Z przykrością informujemy, że dniu 26.09.2017

odszedł od nas

Kol. Marek Jaczewski

członek Honorowy PTTK,

wieloletni członek KTŻ ZG PTTK i jej przewodniczący w latach 1989-1997,

Honorowy Przewodniczący KTŻ ZG PTTK.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 3.10.2017 r o godz. 10.00

na cmentarzu wojskowym na Powązkach.