Skończyła się siódma, zaczęła się ósma edycja

Nagrody Przyjaznego Brzegu

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród Przyjaznego Brzegu już tradycyjnie odbyło się na Targach Wiatr i Woda, w sobotnie południe 5 marca 2011 roku.

Uroczystość prowadzili wspólnie Andrzej Gordon, jako przewodniczący jury a jednocześnie Sekretarz Generalny ZG PTTK oraz Mirosław Czerny, sekretarz jury i dyrektor ds. programowych Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Dyplomy i nagrody wręczał Lech Drożdżyński, prezes Zarządu Głównego PTTK oraz Wojciech Borzyszkowski, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Żeglarskiego.


Ponieważ VII edycja konkursu była jednocześnie pierwszą pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, w jego imieniu dyplom oraz Nagrodę Ministra dla Związku Gmin „Jeziorak” wręczała Olga Piekarzewska, reprezentująca w jury MSiT. Specjalną nagrodę dla Czarnkowa wręczyła Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przed sceną główną Targów zebrał się tłum przyjaciół konkursu i laureatów, dziennikarzy, osób rekomendujących kandydatów do nagrody. Na scenę po kolei wchodzili zapraszani laureaci.

Grand Prix i Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki otrzymał Związek Gmin „Jeziorak” za systemowe podejście do spraw turystyki i ekologii. To oznacza – między innymi – stworzenie systemu blisko trzydziestu przystani z toaletami i pojemnikami na śmieci, opróżnianymi przez specjalny statek...

Nagrody otrzymali także:

1. Klub Żeglarski LOK Popiel w Kruszwicy – za przystań i brzegi przyjazne dla wszystkich wodniaków. Komandor klubu, Andrzej Kornaszewski, wracał potem na scenę, by odebrać nagrodę imienną.

2. Spółka Mazury PTTK – za innowacyjność w tworzeniu oferty dla turystów. To tworzenie atrakcyjnych ofert dla żeglarzy, kajakarzy i innych wodniaków, promocja nie tylko własnej działalności, ale i jezior, rzek Mazur, radykalna wymiana sprzętu pływającego, modernizacje i rozbudowy przystani.

3. Dom Rybaka w Starej Pasłęce – za przystań będącą godną wizytówką Zalewu Wiślanego.

4. Pensjonat Bobrowy Dwór w Smrocku – za godzenie biznesu, turystyki i ekologii. Stosownie z nazwą pensjonatu odbieraniu nagrody towarzyszył nader wyrośnięty bóbr, ok. 180 cm wzrostu...

5. Fundacja AVE w Warszawie – za Wisłę zwracaną Warszawiakom.

6. Stowarzyszenie „Transgraniczny Klaster Turystyczny: szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk” – za skuteczne kreowanie międzynarodowej drogi wodnej.

7. „Szkwał” - pismo Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – za promocję turystyki wodnej, sportu i rekreacji.

8. Urząd Miasta w Tarnobrzegu – za przemianę kopalnianego wyrobiska w atrakcję turystyczno-rekreacyjną: Zbiornik Machowski. To kolejny dowód, iż można godzić rewitalizację terenów poprzemysłowych z turystyką, rekreacją – i ekologią.

9. Czarnków - za nową przystań na Szlaku Noteci. W imieniu Gminy i Miasta nagrodę odbierał Burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała, jednocześnie prezes prężnego Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

10. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie – za inwestycje których większe miasta mogą pozazdrościć.

11. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie – za inwestycje w kajakarstwo, stające się regionalnym czystym „przemysłem”.

Nagrody specjalne:

1. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – za trudną sztukę godzenia ekologii z turystyką.

2. Firma Conspan – za technologiczne nowatorstwo dające czystą wodę. „Plecakowa” instalacja do oczyszczania wody testowana będzie w czasie tegorocznego Ogólnopolskiego Rejsu PTTK Wielką Pętlą Wielkopolską. Jedno urządzenie powinno wystarczyć dla całej flotylli...

Nagrody honorowe – imienne:

1. Andrzej Kornaszewski (Kruszwica) – w podziękowaniu za wychowanie tysięcy już żeglarzy.

2. Zbigniew Ptak (Gdańsk) – za pracę by Żuławy, Pomorze, Noteć nie wstydziły się Europy.

3. Jerzy Wcisła (Elbląg) – za lata pracy czyniącej Zalew Wiślany i Kanał Elbląski przyjaznymi .

4. Bartłomiej Włodkowski (Warszawa) – za kierowanie nie szablonowymi przedsięwzięciami wodnymi.

5. Zbigniew Zbroja (Szczecin) – za osiągnięcia naukowe  i praktyczne dla polskich wód.

Zanim wszyscy laureaci zebrali się na scenie do „rodzinnego” zdjęcia, już poza konkursem, specjalną targową Nagrodę Prezesa ZG PTTK Lech Drożdzyński wręczył szefowi Yacht Service, za najnowszego „Haberka”, zbierającego wiele komplementów na Targach. „Haber” wybrany został także „Gwoździem Targów”...

Pojawili się nowi sponsorzy nagród i upominków dla laureatów, w tym wydawca urokliwych kalendarzy prezentujących żeglugę śródlądowej – Multicop sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Na zakończenie sekretarz jury, Mirosław Czerny poinformował, iż na warszawskich Targach Lato laureaci różnych edycji Przyjaznego Brzegu będą promowani na stoisku bezpłatnie zaoferowanych przez MT Polska. Ogłosił jednocześnie rozpoczęcie VIII edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.


Także tradycyjnie po uroczystości w jednej z sal EXPO XXI zorganizowano debatę „Co czynić, by polskie brzegi były bardziej przyjazne?” prowadzoną przez Mirosława Czernego. Była to okazja do przedstawienia przez laureatów dodatkowych informacji i opinii, w tym Andrzeja Kornaszewskiego (Kruszwica), Jerzego Wcisłę (Elbląg), Franciszka Strugałę (Czarnków), Bartłomieja Włodkowskiego (Fundacja AVE), Zbigniewa Zbroi (Szczecin), Klaudynę Sergot (Stacja Morska), Ewę Skut (Szkwał).

 

Więcej informacji na www.polskieszlakiwodne.pl.

Zapraszamy, by w tym roku także w czasie rejsów i spływów poszukiwać kolejnych Przyjaznych Brzegów i zgłaszać je nam.

 

Mirosław Czerny

Sekretarz jury

Nagrody Przyjaznego Brzegu.