KOMISJA TURYSTYKI  ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

zapraszają na

XXXIV OGÓLNOPOLSKI REJS

ŻEGLARSKO - MOTOROWODNY PTTK

„Jezioro Müritz 2012”

30.06. – 22.07.2012 r.

Kontynuując tradycje ogólnopolskich rejsów organizowanych przez PTTK i WP, Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK i Centrum Turystyki Wodnej PTTK zgodnie ze swoimi zadaniami programowymi organizuje XXXIV Ogólnopolski Rejs Żeglarsko – Motorowodny PTTK „Jezioro Müritz 2012” .

Podczas rejsu żeglarze i motorowodniacy z PTTK, wodniacy zrzeszeni w innych organizacjach oraz sympatycy turystyki wodnej chcą przepłynąć Odrą z Kostrzyna, kanałami Haweli do jeziora Müritz. Zaś  w drodze powrotnej planują zwiedzić Pałac Sanssouci w Poczdamie, zabytki Berlina, kanałami Sprewy dotrzeć Odrą do Słubic i wrócić do Kostrzyna nad Odrą, pokonując około 640 kilometrową drogę wodną.

Rejsem tym chcemy przede wszystkim przybliżyć i popularyzować walory turystyczne i krajobrazowe odwiedzanych nowych regionów i miejscowości oraz zapoznać się z bogactwem i różnorodnością oferty miejscowej Informacji Turystycznej. Pokazać, że szlaki wodne Europy stoją przed nami otworem i tylko nasza własna fantazja i czas są granicami które nas ograniczają.

Grono wspólnie płynących fascynatów turystyki wodnej z różnych organizacji, wspólne przebywanie i pokonywanie szlaku, poznawanie się oraz wymiana doświadczeń może tylko przyczynić się do powstania wielu nowych przyjaźni i pomysłów na dalekie rejsy. Tego właśnie wszystkim życzę.

Komandor rejsu

Wojtek Skóra

Regulamin