Szczecin – Nowe Warpno – Ueckermünde – Karmin

- Wolgast – Stralsund – Baabe – Peenemünde

-Ussedom – Kamminke - Świnoujście

25.06. – 16.07.2016 r.

REGULAMIN

XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO REJSU

ŻEGLARSKO - MOTOROWODNEGO PTTK

„ZALEW SZCZECIŃSKI I STRALSUND 2016”

 1. CEL I CHARAKTER IMPREZY

Realizując statutowe cele PTTK chcemy udowodnić, że żeglarstwo czy motorowodniactwo to doskonały sposób na czynny odpoczynek na wodzie. Połączenie zwiedzanie naszego pięknego kraju, poznawaniem uroków przyrody i urzekających krajobrazów  z podróżowaniem po szlakach wodnych naszego zachodniego sąsiada. Jednocześnie chcemy poznać i porównać infrastrukturę niemieckich przystani, zapoznać się z ich rozwiązaniami technicznymi oraz organizacyjnymi. Ocenić ofertę turystyczną, spostrzec piękno Szczecina i jego zabytków, Stralsundu z muzeum starych żaglowców, starych fortów Świnoujścia.

Płynąc wodami Zalewu Szczecińskiego oraz po jego niemieckiej części, będziemy poznawać i opisywać, by szlak ten jeszcze bardziej umożliwiał uprawianie turystyki wodnej na europejskim poziomie. Rejs w swej zasadzie ma być spotkaniem towarzyskim turystów wodniaków, którzy chcą przebywać ze sobą, razem się bawić a przede wszystkim odpoczywać.

Ilość miejsc ograniczona ze względu na wielkość odwiedzanych przystani, liczy się kolejność zgłoszeń.

Rejs z założenia jest imprezą niekomercyjną – non profit.

 

ORGANIZATORZY REJSU

- Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

- Centrum Turystyki Wodnej PTTK

 

II. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO

Górnośląski Oddział PTTK

ul. Staromiejska 4

00-013 Katowice

III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

- Zarząd Główny PTTK w Warszawie

 

IV. KIEROWNICTWO REJSU

-         KOMANDOR REJSU – Wojtek Skóra na jachcie „Amper” tel. 501 583 689

-         BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski tel. 604 116 185, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”

 

 

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia załóg na własnym lub czarterowym sprzęcie dokonują sternicy/ armatorzy – do organizatora wykonawczego rejsu (pkt. II) na załączonej karcie zgłoszeń,    w terminie do 25.05.16r. lub w wyjątkowych przypadkach w dniu rozpoczęcia rejsu  u Komandora rejsu. Przelew należy dokonać na konto nr Górnośląskiego Oddziału PTTK, nr 21105012141000000700556913, koniecznie z dopiskiem „Rejs Stralsund”

VI. WPŁATA NA SAMOORGANIZACJĘ IMPREZY

- CAŁY REJS - 220,00 zł od jachtu dla członków PTTK z ważną legitymacją,

- 260,00 zł od jachtu dla niezrzeszonych w PTTK.

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU

- opłaty za postój w Camping Marinie w Szczecinie (25-26.06) oraz w dniu 16-17.07.16 – Basen Północny, Świnoujście

- koszulka rejsowa dla sternika,

- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,

- naklejka rejsowa – samoprzylepna,

- pieczątka okolicznościowa (do wykorzystania),

- skany map trasy rejsu,

- niespodzianki.

 

VIII. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW

- opłaty za cumowanie: 1-1,5 € za mb. łodzi +możliwe dodatkowe opłaty za prąd i prysznic na przystaniach,

- slipowanie łodzi dźwigiem w Szczecinie

- ubezpieczenie jachtu i OC sternika,

- paliwo do jachtu,

- wyżywienie,

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

- humor i uśmiech obowiązkowe,

- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.

 

IX. SPRZET PŁYWAJĄCY

Jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie muszą być sprawne, w dobrym stanie technicznym – ubezpieczone, posiadające dokumenty rejestracyjne, oświetlenie nawigacyjne, wyposażone w niezbędny sprzęt ratunkowy, p.poż, w miarę możliwości w toaletę chemiczną.

Zgodnie z niemieckimi przepisami, silnik łodzi musi spełniać wymogi czystości spalin.

Posiadanie w/w wyposażenia jachtu będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

Za bezpieczeństwo załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC - sternika). Ze względu na pogodę lub inne niezależne od organizatora okoliczności, kolejność lub liczba odwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

PROGRAM-HARMONOGRAM

XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO REJSU
ŻEGLARSKO – MOTOROWODNEGO PTTK

„ZALEW SZCZECIŃSKI I STRALSUND 2016”

TERMIN – 25.06.2012 r. – 16.07.2012 r.

TRASA

 1. 25.06.16 Jezioro Dąbie- Camping Marina PTTK. Uroczyste rozpoczęcie rejsu, ognisko, inne atrakcje.
 2. 26.06.16 Camping Marina – przez Czapine – Stepnica; ok.18 Mm,
 3. 27.06.16 Stepnica – Nowe Warpno; ok. 19 Mm,
 4. 28.06.16 Nowe Warpno -  Ueckermünde; ok.14 Mm,
 5. 29.06.16 Ueckermünde – Karnin; ok. 14 Mm,
 6. 30.06.16 Karnin – Wolgast; ok 21 Mm,
 7. 01.07.16 zwiedzanie miasta
 8. 02.07.16 Wolgast – Greifswald; ok. 23 Mm,
 9. 03.07.16 Greifswald – Stralsund; ok. 25 Mm,
 10. 04.07.16 zwiedzanie miasta
 11. 05.07.16 Stralsund – Baabe lub Gager; ok. 24 lub 20 Mm
 12. 06.07.16 dzień bosmański, kąpiel w morzu Bałtyckim
 13. 07.07.16 Baabe lub Gager – Peenemunde; ok. 18 lub 14 Mm,
 14. 08.07.16 Zwiedzanie muzeum
 15. 09.07.16 Peenemunde – Koserow; ok. 19 Mm,
 16. 10. 07.16 Koserow – Lassan; ok. 9 Mm,
 17. 11.07.16 Lassan – Ussedom; ok. 16 Mm,
 18. 12.07.16 Ussedom – Kamminke; ok. 14 Mm,
 19. 13.07.16 Kamminke – Wapnica jez. Wicko; ok 12 Mm,
 20. 14.07.16 wycieczka do Międzyzdrojów
 21. 15.07.16 Wapnica - przez Starą Świnę, Karsibórz - Świnoujście Basen Północny; ok. 11Mm.
 22. Jeden dzień rezerwowy, bosmański

 

 • UDZIAŁ BIORĄ: żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE :

XXXVI Ogólnopolski Rejs Żeglarsko – Motorowodny PTTK „ZALEW SZCZECIŃSKI I STRALSUND 2016” – jest najważniejszą imprezą żeglarsko – motorowodną organizowaną przez Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK  i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Rejs ten jest kontynuacją przedsięwzięcia – „Poznajemy nowe europejskie śródlądowe szlaki wodne”. Po rejsie po jeziorze Müritz, do Kaliningradu oraz Zalewie Wiślanym i Pętli Żuławskiej, chcemy tym razem pokazać naszym turystom wodnym Zalew Szczeciński z częścią naszego zachodniego sąsiada. Będzie ten rejs okazją do odwiedzenia nowych przystani i marin.

Przed nami do pokonania około 250 Mm wodami Zalewu Szczecińskiego i jego niemieckiej części, z regatami po drodze. Będziemy zwiedzać Stralsund z muzeum żaglowców i perełkami typu Gorch Fock II, muzeum V2 w Peenemünde czy wojenne forty w Świnoujściu. Odwiedzimy kilkanaście miast  i miasteczek, poznamy historie i będziemy podziwiać przyrodę.

Na trasie rejsu oczekują nas różne warunki nawigacyjne. Będzie to sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, zdyscyplinowania, wzajemnej pomocy oraz życzliwości w różnych warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Zapraszam do udziału w rejsie

Komandor rejsu

Wojtek Skóra