CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK

zapraszają na

XXXXI Rejs Żeglarsko Motorowodny PTTK

„Gościńce Kanału Elbląskiego i jez. Jeziorak”

Pojezierze Iławsko-Ostródzkie

 

z honorowym patronatem

Prezesa

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Zalewo-Matyty-Iława-Chmielówka Letnisko-Miłomłyn-Buczyniec-Ostróda-Stare Jałonki-Miłomłyn-Siemiany-Zalewo

04.07–21.07.2020 r.

 

 

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

  Już po raz czterdziestypierwszy żeglarze śródlądowi, motorowodniacy, nie tylko spod znaku PTTK, wyznaczają sobie spotkanie, wspólne pływanie – tym razem po Warmi. Obszarze już dobrze zagospodarowanych, z wieloma ciekawymi miejscami postojowymi, a jednocześnie jeszcze o wiele spokojniejszym i cichszym niż Mazury.   

  W tym roku chcemy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Gościńce Kanału Elbląskiego i jez. Jeziorak” pokazać nie wszystkim znane zakątki Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego, będziemy uczestniczć w historycznych inscenizacjach, weźmiemy udział w lokalnych jarmarkach i skosztujemy miejscowych smakołyków. Rejs traktujemy przede wszystkim, jako wodniacką przygodę. 

Uczestnikom rejsu, chcemy pokazać piękno jez. Jeziorak, jezior: Drwęckiego, Wielki Szeląg, Ruda Woda. Wielorakość krajobrazów da nam dodatkową możliwość przypomnienia sobie zasad ochrony przyrody. Szczególny nacisk położymy na edukację ekologiczną oraz promocję zagadnień ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pomiędzy profesjonalną żeglugą a turystyką wodną, we wszystkich jej formach.

  Natomiast lokalne władze samorządowe miejscowości leżących na trasie rejsu będziemy starali się utwierdzić w przekonaniu, że warto tworzyć atrakcyjne produkty turystyczne, nie tylko dla turystów wodniaków, ale głównie z korzyścią dla lokalnej społeczności.

  Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną – non profit.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

  Na trasie rejsu oczekuje nas około 8 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to jednocześnie sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, dyscypliny i niesienia pomocy oraz życzliwości w trudnych, niekiedy warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

III. UDZIAŁ BIORĄ: żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni.

IV. ORGANIZATORZY REJSU

- Centrum Turystyki Wodnej PTTK

- Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

V. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO

Górnośląski Oddział PTTK

ul. Staromiejska 4

00-013 Katowice

NIP- 634 019 58 27

Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

- Zarząd Główny PTTK w Warszawie,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,

- samorządy lokalne i stowarzyszenia wodniackie na trasie rejsu.

VII. KIEROWNICTWO REJSU

KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra, na jachcie „AMPER”, tel. 602 451 456

BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”, tel. 604 116 185

VIII. ZGŁOSZENIA

  Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia sternicy/armatorzy jednostek przesyłają  do Komandora Rejsu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszty wpisowego za rejs należy przelać na konto Organizatora Wykonawczego, podane w pkt. V, z dopiskiem – „Pojezierze Ilawsko-Ostródzkie”

Kartę Zgłoszenia należy przesłać, a wpłaty dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2020 r.

  Ilość miejsc (nie więcej jak 12 jachtów i łodzi motorowych) ograniczona ze względu na wielkość miejsc postojowych w odwiedzanych przystaniach, liczy się kolejność zgłoszeń.

IX. WPISOWE

Dla wszystkich uczestników - 650 zł,

X. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU

 - koszulka rejsowa x1,

- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,

- mapy pomocne w nawigacji, informatory krajoznawcze,

- dźwig umożliwiający slipowanie łodzi w pierwszym dniu rejsu w Zalewie,

- opłaty postojowe,

- dodatkowo wiele gadżetów i atrakcji rejsowych,

XI. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW

- paliwo do jachtu,

- wyżywienie,

- humor i uśmiech obowiązkowe,

- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.

 

XII. SPRZET PŁYWAJĄCY

-jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie, muszą być sprawne technicznie, wyposażone w przepisowy sprzęt ratunkowy:

-kamizelki asekuracyjne/ ratunkowe w ilości odpowiadającej liczbie załogi, koło ratunkowe/ podkowa,

-zabezpieczenie p.poż – gaśnica proszkowa min 1.0 kg,

-w miarę możliwości w toaletę chemiczną,

-ubezpieczenie jachtu wg uznania armatora,

-obowiązkowe maseczki dla każdego czonka załogi,

-jeden pojemnik z płynem dezynfekującym na jacht.

  Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika).

Posiadanie w/w wyposażenia jachtu, będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

Ze względu na stale zmieniające się przepisy sanitarne dotyczące przebiegu pandemii koronawirusa COVID 19, na które Organizator nie ma wpływu, obowiązywać będzie bezwzględne ich przestrzeganie, zwłaszcza w części dotyczącej zachowania odległości społecznych i noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów może spowodować natychmiastowe wykluczenie jednostki z dalszego rejsu, bez zwrotu kosztów  wpisowego.  

Sternik jednostki oraz załoga biorą udział w rejsie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Rejsu lub podjęcie decyzji w sprawach związanych ze zmieniającymi się przepisami sanitarnymi, zapewnieniem bezpieczeństwa załóg i sprzętu pływającego przysługuje wyłącznie Komandorowi Rejsu. Zastrzega się również możliwość zmian w Harmonogramie Rejsu.

Harmonogram Rejsu

Karta Zgłoszeniowa

                                                                            Komandor Rejsu

                                                                                Wojtek Skóra

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 602 451 456

 

 

logo Król Wiedzy Żeglarskiej
 
 
Zapraszamy do udziału w konkurskie internetowym
INTERNETOWY KONKURS
 
Król Wiedzy Żeglarskiej sezonu 2020!
Sprawdź swoją wiedzę nie wychodząc z domu!
 • atrakcyjne nagrody rzeczowe!
 • co tydzień porcja nowych trudnych pytań
 • nie trzeba się logować i udostępniać danych osobowych
 
Wszystkie szczegóły i pytania konkursowe na stronie CTW PTTK :
organizator konkursu:
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Partnerzy konkursu:
 • Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK – www.ktz.pttk.pl,
 • portal żeglarski - www.zeglarski.info,
 • Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski – www.wozz.pl,
 • JachtFilmFestiwal – festiwal Filmów Żeglarskich – www.jachtfilm.pl,
 • portal dla żeglarzy - www.wodnapolska.pl,
 • Boatshow w Łodzi – żeglarskie targi z klimatem – www.boatshow.pl,
 • Alma-Press oficyna wydawnicza - www.almapress.com.pl,
 • Mazurska Szkoła Żeglarstwa – organizator letniego wypoczynku i imprez żeglarskich – www.msz.org.pl,
 • Morka – szkoła żeglarstwa, firma czarterowa, wydawca książek, pomocy edukacyjnych, organizator e-learningu - www.morka.pl

ministerstwo

zaruskiZa kilka dni temu, 8 kwietnia minie, chyba trochę zapomniana, 79 rocznica śmierci Mariusza Zaruskiego. Generała, adiutanta prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, wybitnego patrioty, żeglarza, taternika, pisarza, człowieka wielu talentów.

Za misję swojego życia przyjął wprowadzenie Polski na morze. Z charakterystyczną dla siebie energią zabrał się do pracy i w 1924 r staje się współtwórcą i pierwszym Komandorem Yacht Klubu Polski. W 1927 r zostaje powołany na stanowisko sekretarza generalnego Komitetu Floty Narodowej. Jego celem staje się uzmysłowienie wszystkim, że morze stanowi źródło potęgi i bogactwa kraju. Niezwykłe zaangażowanie w pracę przynosi oczekiwane rezultaty, w 1929 r ze składek społeczeństwa zostaje zakupiony żaglowiec „Dar Pomorza” oraz wiele innych, mniejszych jachtów pełnomorskich.

Poza normalną pracą zawodową, gen. M. Zaruski prowadził pośród młodzieży szeroko zakrojoną działalność szkoleniową, głównie wśród harcerzy, robiąc z nich prawdziwych wilków morskich.

W 1935 r obejmuje dowództwo na jachcie „Zawisza Czarny”, który harcerze kupili za własne pieniądze i samodzielnie wyremontowali. Zawisza Czarny staje się sztandarowym żaglowcem harcerzy, przez pokład, którego przewija się prawie cała ich żeglarska kadra.

Gen. M. Zaruski zostaje aresztowany przez NKWD we Lwowie, w marcu 1940 r.  i zostaje skazany wraz z żoną, na 5 lat zsyłki.

Ponad 74 letni, ciężko chory i wycieńczony nieludzkimi warunkami Generał umiera 8 kwietnia 1941 r w więzieniu, w Chersoniu, niedaleko Odessy.

amięć o tym wielkim człowieku, społeczniku, harcerzu i wychowawcy młodzieży przetrwała do dziś i jest podniośle obchodzona przez Polaków.

zaruski1

To dzięki harcerzom powstał symboliczny grób Generała na chersońskim cmentarzu, przez harcerzy na pokładzie Zawiszy Czarnego został przywieziony na Ukrainę przepiękny dzwon „Zaruski”, który swym dźwiękiem z dzwonnicy polskiego kościoła w Chersoniu, przypomina o ważnych dla M. Zaruskiego chwilach.

Rejs Dnieprem Pamięci Gen. M. Zaruskiego z 2011 r. zorganizowany przez PTTK i PŻŻ stał się przyczynkiem do rozgrywania dużych corocznych regat im. Gen. Zaruskiego, o Puchar Prezydenta RP.

   Z okazji zbliżającej się rocznicy śmierci, odbędzie się zapewne wiele uroczystości, nie tylko w Polsce. Również i w tym roku, dzięki inicjatywie angażującej się                 w upowszechnianie pamięci o Generale, Prezes chersońskiego Towarzystwa „Polonia”, pani Rozalii Lipińskiej, na grobie Gen. M. Zaruskiego, w gronie zaprzyjaźnionych ukraińskich żeglarzy, zostaną złożone kwiaty i zapalony znicz Pamięci.

                                               Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK                            

                  Wojtek Skóra

Podkategorie