zegrodzKomisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK informuje, że nastąpiły zmiany w regulaminie i formularzu zgłoszeniowym konkursu Żeglarska Rodzina. Zainteresowanych zapraszamy do pobrania nowej wersji dokumentów w zakładce Żeglarska Rodzina w Menu lub w linku poniżej:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy