Drukuj
Kategoria:
Odsłony: 1033

Nagrody Przyjaznego Brzegu przyznane po raz 13.

30 stycznia w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się, pod przewodnictwem pomysłodawcy konkursu Andrzeja Gordona, posiedzenie Jury Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy wsparciu Polskiego Związku Żeglarskiego oraz współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W Konkursie premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania osób fizycznych, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu od pierwszej edycji odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również swoją nagrodę do Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas corocznych Targów Wiatr i Woda organizowanych w Warszawie.

W tym roku już po raz trzynasty Jury Konkursu decydowało o przyznaniu nagród i po raz kolejny miało duży problem jak z wielu zgłoszeń wybrać te najlepsze. Co roku jurorzy mają taki dylemat, bowiem od lat jesteśmy świadkami niezwykłego rozwoju infrastruktury wodniackiej i procesu przywracania miastom i gminom świadomości znaczenia rzek w ich rozwoju. Mariny, przystanie i obiekty turystyczne powstające w ostatnich latach zmieniają spektakularnie obraz turystyki, nie musimy się ich już wstydzić, ich standard, funkcjonalność i wkomponowanie w otoczenie można śmiało porównywać z podobnymi obiektami za granicą. To staraniem władz lokalnych buduje się dziś powiększając ofertę dla turystyki, to włodarze miast i gmin odmieniają oblicze swych regionów ku pożytkowi dla społeczności lokalnej i uciesze turystów. Ale Nagroda Przyjaznego Brzegu to nie tylko wnikliwe spojrzenie na infrastrukturę. To także nagradzanie działań o charakterze kulturalnym i historycznym. Flisy rzeczne, dociekania historyczno-archeologiczne, publikacje książkowe oraz akcje mające na celu podtrzymywanie pamięci o mijających czasach i działaniach znanych z przeszłości, ale budowanych na nowo, dla współczesnych pokoleń. Zachowanie tej pamięci jest ważne, a ludzie działający na tym polu nie robią tego dla nagród, ale z pasji i woli działania. Jury dostrzega te starania i nagradza ich autorów swoją nagrodą, której znaczenie i prestiż dla laureatów, z roku na rok rośnie.

 

Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2016 r.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix – z Nagrodą Ministra Turystyki i Sportu

dla Urzędu Miasta w Bydgoszczy

za „Ster na Bydgoszcz” – dziewięć wodniackich festiwali na najważniejszym skrzyżowaniu szlaków wodnych Polski.

 

Miasta i gminy:

Porty i przystanie:

Przedsięwzięcia:

 

Instytucje i stowarzyszenia:

 

Narody Specjalne – imienne:

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy kolejnych realizacji niekonwencjonalnych przedsięwzięć na Polskich Szlakach Wodnych.

 

Centrum Turystyki Wodnej PTTK