CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK oraz KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK

zapraszają na

XXXIX RODZINNY REJS ŻEGLARSKO-MOTOROWODNY PTTK

„SZLAKAMI PAMIĘCI 1918-2018–PĘTLA WIELKOPOLSKA”

pod Patronatem Honorowym

Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

i Zwiazku Miast i Gmin Nadnoteckich

 

ŚLESIN – LĄD - POZNAŃ – WRONKI – OBORNIKI MIĘDZYCHÓD - GORZÓW WIELKOPOLSKI DRAWSKO – CZARNKÓW - NAKŁO – KRUSZWICA – ŚLESIN

23.06. – 18.07.2018 r.

 

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

W Roku Odchodów 100lecia Niepodległości Polski – rejsem tym chcemy udowodnić, że żeglarstwo czy motorowodniactwo to doskonały sposób na rodzinny (pokoleniowy), czynny odpoczynek na wodzie. Połączenie zwiedzania naszego pięknego kraju z poznawaniem jego historii, atrakcji turystycznych, przyrody i urzekających krajobrazów.

Jednocześnie, podczas spotkań chcemy zachęcić władze administracyjne i samorządowe miast i miasteczek na trasie rejsu do inwestowania  w mariny, przystanie i pomosty, które ożywiłoby te piękne szlaki  i umożliwiłoby uprawianie turystyki wodnej na europejskim poziomie.

 

UDZIAŁ BIORĄ:

żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni

Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną –non profit

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

XXXIX Rodzinny Rejs Żeglarsko – Motorowodny PTTK „Szlakami Pamięci 1918-2018 -Wielka Pętla Wielkopolska” – jest najważniejszą imprezą żeglarsko – motorowodniacką organizowaną przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Rejs ten jest również hołdem w 100 lecie odzyskania Niepodległości Polski i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W swoim założeniu impreza jest realizacją programu CTW PTTK – „Poznajemy śródlądowe szlaki wodne Polski”. Po raz drugi chcemy odkryć dla turystów wodniaków ten piękny szlak wodny, umownie nazwany „Wielką Pętlą Wielkopolską”, przebiegający przez tereny trzech województw: kujawsko – pomorskiego; wielkopolskiego i lubuskiego. Rejs będzie okazją do odwiedzenia przystani i marin np. w Lądzie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Drawsku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią, m.in. laureatów Nagrody Przyjaznego Brzegu , oraz zdobycia bardzo cenionej w środowisku wodniaków odznaki krajoznawczej „Szlak Pętli Wielkopolskiej” w stopniu złotym.

Przed nami do pokonania ponad 700 km rz. Notecią i Wartą, kanałami: górnonoteckim i ślesińskim, jeziorem Gopło.  Odwiedzimy blisko 20 miast, będziemy podziwiać przyrodę doliny środkowej Warty i dolnej Noteci. Na trasie rejsu oczekuje nas 28 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to jednocześnie sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, dyscypliny i wzajemnej pomocy oraz życzliwości  w trudnych niekiedy warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

 

II. ORGANIZATORZY REJSU

- Centrum Turystyki Wodnej PTTK

- Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

 

III. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO

Górnośląski Oddział PTTK

ul. Staromiejska 4

00-013 Katowice

NIP- 634 019 58 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta 21105012141000000700556913, koniecznie w tytule proszę

wpisać.- „samofinansujący się rejs „Pętla Wielkopolska 2018”

IV. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

- Zarząd Główny PTTK w Warszawie

- Partnerzy – Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Związek Miast Gmin Nadnoteckich,

- samorządy lokalne i stowarzyszenia wodniackie na trasie rejsu.

 

V. KIEROWNICTWO REJSU

KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra na jachcie „Amper”

tel. 602451456

BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski tel. 604 116 185, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”

-

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia załóg na własnym lub czarterowym sprzęcie dokonują sternicy/armatorzy – do bezpośredniego organizatora rejsu (pkt. III) wyłącznie na załączonej Karcie Zgłoszenia, w terminie do 25.05.18r,

wpłacając na konto organizatora kwotę zaliczki w wysokości 200 zł i przesyłając na jego adres listownie lub zeskanowaną, wypełnioną Kartę Zgłoszenia, podpisaną we wszystkich punktach.

Pozostałą kwotę wpisowego na samofinansujący się rejs „Pętla Wielkopolska” należy przelać do dnia 15.06.2018.

Ilość miejsc (około 20-25 jachtów i łodzi motorowych) ograniczona ze względu na wielkość miejsc postojowych i odwiedzanych przystani, liczy się kolejność zgłoszeń.

Rejs z założenia jest imprezą niekomercyjną – non profit.

 

VII. WPŁATA NA SAMOORGANIZACJĘ IMPREZY

CAŁY REJS - 420,00 zł od jachtu dla członków PTTK,

460,00 zł od jachtu dla niezrzeszonych w PTTK.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU

- czapeczka rejsowa,

- koszulka rejsowa

- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,

- naklejka rejsowa – samoprzylepna,

- pieczątka okolicznościowa (do wykorzystania),

- mapę i locję Pętli Wielkopolskiej, informatory krajoznawcze,

- dźwig umożliwiający slipowanie łodzi w pierwszym i ostatnim dniu rejsu w Marinie Ślesin,

- opłaty śluzowe (28 X 7,2zł = 202 zł),

- opłaty postojowe (8 X 20 zł = 160 zł),

- dodatkowo wiele gadżetów i atrakcji rejsowych.

 

IX. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

- ubezpieczenie jachtu i OC sternika,

- paliwo do jachtu,

- wyżywienie,

- humor i uśmiech obowiązkowe,

- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.

X. SPRZET PŁYWAJĄCY

- jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie muszą być sprawne technicznie, wyposażone w przepisowy sprzęt ratunkowy: kamizelki asekuracyjne/ ratunkowe w ilości odpowiadającej licznie załogi, koło ratunkowe/ podkowa,

- zabezpieczenie p.poż – gaśnica proszkowa min 1.0 kg,

- w miarę możliwości w toaletę chemiczną,

- ubezpieczone wg uznania armatora,

Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika).

Posiadanie w/w wyposażenia jachtu będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

 

Pełna wersja regulaminu i szczegółowy harmonogram rejsu (do pobrania)

Karta zgłoszeniowa (do pobrania)

24 lutego 2018 roku w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Turystyki Żeglarskiej PTTK, która dokonała wyboru członków Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu głównego PTTK na kolejną kadencję. Skład Kadencji został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w dniu 10 marca 2018.

Uchwała nr 55/XIX/2018
Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Statutu PTTK oraz § 7 Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK:
§1

Zatwierdza następujący skład Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK wybranej przez Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej w dniu 24 lutego 2018 r. w Warszawie:

1. Wojciech Skóra – przewodniczący
2. Paweł Czudowski – wiceprzewodniczący
3. Barbara Kalinowska – sekretarz
4. Maciej Grzemski
5. Józef Kwaśniewicz
6. Józef Ostrowicz
7. Mariusz Sulewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koleżanki i Koledzy,

W dniach 15 – 16 września 2017 r. odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Zgodnie z obowiązującym Statutem PTTK i Ordynacją Wyborczą Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK postanowiła zwołać Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej na dzień 24 lutego 2018 roku.

Narada odbędzie się w siedzibie ZG PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11 (sala konferencyjna I p). Początek obrad godz.11.30

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK zwraca się, więc z prośbą o dokonanie wyboru delegata z Waszego Oddziału Żeglarskiego lub Klubu Żeglarskiego na Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej PTTK zgodnie z załączonym Regulaminem Konferencji i określonym w nim rozdzielnikiem mandatów.

Zgłoszenie delegata na KKTŻ (druk w załączeniu), poświadczone przez Oddział Żeglarski lub klub żeglarski i macierzysty Oddziale PTTK, należy przesłać do dnia 20 stycznia 2018 r. na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Zarząd Główny

Komisja Turystyki Żeglarskiej

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

Przypominamy o konieczności zabrania na KKTŻ legitymacji członkowskiej PTTK  z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK za 2018 r.

Delegaci powinni zgłosić się w dniu 24 lutego 2018 r. najpóźniej do godz. 11:00.

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

Przewodniczący KTŻ ZG PTTK
Wojciech Skóra

REGULAMIN KONFERENCJI (do pobrania)

6 lutego bieżącego roku w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się pod przewodnictwem pomysłodawcy konkursu, Andrzeja Gordona, posiedzenie Jury Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W konkursie premiowane są takie inwestycje służące turystyce wodnej, jak:

-        budowa i modernizacja przystani żeglarskich i stanic wodnych,

-        programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne,

-        działania osób fizycznych, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu od pierwszej edycji odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również swoją nagrodę do Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas corocznych Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” organizowanych w Warszawie.

W tym roku już po raz czternasty Jury konkursu decydowało o przyznaniu nagród i po raz kolejny miało duży problem, jak z wielu zgłoszeń wybrać te najlepsze. Od lat jesteśmy bowiem świadkami ciągłego rozwoju infrastruktury wodniackiej i procesu przywracania miastom i gminom świadomości znaczenia rzek w ich rozwoju. Mariny, przystanie i obiekty turystyczne powstające w ostatnich latach zmieniają też obraz turystyki, nie musimy się już naszej bazy wstydzić. Ich standard, funkcjonalność i wkomponowanie w otoczenie mogą śmiało konkurować z podobnymi obiektami za granicą, często już je przewyższając. To staraniem władz lokalnych buduje się dziś i dzięki temu powiększa ofertę dla turystyki. To włodarze miast i gmin odmieniają oblicze swych regionów, ku pożytkowi społeczności lokalnej i turystów.

Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu wyrasta z wnikliwego spojrzenia na infrastrukturę. Jest to nagradzanie działań o charakterze kulturalnym, historycznym     i ekologicznym naszych wód. To także badania historyczno-archeologiczne, publikacje książkowe oraz akcje mające na celu podtrzymywanie pamięci                   o mijających czasach. Zachowanie tej pamięci jest ważne, a ludzie działający na tym polu nie robią tego dla nagród, ale z pasji i woli działania. Chcą, aby ich jeziora i rzeki były czystsze i przyrodniczo w piękniejszej oprawie. Jury dostrzega te starania            i nagradza ich autorów nagrodą, której znaczenie i prestiż dla laureatów z roku na rok rośnie.

Lista laureatów

w XIV edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu

Grand Prix

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

za ukazanie na nowo piękna Jeziora Drawskiego, jego historyczną eksplorację, wspaniałe wydawnictwa i organizację wielu ciekawych imprez wodniackich

 

Porty i przystanie

 • Marina Wapnica w Międzyzdrojach – za przekształcenie zapomnianego portu w tętniącą życiem marinę.
 • Gmina Stężyca za imponującą marinę i promenadę nad Jeziorem Raduńskim.
 • Port „Stranda” w Giżycku – za wykreowanie ważnego miejsca na wodniackiej mapie Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Przystań Stary Port w Poznaniu – za znakomite wpisanie w Szlak Warty nowego atrakcyjnego miejsca dla wodniaków.

Przedsięwzięcia

 • Miasto Szczecin – za doskonałe przygotowanie i organizację III finału The Tall Ships Races 2017
 • Andrzejowi Minkiewiczowi – za stworzenie i wieloletnią współorganizację festiwalu filmu żeglarskiego Festiwal JachtFilm.

Instytucje i stowarzyszenia

 • Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – za kultywowanie dziejów szkutnictwa i tradycyjnych rzemiosł Zalewu Wiślanego.
 • Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie – za stworzenie na szlaku Bugu ważnej placówki muzealniczej promującej wodne skarby Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego.
 • Ośrodek Sportów Wodnych „Fala” w Elblągu – za godną kontynuację XIX-wiecznej tradycji elbląskich wodniaków.
 • Stowarzyszenie Kajakarzy z Sochaczewa – za walkę o czystość Bzury, edukację młodzieży i wodniackie ożywienie rzeki.
 • Marina Bełbot Yacht Charter – za 40 lat konsekwentnej pracy na rzecz polskich żeglarzy.

Osoby fizyczne


 • Marek Tchórzka - prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za osobisty udział w stałym poszerzaniu oferty turystycznej Doliny Noteci i Drawska
 • Robert Jankowski – za organizację i koordynację wielkiej kulturotwórczo akcji promującej Wisłę – Królową Polskich Rzek.
 • Kpt. ż. w. Włodzimierz Grycner – niezmordowany komodor Flisów Odrzańskich za promocję Odry w Polsce i na świecie.

W Warszawie w wieku 87 lat zmarł Wojciech Górski, żeglarz i działacz żeglarski, wychowawca kilku pokoleń żeglarzy.

Kapitan Górski przez lata stał się człowiekiem-instytucją, niezastąpionym na swym stanowisku i doskonale wypełniając swoją rolę dbając przy tym o wysokie standardy prawne  i etyczne.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 13 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w kościele pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie przy Powązkowskiej 14.

Urodził się 9 maja 1930 r. w Warszawie. Żeglarstwo rozpoczął uprawiać w 1950 roku w Szczecińskim Klubie AZS na Zalewie Kamieńskim, a następnie w Warszawskim Kole PTTK przy „Metroprojekcie” na Zalewie Wiślanym. Do roku 1960 uprawiał żeglarstwo regatowe, był czynnym zawodnikiem startując    w regatach w klasie „Słonka”. Społeczną działalność organizacyjną w żeglarstwie rozpoczął w 1957 roku w Klubie Morskim PTTK „BRYZA”, którego był komandorem przez kilkadziesiąt lat. Szybko zdobywał stopnie żeglarskie, co wiązało się z poświęcaniem czasu na obozy szkoleniowe i wymagane rejsy stażowe. A ponieważ zawsze był konsekwentny i uparty, nie skończył szkolenia dopóki nie zdobył najwyższego stopnia. W 1956 roku uzyskał stopień sternika jachtowego, w 1958 roku stopień jachtowego sternika morskiego, a w 1961 roku kapitana jachtowego. Stopień jachtowego kapitana motorowodnego uzyskał w 1962 roku. Jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej został 13 czerwca 1960 roku.  W 1967 roku uzyskał stopień instruktora żeglarstwa. Poczynając od 1957 roku do dnia dzisiejszego uprawia czynnie żeglarstwo morskie, prowadząc corocznie szereg turystyczno-szkoleniowych i stażowych rejsów pełnomorskich głównie z młodzieżą. Od 1962 r. przez wiele lat był  członkiem Komisji Rewizyjnej Warszawskiego OZŻ, a także Polskiego Związku Żeglarskiego, przez wiele lat będąc jej przewodniczącym, a następnie sekretarzem. W latach 1961 – 1975 był członkiem Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK. Poczynając od 1964 roku był członkiem, a następnie wieloletnim przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej PZŻ. Od 1964 roku był również członkiem, i przez kilka kadencji przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a także delegatem na wszystkie kolejne Sejmiki Związku. Przez kilka kadencji działał jako członek i sekretarz Komisji Statutowej PZŻ. W latach 1969 do 1992 był przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ na Stopnie Kapitańskie. Słynął z niezwykłej rzetelności i drobiazgowości przy dopuszczaniu kandydatów na stopnie kapitańskie. To w tamtych latach narodziła się anegdota, ze podczas końcowego egzaminu kapitańskiego, tzw. rozbójnika, kandydaci powiadali, że siedzą tam sami morscy i jeden Górski. Kapitan Górski był także członkiem Koła Seniorów PZŻ. Uznawany jest za wybitną osobowość żeglarską i niekwestionowany autorytet. Znakomity instruktor, niezwykle aktywny działacz żeglarski. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i żeglarskimi. Posiada liczne odznaczenia w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2004) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Decyzją Zarządu PZŻ z dnia 26 czerwca 1998 r. otrzymał medal “Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. Podczas sejmiku PZŻ w roku 2001 kapitan Górski uzyskał najwyższą godność w żeglarstwie, tytuł Członka Honorowego Związku. W 2014 roku odebrał Nagrodę Przyjaznego Brzegu ZG PTTK.