100latTytuł założony przez redaktora Radosława Krajewskiego, który poprzednio prowadził „Morze” i „Falę”. Chociaż redakcja mieściła się w Warszawie, żył sprawami morskimi przez cały, 13-letni, okres działania na chimerycznym rynku prasowym. Przed wojną tylko dwa tytuły, Morze” i „Sport Wodny”, ukazywały się dłużej.

Po likwidacji sopockiej redakcji „Fal” Radosław Krajewski, dotychczasowy redaktor pisma, przybył do Warszawy i tu zorganizował wydawanie kolejnego czasopisma. Projekt uzgadniany był kilka miesięcy wcześniej, ale finalizacja pomysłu nastąpiła dopiero pod koniec 1927 roku, kiedy możliwym stało się samodzielne wydawanie pisma i kiedy podpisano umowy na dystrybucję tytułu. Rozmowy nie były łatwe, ponieważ władze Ministerstwa Handlu nie były temu projektowi przychylne, w związku z czym dyskusje się przeciągały, aby ostatecznie zostać zerwane latem tegoż roku. Krajewski jednak nie poddał się i doprowadził do powstania pisma zupełnie niezależnego, zorientowanego na rynek, w pełni komercyjnego. Tracąc wsparcie finansowe zyskał pełną niezależność, co wkrótce miało okazać się siłą tytułu kierowanego do wąskiego kręgu odbiorców.

1

Fot. 1. Okładka pierwszego numeru pisma z 15 grudnia 1927 roku

„Żegluga – The Navigation,” ukazała się na rynku 15 grudnia 1927 roku. Początkowo w podtytule umieszczono frazę „czasopismo dla handlu morskiego i żeglarstwa (a monthly of Polish commerce by sea)”, którą od lutego 1930 zmieniono na „czasopismo morskie i gospodarcze (a monthly of Polish commerce by sea”). Pierwotny podtytuł mógł sugerować żeglarstwo jako jeden z elementów składowych pisma, ale już tłumaczenie angielskie rozwiewało wszelkie wątpliwości. Tematyka żeglarska w ogóle nie pojawiała się w piśmie, było ono precyzyjnie sprofilowane i trzymało się wyznaczonych ram wydawniczych.

 2

Fot. 2. Okładki pisma z 1928 roku

Redakcja mieściła się w Warszawie przy ulicy Próżnej 8, była jednoosobowa, chociaż już od pierwszego numeru posiadała swoje oddziały w Gdańsku, Gdyni i Katowicach. Pismo wyglądało bardzo atrakcyjnie; miało duży format, kolorową okładkę, liczyło 18 stron i wydano je na wysokiej jakości, kredowym papierze dzięki czemu jakość i czytelność fotografii była wysoka. Pismo miał przejrzysty układ, dwuszpaltowe łamanie i duże marginesy. Tytuł ukazywał się nieregularnie, pierwszy numer zwiastował, że pismo będzie miesięcznikiem, jednak już w 1928 roku ukazywał się jako dwumiesięcznik. W 1930 roku numer styczniowy był miesięcznikiem, jednak później redakcja ponownie przeszła na cykl dwumiesięczny.

3a  3b 

Fot. 3. Okładka pisma po zmianie logotypu w styczniu 1930 roku oraz jedna z ostatnich, z maja 1939 roku

Logotyp tytuł utrzymał się przez rok, numer listopadowo-grudniowy miał już nowe logo, które utrzymało się do końca wydawania pisma, czyli do lata 1939 roku. Zmienna była również liczba stron. Początkowe 18 kolumn zostało w drugim roku wzbogacone do 36, w 1929 roku pismo ponownie liczyło 18 kolumn, nawet wówczas, gdy było wydawane jako dwumiesięcznik. Numer 1/1930 roku liczył sobie 40 stron, co mogło sugerować zwiększenie objętości, tym bardziej, że kolejne wydanie, lutowo-marcowe, liczyło aż 80 kolumn, lecz w następnych miesiącach tytuł wrócił do 36 stron.

4a  4b 

 Fot. 4. Okładki monograficznych  numerów specjalnych, poświęconych wybranym zagadnieniom wymiany handlowej z Holandią i USA

 „Żegluga – The Navigation” była tytułem wysoce sprofilowanym, adresowanym do kół przemysłowych związanych z gospodarką morską. W założeniu pismo miało charakter specjalistyczny, gospodarczy, zwykły czytelnik nie odnajdywał w nim treści związanej z morzem w ujęciu popularnym. Pismo koncentrowało się na tematyce związanej z gospodarką morską, prezentowało głównie materiały poświęcone rozwojowi portów morskich.[1] Pokazywało także ofertę portów polskich promując ich nowoczesność i sprawność przeładunkową z uwypukleniem sprawności działania i konkurencyjnych kosztów.[2] Śledziło ruch statków, pokazywano nowinki techniczne stosowane zarówno do napędów statków jak też do obsługi brzegowej portów. Pismo skupiało się na techniczno-handlowej stronie zagadnień, nie epatowało nowościami, ale prezentowało w sposób niezwykle rzetelny materiały koncentrując się na zagadnieniach interesujących dla bardziej technicznie wyrobionego czytelnika. Pozbawione było niemal w całości atrakcji czytelniczych w postaci wykresów, ozdobników czy atrakcyjnych fotografii, odbiorca miał skupić się na przekazie drukowanym. Dużo miejsca poświęcano również sprawom formalnym, publikowano na przykład regulaminy portowe, a także teksty poświęcone flocie handlowej jako czynnikowi rozwoju gospodarczego kraju.[3] Pismo miało wyważony charakter i było neutralne politycznie, nie angażowało się w spory natury politycznej, nie epatowało odniesieniami patriotycznymi, zachowywało linię tytułu neutralnego światopoglądowo.

5

Fot. 5 Okładka numeru majowego z 1935 roku z informacją na temat śmierci marszałka Piłsudskiego.

W „Żegludze” znalazły się również artykuły związane z funkcjonowaniem portów zagranicznych, a nawet teksty poświęcone perspektywie budowy połączenia kanałowego pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym.[4]

Było to jedno z dwóch czasopism należące do Radosława Krajewskiego, drugim była „Flota Narodowa”. Kiedy wydawca popadł w ostry konflikt z generałem Mariuszem Zaruskim, który chciał Krajewskiemu tytuł odebrać, doszło do długotrwałego procesu sądowego zakończonego porażką generała. Dla Krajewskiego było to jednak pyrrusowe zwycięstwo, ponieważ stracił częściowo władzę nad „Flotą”, aby ratować „Żeglugę”. Był to tytuł adresowany do profesjonalistów w branży morskiej, nic zatem dziwnego, że pozostaje nieco zapomniany, jako że nakład miał niewysoki, a dystrybucja miała ograniczony zasięg. Mimo to pozostał waznym elementem prasowej układanki XX-lecia międzywojennego.

6

  Fot. 6. Ostatni numer „Żeglugi, z maja 1939 roku.

Ewolucja podtytułów

  • Żegluga – the Navigation – czasopismo dla przemysłu morskiego i żeglarstwa (a monthly record of Polish commerce by sea”  1927
  • „Żegluga – The Navigation – czasopismo morskie i gospodarcze (a monthly record of Polish commerce by sea” 1930
  • „Żegluga – Shpping and Trade” 1935

Marek SŁODOWNIK

[1]   Tadeusz Nowacki, „Gdynia i Gdańsk w roku 1934”, „Żegluga-the Navigation” nr 2/1935, Bank von Danzig, „Życie gospodarcze Gdańska”, „Żegluga-the Navigation” nr 2/1935,  Alfred Siebeneichen, „Rola portu gdańskiego w życiu gospodarczym Polski”, „Żegluga-the Navigation” nr 5/1935, (ba), „Porty polskiego obszaru celnego na Bałtyku”, „Żegluga-the Navigation” nr 2/1929,  Robert Betegel, „Współpraca portów polskich”, „Żegluga-the Navigation” nr 2/1936, Roman Battaglia, „Rozbudowa obrotów morskich”, „Żegluga-the Navigation” nr 5-6/1937, Piotr Blitek, „Gdańsk i Gdynia – dwa uzupełniające się porty”, „Żegluga-the Navigation” nr 3-4/1939,  (ba), „Ruch portowy Gdyni i Gdańska”, „Żegluga-the Navigation” nr 2/1939,  (Dr W.G.) „Porty polskiego obszaru celnego na Bałtyku”, „Żegluga-the Navigation” nr 2/1939, Stanisław Łęgowski, „Rozwój i znaczenie portów w Gdyni i  Gdańsku”, „Żegluga-the Navigation”  nr 5/1939,

[2]    Edmund Wojciechowski, „Gdynia jako europejski rynek bawełniany”, „Żegluga-the Navigation” nr 4/1935, Tadeusz Broczkowski, „Gdynia jako port bawełniany”, tamże, str. 4/1936,

[3]     (ba), Regulamin celny w porcie Gdynia”, „Żegluga –The Navigation”, nr 7-8/1928, (ba), „Dokumenty potrzebne przy imporcie do Wielkiej Brytanji”, „Żegluga –The Navigation”, nr 5-6/1928, Tadeusz Nowacki,„Polska flota handlowa 1926-35, „Żegluga-the Navigation” nr 6/1935, Tadeusz Nowacki, „Polityka żeglugowa Polski”, tamże, nr 11-12/1936, J. Buxell,„Polityka żeglugowa na odcinku tankowym”, „Żegluga-the Navigation” nr 9/1935, Roman Battaglia, „Polski handel zamorski a sprawa statków”, „Żegluga-the Navigation” nr 1/1937,

[4]    Edmund Wojciechowski, „Baltyk – Morze Czarne”, „Żegluga-the Navigation”, nr 5/1936,

Rok Prasy Morskiej to akcja mająca na celu uczczenie 100. rocznicy wydania pierwszego polskiego czasopisma morskiego. Jej celem jest przybliżenie zagadnień związanych z czasopiśmiennictwem morskim w odrodzonej Polsce i pokazanie współczesnemu czytelnikowi wybranych tytułów prasowych o tematyce morskiej i żeglarskiej. Pomysłodawcą akcji jest red. Marek Słodownik.

Organizator: wodnapolska.pl

Oficjalny Partner: Henri Lloyd Polska

Współorganizatorzy: żeglarski.info, tawernaskipperow.pl, zeszytyzeglarskie.pl, zeglujmyrazem.com, sailbook.pl, periplus.pl, port21.pl, polskieszlakiwodne.pl, marynistyka.pl, portalzeglarski.com, dobrewiatry.pl, ktz.pttk.pl, hermandaddelacosta.pl, lmir.pl, Komisja Kultury, Historii i Odznaczeń PZŻ.

Zarząd Główny PTTK na wniosek Komisji Turystyki Żeglarskiej wprowadził Dziecięcą Odznakę Żeglarską PTTK "OPTYMISTEK" przeznaczoną dla najmłodszych żeglarzy, którzy z racji ograniczeń wiekowych nie mogą aktywnie zdobywać Żeglarskiej Odznaki Turystycznej. Zachęcamy rodziców i opiekunów do rozpropagowania idei nowej odznaki. Szczegółowy regulamin, wzory odznak oraz dokumenty do pobrania w zakładce OPTYMISTEK.

Komisja Turystyki Żeglarskiej

Z.G. PTTK

zaprasza do udziału w konkursie

ŻEGLARSKA RODZINA

Konkurs ma na celu:
- popularyzację rodzinnego żeglarstwa turystycznego w rejsach żeglarskich trwających, co najmniej 24 godziny.
- poznawanie i propagowanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych,
- promowanie ceremoniału, etykiety oraz wartości i tradycji żeglarskich.

Szczegółowy regulamin i dokumenty dostępne do pobrania w zakładce Żeglarska Rodzina.

2019.04.04.Button Odra

 

CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK

Zapraszają na:

XXXX Międzynarodowy Rejs Przyjaźni PTTK

„ODRA 2019 - rzeka, która łączy”

 

GLIWICE – UJAZD - KĘDZIERZYN KOŹLE – OPOLE – BRZEG

- WROCŁAW – URAZ – ŚCINAWA – GŁOGÓW – NOWA SÓL

- CIGACICE – KROSNO ODRZAŃSKIE – SŁUBICE

- KOSTRZYŃ nad ODRĄ – GOZDOWICE - SZCZECIN

21.06. – 14.07.2019 r.

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

  Już po raz czterdziesty żeglarze śródlądowi, motorowodniacy, nie tylko spod znaku PTTK, wyznaczają sobie spotkanie, wspólne pływanie – tym razem po drugiej, co do wielkości rzece Polski – ODRZE.

  W tym roku chcemy wspólnie z tratwą Flisu Odrzańskiego i naszymi żaglowymi oraz motorowodnymi jachtami – uczcić ideą odchodów 200. lecia podpisania Protokołu Bohumińskiego – regulującego żeglugę na rzece Odrze

  Rejs traktujemy przede wszystkim, jako wodniacką przygodę, lecz także edukacyjnie – gdyż poznamy turystyczne i historyczne miejsca, doświadczymy uroków mijanych miejscowości i zwiedzimy niektóre zabytki.

  Uczestnikom rejsu, realizując tegoroczne hasło programowe „Z PTTK wspólnym szlakiem”, chcemy pokazać piękno nadodrzańskich krajobrazów, nauczyć jak należy korzystać z rzeki jak chronić przyrodę i jak poznawać jej historię i krajobrazy. Szczególny nacisk położymy na edukację ekologiczną oraz promocję zagadnień ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pomiędzy profesjonalną żeglugą       a turystyką wodną, we wszystkich jej formach.

  Natomiast lokalne władze samorządowe miejscowości leżących nad Odrą, będziemy starali się utwierdzić w przekonaniu, że w oparciu o rzekę, warto tworzyć atrakcyjne produkty turystyczne dla jej użytkowników - turystów wodniaków,  z korzyścią nie tylko dla lokalnej społeczności.

  Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną – non profit.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

  Na trasie rejsu oczekuje nas około 32 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to jednocześnie sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, dyscypliny i wzajemnej pomocy oraz życzliwości w trudnych niekiedy warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

III. UDZIAŁ BIORĄ:

Żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni.

III. ORGANIZATORZY REJSU

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

IV. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO

Górnośląski Oddział PTTK

ul. Staromiejska 4

00-013 Katowice

NIP- 634 019 58 27

Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 Zarząd Główny PTTK w Warszawie

samorządy lokalne i stowarzyszenia wodniackie na trasie rejsu.

KIEROWNICTWO REJSU

KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra, na jachcie „AMPER”, tel. 602 451 456

BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”, tel. 604 116 185

VI. ZGŁOSZENIA

  Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia sternicy/armatorzy jednostek przesyłają do Komandora Rejsu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszty wpisowego za rejs lub wybrany odcinek należy przelać na konto Organizatora Wykonawczego, podane w pkt. IV, z dopiskiem – „Rejs Odra 2019”

KARTA DO POBRANIA

Kartę Zgłoszenia należy przesłać, a wpłaty dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2019 r.,

  Ilość miejsc (około 15 jachtów i łodzi motorowych) ograniczona ze względu na wielkość miejsc postojowych w odwiedzanych przystaniach, liczy się kolejność zgłoszeń.

VII. WPISOWE

Na całej trasie Gliwice - Szczecin:

- od jachtu – dla członka PTTK – ?

- od jachtu – dla niezrzeszonych - ?

Od Wrocławia do Szczecina

– od jachtu – dla członka PTTK - ?

– od jachtu – dla niezrzeszonych - ?

Od Kostrzyna do Szczecina

– od jachtu dla członka PTTK - ?

– od jachtu dla niezrzeszonych -?

? - dokładna wysokość wpisowego zależeć będzie od uzyskanych rabatów w opłatach. Wysokość wpisowego zostanie podana w terminie późniejszym oraz przekazana indywidualnie osobom, które prześlą kartę zgłoszeniową.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU

- czapeczka rejsowa x1,

- koszulka rejsowa x1,

- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,

- mapy pomocne w nawigacji, informatory krajoznawcze,

- dźwig umożliwiający slipowanie łodzi w pierwszym dniu rejsu w Gliwicach,

- opłaty śluzowe,

- opłaty postojowe,

- dodatkowo wiele gadżetów i atrakcji rejsowych.

IX. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW

 - paliwo do jachtu,

- wyżywienie,

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

- humor i uśmiech obowiązkowe,

- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.

 X. SPRZET PŁYWAJĄCY

-jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie, muszą być sprawne technicznie, wyposażone w przepisowy sprzęt ratunkowy:

-kamizelki asekuracyjne/ ratunkowe w ilości odpowiadającej liczbie załogi, koło ratunkowe/ podkowa,

-zabezpieczenie p.poż – gaśnica proszkowa min 1.0 kg,

-w miarę możliwości w toaletę chemiczną,

-ubezpieczenie jachtu wg uznania armatora.

  Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika).

Posiadanie w/w wyposażenia jachtu, będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REJSU

  Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Rejsu lub podjęcie decyzji  w sprawach związanych zapewnieniem bezpieczeństwa załóg i sprzętu pływającego przysługuje wyłącznie Komandorowi Rejsu.

Podkategorie

Materiały dotyczące Żeglarskiej Odznaki Turystycznej