuje wyłącznie Komandorowi Rejsu. Zastrzega się również możliwość zmian w Harmonogramie Rejsu.

Harmonogram Rejsu

Karta Zgłoszeniowa

                                                                            Komandor Rejsu

                                                                                Wojtek Skóra

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 602 451 456