Zarząd Główny PTTK na wniosek Komisji Turystyki Żeglarskiej wprowadził Dziecięcą Odznakę Żeglarską PTTK "OPTYMISTEK" przeznaczoną dla najmłodszych żeglarzy, którzy z racji ograniczeń wiekowych nie mogą aktywnie zdobywać Żeglarskiej Odznaki Turystycznej. Zachęcamy rodziców i opiekunów do rozpropagowania idei nowej odznaki. Szczegółowy regulamin, wzory odznak oraz dokumenty do pobrania w zakładce OPTYMISTEK.